Dela och samarbeta om Fresco-molndokument

Jobbar du i team? Lär dig bjuda in medarbetare som kan redigera dina Fresco-molndokument direkt.

Fresco gör det enkelt att samarbeta i team. Tack vare molndokument kan du enkelt bjuda in andra teammedlemmar att samarbeta om dina Fresco-dokument och göra realtidsredigeringar direkt från appen. Du kan skicka inbjudningar från Fresco
på iPad eller en Windows-surfplatta. På samma vis kan medarbetaren redigera de delade dokumenten med en iPad eller en Windows-surfplatta.

Upplev smidigt samarbete

Innan du går vidare

Bjuda in att redigera från Fresco

Från Fresco (Windows eller iPad)

Så här delar du Fresco-molndokument med medarbetare:

1. Öppna en teckning i Adobe Fresco.

2. Tryck på huvudikonen i det övre navigeringsfältet.

Tryck på huvudikonen i navigeringsfältet längst upp till höger.

3. Skriv e-postadressen till de personer du vill samarbeta med i avsnittet Lägg till personer.

4. [Valfritt] Skriv en kort anteckning i avsnittet Meddelande.

5. Skicka inbjudan genom att trycka på Bjud in att redigera.

I medlemsavsnittet i rutan Bjud in att redigera visas namnen på och e-postadresserna till ägaren av det delade molndokumentet och alla inbjudna. Radera medlemmen genom att klicka på Ta bort.

Ta bort användare från samarbetet.

Bjud in användare per e-post.

Bjud in att redigera från Creative Cloud-datorprogrammet

Du kan även bjuda in medarbetare att redigera dina Fresco-molndokument från Creative Cloud-datorprogrammet.

 När du bjuder in medarbetare att redigera Fresco Cloud-dokument från Creative Cloud-datorprogrammet måste du se till att e-postadresserna som används i inbjudan matchar personernas respektive Fresco-, Creative Cloud Desktop- och Creative Cloud Web Adobe ID.

Motta inbjudan

Inbjudan att redigera molndokument accepteras automatiskt. Du kan se inbjudan per e-post (Windows eller iPad), Creative Cloud-skrivbordet eller Creative Cloud-webben.

Per e-post

Bjuda in per e-post.

Öppna e-postinbjudan och klicka eller tryck på Öppna för att se det delade molndokumentet i Fresco.

Om Fresco inte redan är installerat eller uppdaterat på enheten uppmanas du att installera eller uppdatera det.

Anslut till och redigera delade molndokument

Funktionen Bjud in att redigera i Fresco tillåter asynkron redigering. Varje medarbetare kan alltså redigera ett delat molndokument, men bara en i taget.

Gör så här för att komma åt och samarbeta om det delade molndokumentet:

Från appen (Windows eller iPad)

  1. Gå till Startskärmen > Ditt arbete > Delas med dig för att se alla dina delade dokument.
  2. Klicka eller tryck på dokumentet för att öppna och börja redigera det.
Jobba med teckningen som delas med dig.

Om flera användare försöker redigera det delade molndokumentet samtidigt, visas en dialogruta för att undvika konflikter:

  • Klicka på OK och öppna dokumentet igen när den aktuella användaren har gjort sina ändringar.
  •  Klicka på Gör en kopia och arbeta med en kopia av det delade molndokumentet.

Från webben

Välj en teckning och börja redigera.

  1. Gå till Creative Cloud-webbplatsen > fliken Ditt arbete > Delas med dig.
  2. Välj något av de delade molndokumenten och klicka på Öppna för att börja redigera det.

Se Hitta och öppna molndokument som delas med dig om du vill komma åt och redigera det delade dokumentet från Creative Cloud-skrivbordet.

Hantera delade dokument

Om du som ägare vill återkalla redigeringsrättigheterna från en medarbetare kan du ta bort hen från det delade molndokumentet. På samma sätt kan medarbetare välja att lämna det delade dokumentet om de inte längre behöver åtkomst till en fil.

Ta bort en samarbetspartner från panelen Bjud in att redigera om du vill.

Ägare

  1. Klicka eller tryck på i det övre högra hörnet av Fresco.
  2. Håll pekaren över namnet på medarbetaren och klicka på Ta bort

Medarbetare

  1. Klicka eller tryck på i det övre högra hörnet av Fresco.
  2. Håll pekaren över ditt namn och klicka på Lämna

Du kan ta bort medarbetare från de delade dokumenten från Creative Cloud-webbplatsen och skrivbordet. Se Så här tar du bort inbjudna medarbetare.

Har du frågor eller förslag?

ask

Nu har du kommit i gång med att dela och samarbeta i Adobe Fresco. Gränssnittet i Adobe Fresco är intuitivt, och vi hoppas att du hittar många sätt att vara kreativ. Läs artiklarna i användarhandboken om du vill veta mer om Fresco.

Om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto