Läs om nyheterna i den senaste utgåvan av Illustrator.

Augusti 2020-utgåvan (version 24.3)

Fäst mot tecken

Fäst mot tecken

Få snabb och exakt justering runt live-textens gräns utan att behöva skapa konturer eller referensstödlinjer.

Textjustering

Lodrät textjustering

Justera text lodrätt i en textram vid överkant, underkant, i mitten eller marginaljustera. 

Justera mot teckenstorlek

Variationer i teckenhöjd

Ange teckenstorleken utifrån textens fyrkant, versalhöjd, x-höjd eller ICF-ruta.

Justera mot fasta gränser

Justera mot teckengränser

Justera objekt exakt mot teckengränserna för punkt- och områdestexten.

Selektiv upplåsning

Lås upp objekt på arbetsytan

Lås enkelt upp objekt från arbetsytan med hjälp av låsikonen eller snabbmenyalternativen.

Juni 2020-utgåvan (version 24.2)

Molndokument

Molndokument

Spara ditt arbete som molndokument och få åtkomst till det överallt där Illustrator är installerat. Spåra din versionshistorik och återställ vid behov. 

Stor arbetsyta

100 gånger större arbetsyta

Skapa bilder i stort format, som affischtavlor, bussreklam, skyltar och mycket mer, på en 100 gånger större arbetsyta. Där får du mer utrymme att skapa på och fler möjligheter att skalanpassa. 

Dialogrutan Nytt dokument

Kom i gång och bli färdig fortare

Arbetsflödet för att skapa och spara dokument är nu snabbt tack vare fönstret Nytt dokument och det snabba sparandet av Illustrator-molndokument.

 

Mars 2020-utgåvan (version 24.1 (macOS) och 24.1.1 (Windows))

Ritning och redigering i realtid

Ritning i realtid

Nu visas inte skalning av objekt och effekter på objekt som konturer. De uppgifterna renderas i stället helt medan du arbetar.

Klipp ut, kopiera och klistra in ritytor

Klippa ut och kopiera ritytor

Använd Klipp ut, Kopiera och Klistra in om du vill skapa flera kopior av ritytor i olika dokument.

Förvräng fritt

Förbättrad fri förvrängning

Med Förvräng fritt kan du nu ändra former fritt via en begränsningsram, utan att återställa.

Problem med inställningar och dokument

Mindre problem med skadade dokument

Illustrator reparerar och återställer nu automatiskt de skadade dokumenten om det går.

Förbättringar av verktygsfält

Förbättrat verktygsfält

Det är nu enkelt att dra och släppa verktyg mellan verktygsfältet och lådan.

v1artboard_1_copy15

Stabilitet och prestanda

Prestanda med bättre stabilitet och smidigare arbetsflöden.

November 2019-utgåvan (version 24.0)

De viktigaste nya funktionerna

v1artboard_1_copy6

Förenkling av banor

Enkel och snabb redigering av komplexa banor genom reducering av antalet fästpunkter.

Automatisk stavningskontroll

Automatisk stavningskontroll

Alla stavfel markeras direkt i dokumentet så medan du skriver in texten.

Spara i bakgrunden

Spara och exportera i bakgrunden

Spara och exportera filer snabbt. Nu behöver du inte vänta innan du kan återuppta arbetet med annat.

Viktiga förbättringar

v1artboard_1_copy14

Felsökningssupport i programmet

Du får felsökningssupport direkt när du stöter på problem med att öppna eller spara filer.

v1artboard_1_copy12

Snabbare effekter

Snabbare återgivning när du använder effekterna Skugga, Oskärpa samt Inre glöd och Yttre glöd.

Upplevelser i programmet

Introduktionsresurser

Nu finns nya utbildningsresurser i Illustrator, bland annat vägledda självstudiekurser, så att du enklare kan komma igång.

v1artboard_1_copy15

Övriga förbättringar

Bättre produktstabilitet, programprestanda och användarupplevelse.

Tidigare utgåvor av Illustrator