Synkronisera inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud

Vad är funktionen Synkronisera inställningar?

Illustrator lagrar programrelaterade inställningar i din lokala dator. Funktionen Synkronisera inställningar sparar en kopia av dessa inställningar i Adobe Creative Cloud. Om du aktiverar Illustrator på en annan dator kan du välja att synkronisera de inställningar som lagras i Creative Cloud med den nyligen aktiverade datorn.

Obs!

Du kan endast aktivera Illustrator på två datorer samtidigt.

Om du använder samma Adobe ID och kör Illustrator CC på två datorer kan du alltså synkronisera inställningarna mellan dessa båda datorer för att kunna använda samma inställningar och miljö på båda datorerna.

Några exempel på inställningar:

Inställningar

Dialogrutan Inställningar m.m.

Bibliotek

Färgrutor, penslar, symboler m.m.

Förinställningar

PDF-, utskrifts-, SWF-relaterade inställningar m.m.

Arbetsytor

Positioner för olika paletter och gränssnittselement i sparade arbetsytor.

Andra inställningar

Mojikumi, Kinsoku eller sammansatta teckensnitt.

Vad kan funktionen Synkronisera inställningar användas till?

Funktionen Synkronisera inställningar är tänkt för två grundläggande användarscenarier:

 • En dator. Du använder en enda dator och vill kunna göra en säkerhetskopia av de aktuella programinställningarna i Illustrator. Om du ersätter datorn med en ny dator kan du synkronisera de inställningar som har lagrats i Creative Cloud med den nya datorn.
 • Flera datorer. Du har flera datorer och behöver kunna använda samma arbetsinställningar på samtliga datorer du väljer att aktivera Illustrator på.
Obs!

Du kan endast aktivera Illustrator på två datorer samtidigt.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

När du synkroniserar inställningarna i Illustrator används Creative Cloud för att överföra, lagra och hämta information. Funktionen Synkronisera inställningar kräver följande:

 • En internetanslutning
 • Ett Adobe Creative Cloud-abonnemang eller ett abonnemang på en enstaka app

Använda funktionen Synkronisera inställningar

Är funktionen Synkronisera inställningar automatisk?

Nej. Funktionen Synkronisera inställningar aktiveras manuellt. Funktionen kan inte schemaläggas eller aktiveras automatiskt.

Inställningarna synkroniseras varje gång du klickar på Synkronisera inställningar nu.

Var finns alternativet Synkronisera inställningar?

 • [Rekommenderat] Klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet av dokumentfönstret i Illustrator och klicka sedan på Synkronisera inställningar nu.
 • Klicka på Redigera (Mac: Illustrator) > {inloggad med Adobe ID} > Synkronisera inställningar nu.
 • Klicka på Ctrl/Cmd + K > fliken Synkronisera inställningar  > klicka på Synkronisera inställningar nu. När du använder den här metoden överförs eller hämtas de senaste inställningarna. Inga ändringar görs.
Obs!

Den rekommenderade metoden för att använda funktionen Synkronisera inställningar är att klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet av ett dokumentfönster i Illustrator och sedan klicka på Synkronisera inställningar nu.

När Illustrator startas för första gången

När du kör Illustrator för första gången på en dator där funktionen Synkronisera inställningar aldrig har använts och öppnar ett dokument blir du tillfrågad om du vill aktivera funktionen Synkronisera inställningar.

Meddelande om att synkronisera inställningar vid första start
Meddelande om funktionen Synkronisera inställningar vid första starten. Inga tidigare inställningar för Illustrator finns tillgängliga i Creative Cloud

Meddelande om funktionen Synkronisera inställningar vid första starten. Tidigare inställningar för Illustrator finns tillgängliga i Creative Cloud
Meddelande om funktionen Synkronisera inställningar vid första starten. Tidigare inställningar för Illustrator finns tillgängliga i Creative Cloud

 • Klicka på Synkronisera inställningar nu för att hämta/överföra inställningar med hjälp av Creative Cloud för första gången.
 • Klicka på Inaktivera synkronisering av inställningar för att inaktivera funktionen.
 • Klicka på Avancerat för att öppna dialogrutan Inställningar där du kan välja och anpassa vilka objekt som ska synkroniseras.
Obs!

Du kan redigera dessa inställningar genom att klicka på Redigera (Mac: Illustrator) > Inställningar > fliken Synkronisera Inställningar.

Hålla inställningarna för Illustrator synkroniserade

 1. Klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet av dokumentfönstret i Illustrator och klicka sedan på Synkronisera inställningar nu.

 2. Funktionerna Synkronisera inställningar kontrollerar den senaste informationen både på din dator och i Creative Cloud och visar sedan någon av följande dialogrutor.

  Välj en lämplig åtgärd för din dator.

  Dialogruta för funktionen Synkronisera inställningar

  Vad detta innebär

  Åtgärd

  Två möjligheter:

  • Illustrator på den dator du använder synkroniseras med Creative Cloud.
  • Inställningarna har överförts/inga inställningar hämtas
                                

  Inga åtgärder behöver utföras.                               

  De senaste inställningarna har hämtats. De eventuella inställningar som skulle kunna överföras har lagts till i Creative Cloud.

  Klicka på Använd nu för att kontrollera att inställningarna är synkroniserade.

