Lär dig hur du använder text i din Adobe Illustrator CC-design, inklusive hur du lägger till och formaterar text.

Lägga till en textrad

Lägga till en textrad i dina Illustrator-projekt.

 

I denna lektion: Lägga till en textrad 

 1. Välj textverktyget på panelen Verktyg. Med textverktyget valt klickar du och lägger till en platshållartext i dokumentet, kallas punkttext. När platshållartext valts som standard skriver du något så byts den ut.
 2. Välj markeringsverktyget på panelen Verktyg. En ruta visas runt texten. Det kallas ett textobjekt. Dra i något av textrutans hörn om du vill ändra storlek på texten inuti.
 3. Dra i texten om du vill flytta på den.

Lägga till textstycken

Lägga till textstycken i din design.


I denna lektion: Lägga till ett textstycke

 1. Välj textverktyget. Med textverktyget markerat drar du i dokumentfönstret och lägger till en ny platshållartext i dokumentet, kallas områdestyp. När platshållartext valts som standard skriver du något så byts den ut. Du kan placera (Arkiv > Montera) textdokument (RTF, Word, TXT och så vidare) i ett textobjekt.
 2. Dra i ett av hörnen på textobjektet om du vill skala om textobjektet och svepa texten inuti. Text som inte får plats i textobjektet kallas överskjutande text och anges med ett rött plustecken längst ned i ramens högra hörn.
 3. Flytta på textobjektet med markeringsverktyget.

 

Formatera text

Lär dig mer om textformatering som t.ex. Typekit-teckensnitt och teckenstorlek.


I denna lektion: Formatera text

 1. Markera textverktyget och infoga markören i texten. Dra över texten för att markera den.
 2. Ändra på textformateringen som t.ex. teckensnittsfamilj och teckenstorlek på panelen Egenskaper till höger om dokumentet.
 3. När du markerar ett teckensnitt på menyn Teckensnittsfamilj klickar du på Lägg till teckensnitt från Typekit och Typekit-webbplatsen öppnas där du kan välja ett teckensnitt och använda det i Illustrator.
 4. Ändra färg på texten genom att markera texten, klicka på fyllningsfärgen på panelen Egenskaper till höger om dokumentet och välja en färg.

 

Placera text på eller i en bana

Lär dig hur du lägger till text längs en bana.


I denna lektion: Placera text längs en bana

 1. Tryck på Alt (Windows) eller Option (macOS) och klicka på kanten på en bana om du vill lägga till text.
 2. Dra över texten för att markera den. Ändra på textformateringen som t.ex. fyllningsfärg, teckensnitt och teckenstorlek på panelen Egenskaper till höger om dokumentet.
 3. Välj markeringsverktyget och flytta bort pekaren från ett hörn i textobjektet och dra om du vill rotera.

 

Ändra form på text

Ändra form på text på ett kreativt sätt med konturer och direktmarkeringsverktyget.

 

I denna lektion: Ändra form på text

 1. Välj markeringsverktyget och klicka om du vill markera ett textobjekt.
 2. Välj alternativen för text och sedan för att skapa konturer om du vill konvertera texten till redigerbara banor.
 3. Välj Objekt > Dela upp om du vill kunna flytta på bokstäverna separat.
 4. Dra varje bokstav var för sig med markeringsverktyget.
 5. Markera direktmarkeringsverktyget och dra över en del av en bokstav för att markera förankringspunkter.
 6. Dra i en av de markerade förankringspunkterna om du vill flytta alla valda förankringspunkter om ändra form på en bokstav.

 

Tillbaka till: Ändra färger och linjer | Härnäst: Skapa med ritverktyg

 

04/02/2018

Presentatör: Brian Wood

Designer: Erica Larson

Var den här sidan till hjälp?