Lär dig grunderna om ritverktygen i Adobe Illustrator, inklusive hur du använder Penn- och Krökningsverktyget, hur du redigerar banor med mera.

Förstå banor och kurvor

Upptäck vad former och banor består av.

 

I denna lektion: Banor och kurvor

 • Banor utgörs av fästpunkter som är sammanbundna med linjer.
 • Välj de banor du vill redigera med Markeringsverktyget verktygspanelen. En markeringsram visas runt hela banan som ska omvandlas.
 • Genom att dra i änden på en bana reglerar du längden och riktningen på banan.
 • Verktyget Direktmarkeringverktygspanelen används till att markera fästpunkter och banor.
 • En kurvig bana styrs av en fästpunkt med riktningshandtag. Riktningshandtagen styr formen på kurvan.
 • Former är slutna banor eftersom alla fästpunkter i banan är sammanbundna.

 

Rita med Pennverktyget

Lär dig att rita på frihand och i raka banor med Pennverktyget.

 

I denna lektion: Rita med pennverktyget

 1. Välj Pennverktygetverktygspanelen.
 2. Dubbelklicka på Pennverktyget för att ange alternativ för verktyget.
 3. Dra i dokumentet för att skapa en bana med Pennverktyget.
 4. Medan du ritar återgår du till början av banan för att sluta den och skapa en form. 
 5. Placera Pennverktyget på banan för att rita om delar av den. Dra för att rita om och avsluta tillbaka i banan.
 6. Vill du rita en rak bana med Pennverktyget drar du med Alt (Windows) eller Option (macOS) nedtryckt.

 

Rita med Krökningsverktyget

Se hur du ritar olika typer av banor med Krökningsverktyget.

 

I denna lektion: Rita med krökningsverktyget

 1. Välj Krökningsverktygetverktygspanelen.
 2. Klicka för att ange fästpunkter på en bana. Fästpunkterna skapar som standard kurviga banor.
 3. Om du vill dra en rätvinklig bana med Krökningsverktyget dubbelklickar du för att ange en fästpunkt eller dubbelklickar på en befintlig fästpunkt för att göra banan rätvinklig.
 4. Om du vill lägga till punkter i en bana för du markören över banan. När ett plus (+) visas bredvid markören klickar du för att ange en ny punkt.
 5. Om du vill flytta en fästpunkt klickar du på punkten och drar.

 

Redigera banor och former

Lär dig hur du redigerar banor med Krökningsverktyget och Direktmarkeringsverktyget.

 

I denna lektion: Redigera banor

 1. Klicka på verktyget Markeringverktygspanelen. Klicka eller dra över en form för att markera den.
 2. Välj Direktmarkeringsverktygetverktygspanelen för att redigera fästpunkterna på en bana. Klicka på kanten av en bana för att visa fästpunkterna. Dra i en fästpunkt för att se vilka effekter det ger på formen. Dra i en bana för att justera kurvan om den ingår i en kurvig bana. Dra i en bana för att flytta banan om den ingår i en rak bana.
 3. Välj Krökningsverktygetverktygspanelen för att redigera befintliga banor. Dubbelklicka på en fästpunkt för att konvertera den från en rak bana till en kurvig eller tvärtom. Flytta markören över en bana och klicka när ett plus (+) visas bredvid markören för att lägga till en fästpunkt.

 

Förena grafik för att kombinera banor

Se hur du förenar banor med kommandot Förena samt verktyget Förena.

 

I denna lektion: Förena banor

 • Välj två banor och välj Objekt > Bana > Förena för att förena de ändar som är närmast varandra.
 • Verktyget Förena är praktiskt när du vill trimma bort och förena banor. Klicka och håll ned Shaper-verktyget för att välja verktyget Förena.
 • Dra över överlappande banor för att trimma bort överskottet och förena dem.
 • Dra över två banor som inte överlappar för att utvidga och förena dem.

 

Gå tillbaka: Lägga till text i din design  | Härnäst: Organisera innehåll med lager

 

01/13/2020

Presentatör: Brian Wood

Designers: Kendall Plant, Lonn Lorenz, Erica Larson

Var den här sidan till hjälp?