Nyheter i Illustrator

Läs om nyheterna i den senaste utgåvan av Illustrator.

Illustrator på datorn

Juni 2021-utgåvan (version 25.3)

Rotera vyn

Rotera vyn av arbetsytan på ett enkelt sätt med verktyget Rotera vyn. Arbeta med Illustrator-projekt i roterad vy lika enkelt som i normal vy. 

Stöd för Apple Silicon

Gör Illustrator snabbare! Nu går det att köra programmet i enhetligt läge på Apple-datorer med Apple Silicon M1-chip.

Illustrator på iPad

Maj 2021-utgåvan (version 1.3)

Avancerade kontroller för export

Ställ in upplösning, kvalitet, område med ritytor och annat när du exporterar din teckning. 

Förbättrad plumppensel

Rita jämna och organiska banor med hjälp av plumppenselns avsmalningsfunktion.

Stödrastervyn Genomskinlighet 

Visa och redigera objekt och former i en genomskinlig bakgrund.

Stöd för mallfilsformat

Arbeta med fördefinierat innehåll genom att importera Adobe Illustrator-mallformatet.

Tidigare versioner

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto