Återskapa och ångra

Återställa dokument

Dina data i InCopy skyddas mot oväntade strömavbrott eller systemfel med en automatisk återskapningsfunktion. Automatiskt återskapade data lagras i en tillfällig fil som åtskiljs från den sparade originalfilen. Vanligtvis behöver du inte tänka på automatiskt återskapade data eftersom alla dokumentuppdateringar som lagras i filen för automatisk återställning läggs till i originaldokumentfilen när du väljer kommandot Spara eller Spara som eller när du avslutar InCopy på rätt sätt. Automatiskt sparade data är endast viktiga om du inte lyckades spara filen före ett oväntat strömavbrott eller en systemkrasch.

För säkerhets skull bör du spara dina filer med jämna mellanrum och skapa säkerhetskopior om det skulle uppstå ett oväntat strömavbrott eller en oväntad systemkrasch.

Söka efter återskapade dokument

 1. Starta om datorn.
 2. Starta InCopy.

  Om det finns automatiskt återskapade data när du startar InCopy öppnas det återskapade dokumentet. Ordet [Återskapat] visas efter filnamnet i namnlisten i dokumentfönstret och visar att dokumentet innehåller ändringar som inte sparades och som har återskapats.

  Obs!

  Automatiskt återskapade data kan vara skadade om det inte går att öppna dokumentet när du startar InCopy.

 3. Gör något av följande:
  • Om du arbetar med en Adobe InCopy®-fil som är länkad till ett InDesign-dokument, väljer du Arkiv > Spara.

  • Om du arbetar med fristående InCopy-filer väljer du Arkiv > Spara som, anger en plats och ett nytt filnamn och klickar på Spara. Kommandot Spara som skapar en ny fil som innehåller automatiskt återskapade data.

  • Om du inte vill spara de återskapade ändringarna utan vill använda den senast sparade versionen av filen väljer du Arkiv > Återställ innehåll.

 4. Gör något av följande:
  • Spara återskapade data genom att välja Arkiv > Spara som, ange plats och ett nytt namn och klicka på Spara. Med kommandot Spara som behålls den återskapade versionen (som innehåller alla automatiskt återskapade data) och [återskapat] visas inte längre i namnlisten.

  • Om du vill ignorera automatiskt återskapade ändringar och använda den senast sparade versionen av dokumentet (som sparades före problemet) stänger du filen utan att spara den. Öppna sedan den sparade filen. Du kan också välja Arkiv > Återgå.

Ändra platsen för återskapade dokument

 1. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InCopy > Inställningar > Filhantering (Mac OS).
 2. Under Data för dokumentåterställning klickar du på Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS).
 3. Ange den nya platsen för det återställda dokumentet, klicka på Välj (Windows) eller Välj (Mac OS) och klicka därefter på OK.

Ångra misstag

Om det behövs kan du avbryta en tidskrävande åtgärd innan den slutförs, ångra ändringar som nyligen har gjorts eller återgå till en tidigare sparad version. Du kan ångra eller göra om upp till flera hundra av de senaste åtgärderna (mängden bestäms av hur mycket RAM-minne som är tillgängligt och vilken typ av åtgärder du har gjort). Möjligheten att ångra åtgärder försvinner när du väljer kommandot Spara som, stänger ett dokument eller avslutar programmet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ångra den senaste ändringen väljer du Redigera > Ångra [åtgärd]. (Vissa åtgärder, t.ex. bläddring, kan inte ångras.)

  • Om du vill göra om en åtgärd väljer du Redigera > Gör om [åtgärd].

  • Om du vill ångra alla åtgärder du har gjort sedan du sparade dokumentet väljer du Arkiv > Återställ (InDesign) eller Arkiv > Återställ innehåll (InCopy).

  • Stäng en dialogruta och ignorera ändringarna genom att klicka på Avbryt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?