Det uppdaterade plugin-programmet för DFX/DWG | Illustrator CS3

Detta dokument beskriver det uppdaterade plugin-programmet DxfDwg.aip som är tillval för Illustrator CS3. Det täcker även in installationskraven och installationsprocessen.

Om plugin-programmet för DXF/DWG

Detta uppdaterade plugin-program skapar lager i Illustrator CS3 som motsvarar lagren i DFX- eller DWG-filen och importerar objekten i det motsvarandet lagret. Men på grund av skillnader i hur lagren behandlas i Illustrator och AutoCAD kan objektens staplingsordning ändras efter import av en DFX- eller DWG-fil med detta plugin-program.

Installera detta plugin-program endast om du vill upprätthålla lagren hierarkiskt vid öppning av en DXF- eller DWG-fil i Illustrator CS3. Detta plugin-program fungerar för alla språk och operativsystem som lever upp till de minsta systemkraven för Adobe Illustrator CS3.

Installationskrav

För att kunna använda plugin-programmet för DWF/DWG måste du uppfylla dessa krav:

 • Illustrator CS3 13.0 eller senare måste finnas installerat
 • Mac OS 1.4.8, Mac OS 10.5, Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Vista

Installationsanvisningar

 1. Hämta plugin-programmet för DFX/DWG.

  • För Windows: hämta DxfDwg.aip.
  • För Mac OS: hämta AiCS3dxf.dmg.
 2. Avsluta Illustrator CS3 om programmet körs.
 3. Endast Mac: Montera AiCS3dxf.dmg för att få tillgång till filen DxfDwg.aip.
 4. Navigera till mappen "Illustrator Formats” i installationsmappen för Illustrator CS3.

  • Standardsökväg för Windows: C:\Program Files\Adobe Illustrator CS3\Plug-ins\Illustrator Formats
  • Standardsökväg för Mac OS: /Program/Adobe Illustrator CS3/Plug-ins/Illustrator Formats

  Du ska vara medveten om att sökvägsnamnen kan vara annorlunda på din dator om du har en icke-engelsk version av Illustrator CS3 installerad. I detta fall ska du gå till motsvarande mapp.

 5. Ta bort den befintliga DxfDwg.aip-filen från denna mapp och flytta den till en annan mapp utanför Illustrators programkatalog. Det räcker inte med att byta namn på filen eftersom Illustrator kan försöka läsa in filen oavsett vilket filnamn/filnamnsändelse den har.
 6. Kopiera det nya plugin-programmet för DxfDwg.aip till mappen Illustrator Formats.
 7. Starta Illustrator CS3.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto