Lär dig grunderna i hur du arbetar med färger i Adobe Illustrator, inklusive hur du ändrar färg, skapar färgrutor, färgar om med mera.

Ändra färgen i en teckning

Lär dig hur du använder färg i en illustration med befintliga färger och färger som du skapar.


I denna lektion: Färglägga grafik

 • Vektorgrafik i Illustrator kan ha en linje (ram) och en fyllning. Fyllningen eller linjen kan vara en färg, en övertoning eller ett mönster.
 • Du hittar fyllningsfärgen och linjefärgen på panelen Egenskaper till höger i dokumentet. Om du klickar på en fyllningsfärg eller linjefärg visas färger som sparats i ett dokument, färgrutor, som standard.
 • Öppna färgväljaren genom att dubbelklicka på linjen eller fyllningsrutan längst ned till vänster på panelen Verktyg. Använd färgväljaren om du vill skapa en egen färg genom att ange färgvärden eller genom att välja från ett färgbibliotek.

 

Skapa färgrutor

Lär dig hur du sparar en färg som du skapar som en färgruta för senare bruk.


I denna lektion: Skapa färgrutor

 • Spara egna färger som färgrutor genom att klicka på fyllningsfärgen på panelen Egenskaper till höger om dokumentet och välj alternativet Färgrutor så visas färgrutorna i dokumentet.
 • Klicka på knappen Ny färgruta längst ned på panelen som visas.
 • Ange namn på färgen och ange alternativ. Klicka på OK om du vill spara färgen som en färgruta.
 • Använda den nya färgrutan genom att välja teckning och klicka på fyllningsfärgen eller fyllningslinjen på panelen Egenskaper, välja alternativet Färgrutor och välja färgrutan.

 

Lägga till streckade linjer och pilar

Lär dig hur du lägger till kreativa streckade linjer och pilspetsar i dina teckningar.


I denna lektion: Lägga till streck och pilar

 • Välj en bana eller form med markeringsverktyget på panelen Verktyg.
 • linjepanelen kan du justera linjen efter banan med justeringsalternativen, markera alternativet för streckad linje och använda ett streck, ange streckalternativ, markera ett pilhuvud för start och/eller slut på en bana och ange storleksalternativ.

 

Skapa färgövertoningar

Lär dig hur du skapar, redigerar och använder egna färgövertoningar.


I denna lektion: Skapa övertoningar

 • I övertoningar blandas en färg med en annan.
 • Använd en standardövertoning för att fylla i och/eller göra linjer i dina teckningar genom att klicka på fyllningsfärgen eller linjefärgen på panelen Egenskaper till höger om dokumentet och välj en sparad övertoningsfärgruta. Klicka på Övertoningsalternativ så öppnas panelen Övertoning.
 • Välj en fyllningsfärg på panelen Övertoning. Dubbelklicka på färgsteg i färgtoningen om du vill redigera dem.
 • Markera övertoningsverktyget på panelen Verktyg. Dra över teckningarna med en övertoning för att ändra på längden, riktningen och varaktigheten på en övertoning.

 

Färga om teckningar

Lär dig en metod för hur du färgar om teckningar i några steg med funktionen för omfärgning.


I denna lektion: Färga om grafik

 1. Markera teckningen som du vill färga om.
 2. Klicka på knappen för att Ändra färg på panelen Egenskaper till höger. Dialogrutan för att färga om teckningar öppnas.
 3. Markera fliken Redigera om du vill visa färgerna för den valda teckningen på ett färghjul.
 4. Dra enskilda färger i färghjulet som du vill redigera.
 5. Klicka på färgprovet om du vill hämta tillbaka de ursprungliga färgerna.
 6. Klicka på knappen för att länka teman om du vill redigera alla färger samtidigt. Dra färgerna i färghjulet som du vill redigera samtidigt.
 7. Klicka på OK om du vill ändra på färgen i den valda teckningen.

 

01/13/2020

Presentatör: Brian Wood

Designer: Erica Larson, Martin Hoang

Var den här sidan till hjälp?