Lär dig grunderna i hur du använder lager i Adobe Illustrator CC, inklusive hur du skapar, redigerar och organiserar innehåll.

Ändra ordningen på innehåll 

Lär dig hur du ändrar ordning på innehåll genom att använda ordningskommandon.

 

I denna lektion: Ändra ordningen på innehåll

 • Teckningar som du skapar i Illustrator staplas med ett objekt ovanpå ett annat allt eftersom du lägger till dem.
 • Med ordningskommandon, som du hittar om du klickar på knappen Ordna på panelen Egenskaper till höger, kan du välja teckningar och ändra ordning på dem.
 • Olika ordningskommandon sammanför innehåll på eller bakom annat innehåll.

 

Förstå lager

Ta reda på vad lager är och varför vi använder dem i Adobe Illustrator.

 

I denna lektion: Om lager

 • Lager är som genomskinliga mappar för hantering av innehåll. Leta upp ett dokuments lager på panelen Lager (Fönster > Lager).
 • Lager innehåller bilderna eller texten som utgör en lageruppbyggd fil. 
 • Lager är ordnade i en stapel på panelen Lager. I dokumentet visas innehåll på lagren längst upp på panelen Lager framför innehåll på lager längre ned på panelen.
 • Med lager kan du flytta, redigera, dölja, låsa och arbeta med innehåll på ett lager utan att innehåll på andra lager påverkas.
 • Klicka på ögonikonen på panelen Lager om du vill dölja ett lager. Klicka igen om du vill göra lagret synligt.

 

Skapa och redigera lager

Lär dig hur du skapar nya lager och organiserar innehåll i dina projekt på panelen Lager.

 

I denna lektion: Skapa och redigera lager

 • Panelen Lager finns oftast på den högra sidan om arbetsytan. Om den inte syns väljer du Fönster > Lager så öppnas den.
 • Varje dokument börjar med ett lager som heter Lager 1.
 • Om du vill byta namn på ett lager dubbelklickar du på lagernamnet på panelen Lager, byter namn på det och trycker på Enter (Windows) eller Retur (macOS).
 • Om du vill skapa ett nytt lager klickar du på knappen Skapa nytt lager längst ned på panelen Lager.
 • Om du vill markera ett lager klickar du på lagret på panelen Lager.
 • Dra ett lager upp eller ned på panelen Lager om du vill ändra ordningen på lageruppbyggda objekt i dokumentet.

 

Organisera innehåll med lager

Organisera dina befintliga teckningar bättre med hjälp av panelen Lager.

 

I denna lektion: Organisera innehåll med lager

 • Om du vill flytta innehåll från ett lager till ett annat markerar du innehållet du vill flytta på panelen Lager och drar färgrutan till höger om lagernamnet upp eller ned till den nya positionen.
 • Du hittar objekt på panelen Lager genom att markera teckningen i dokumentet och sedan klicka på alternativet för att hitta objekt längst ned på panelen Lager.
 • Om du vill dölja enskilda objekt klickar du på ögonikonen på panelen Lager till vänster om objektnamnet på panelen Lager.

 

Tillbaka till: Skapa med ritverktyg | Härnäst: Arbeta med ritytor

 

04/02/2018

Presentatör: Brian Wood

Designer: Erica Larson

Var den här sidan till hjälp?