  De senaste inställningarna är olika för den dator du använder just nu, Creative Cloud och den andra datorn som har synkroniserats.

  De senaste inställningarna har hämtats. Du måste nu starta om Illustrator för att implementera ändringarna och använda inställningarna.

  Klicka på Starta om nu om du vill använda de uppdaterade inställningarna. Om du först måste slutföra andra uppgifter kan du klicka på Senare.

 3. Beroende på vilken åtgärd du valde i det föregående steget uppdateras Illustrator och Creative Cloud. Om du ändrar några av inställningarna i Illustrator bör du göra en synkronisering innan du stänger Illustrator. 

  Synkroniseringsstatus i dokumentets statusfält
  Synkroniseringsstatus i dokumentets statusfält

Hantera synkronisering av inställningar

Alternativ för synkronisering av inställningar i panelen Inställningar
Välj om du vill aktivera eller inaktivera synkroniseringen av inställningar, vad som ska synkroniseras eller vad som ska göras om en konflikt uppstår.

Välja vad som ska synkroniseras

 1. Gör något av följande för att välja vad som ska synkroniseras:

  • Gå till Redigera > {inloggad med Adobe ID} > Hantera synkronisering av inställningar.
  • Gå till Redigera (Mac: Illustrator) > Inställningar > Synkronisera inställningar.
 2. Markera eller avmarkera kryssrutorna för att välja vilka inställningar som ska synkroniseras.

Lösa konflikter för inställningar för synkronisering

Synkroniseringskonflikter inträffar när systemet inte kan fastställa om du vill att en inställning från Creative Cloud eller från den lokala datorn ska behållas, eftersom båda inställningarna har ändrats sedan den senaste synkroniseringsåtgärden.

Föreställ dig följande scenario. Du ändrar inställningarna i Illustrator på din arbetsdator och synkroniserar inställningarna. Därefter ändrar du inställningarna i Illustrator på din hemdator. Du har nu två uppsättningar ändrade inställningar – en ny uppsättning i Creative Cloud (synkroniserad från din arbetsdator) och en nyare uppsättning på din hemdator. Om du försöker synkronisera inställningarna nu tillfrågas du om vilken av inställningarna du vill behålla.

Meddelande om synkroniseringskonflikt

 • Synkronisera lokalt: Synkronisera molnet med lokala inställningar för den här datorn; ersätt molninställningarna med den lokala versionen av inställningarna.
 • Synkronisera molnet: Synkronisera den här lokala datorn med molnet; ignorera ändringar i de lokala inställningarna och ersätt dem med inställningarna från molnet.
 • Behåll den senaste filen: Behåll de senaste inställningarna enligt tidsstämpeln.

Aktivera eller inaktivera funktionen Synkronisera inställningar

 1. Gör något av följande för att välja vad som ska synkroniseras:

  • Gå till Redigera > {inloggad med Adobe ID} > Hantera synkronisering av inställningar.
  • Gå till Redigera (Mac: Illustrator) > Inställningar > Synkronisera inställningar.
 2. Under Alternativ för synkronisering väljer du ett alternativ i listrutan Synkronisering.

Lägga till objekt i funktionen Synkronisera inställningar

Endast de inställningar som läses in och används i Illustrator synkroniseras. Om du i Utforskaren eller Finder kopierar en ny uppsättning färgrutor eller penslar till mappar för inställningar/installation för Illustrator synkroniseras inte dessa resurser. För att säkerställa att dessa objekt synkroniseras korrekt måste de läsas in och sparas i Illustrator vid ett tillfälle.

Om du till exempel vill synkronisera ett nytt penselbibliotek väljer du penslar på panelen Penslar och sparar den som ett penselbibliotek på standardplatsen med hjälp av den utfällbara menyn.

Objekt som synkroniseras med hjälp av funktionen Synkronisera inställningar

En lista över de objekt som synkroniseras med hjälp av funktionen Synkronisera inställningar:

 

# Typ av resurs
Resurs
*Omstart krävs
1 Bibliotek Grafikformat
Nej
2 Bibliotek
Färgrutor Nej
3 Bibliotek Penslar Nej
4 Bibliotek Symboler Nej
5 Förinställningar Förenkling Nej
6 Förinställningar Skriv ut Nej
7 Förinställningar PDF Nej
8 Förinställningar SWF Nej
9 Förinställningar Perspektivstödraster
Nej
10 Förinställningar Bildkalkering Nej
11 Förinställningar Färginställningar Ja
12 Förinställningar Variabla breddprofiler Nej
13 Arbetsytor   Ja
14 Kortkommandon**
  Nej
15 Inställningar Dialogrutan Inställningar Ja
16 Inställningar Dokumentprofiler Nej
17 Inställningar Användarordlista Ja
18 Asiatiska inställningar Mojikumi Nej
19 Asiatiska inställningar Kinsoku Nej
20 Asiatiska inställningar Sammansatta teckensnitt Ja

*Omstart krävs anger att om du hämtar vissa resurser måste du starta om Illustrator för att den hämtade inställningen ska användas.

**Kortkommandon synkroniseras endast mellan datorer med samma plattform och inte mellan Windows- och Mac-plattformarna. Många kortkommandon för Windows och Mac OS är olika.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto