Välkommen till kursserien där du får lära dig grunderna om verktyg och tekniker i Adobe Illustrator. I denna kurs får du lära dig mer om Illustrator-arbetsytan och hur du öppnar och sparar dina bilder.

Se en demo av Illustrator    

Se en handledningsdemo om arbetsytan i Adobe Illustrator.

 

I denna lektion: Illustrator-arbetsytan

 • Menyraden (högst upp) visar Arkiv, Redigera och övriga menyer som ger tillgång till olika kommandon, justeringar och paneler.
 • Verktygspanelen (till vänster) innehåller verktyg för redigering och framtagning av grafik. Liknande verktyg är grupperade tillsammans. Du får åtkomst till dem genom att klicka och hålla ned ett verktyg på panelen Verktyg.
 • Panelerna (till höger) innefattar Egenskaper, Lager och andra paneler som innehåller ett antal olika kontroller för att arbeta med teckningar. Du hittar en fullständig lista över paneler på menyn Fönster.
 • Dokumentfönstret (i mitten) visar den fil du arbetar med för närvarande. Flera öppna dokument visas som flikar i fönstret Dokument.

Lär dig att zooma och panorera 

Lär dig hur du zoomar och panorerar i ett Illustrator-dokument.

 
I denna lektion: Panorera och zooma
 • Med zoomverktyget som finns på panelen Verktyg kan du visa mer information om ett dokument. Om du vill växla från Zooma in till Zooma ut trycker du på Alt (Windows) eller Option (macOS).
 • Med handverktyget, som också finns på verktygspanelen, kan du panorera över ett dokument.

Skapa ett nytt dokument

Lär dig hur du skapar ett nytt dokument.

 

I denna lektion: Skapa ett dokument

 • Startskärmen visas när det inte finns några öppna dokument för tillfället i Illustrator. En lista över senaste filer, bibliotek och förinställningar visas. Du kan även få åtkomst till olika resurser och söka efter Adobe Stock härifrån.
 • Välj Arkiv > Nytt. Börja med att välja en förinställning i dialogrutan Nytt dokument. I förinställningen Utskrift visas t.ex. olika storlekar och dokumentalternativ som du kan ange för ett nytt dokument. I dialogrutan Nytt dokument kan du få åtkomst till kostnadsfria och ej kostnadsfria Adobe Stock-mallar som är en bra början för din design.

Spara arbetet  

Lär dig de olika metoderna för hur du sparar Illustrator-projekt.

 

I denna lektion: Spara en fil

 1. Välj Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som
 2. När du sparar i Illustrator (AI)-format behålls lager, typ och andra redigerbara Illustrator-egenskaper. Det är bäst att spara dokumentet i AI-format medan du fortfarande arbetar på det.
 3. Dialogrutan för Illustrator-alternativ visas först när du väljer Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som. I dialogrutan hittar du andra alternativ du kan använda när du sparar ett Illustrator-dokument.
 4. Välja Arkiv > Spara som och välja att en Adobe PDF sparas som en fil som kan delas, öppnas av kostnadsfria PDF-läsare och publiceras online. När du är klar med redigeringen kan du även spara en kopia i något av dessa format.

 

Härnäst: Skapa och redigera former

 

01/13/2020

Presentatör: Brian Wood

Designers: James Adamson, Mark Verlander

Var den här sidan till hjälp?