Skapa och använda arbetsflöden i InCopy

I Adobe® InCopy® kan du skapa fristående dokument eller dokument länkade till Adobe® InDesign®. När du arbetar med länkade dokument kan du ha fler än en InCopy-artikel i en InDesign-fil, beroende på vilket arbetsflödessystem som används. Skribenter, redigerare och formgivare kan arbeta med samma InDesign-dokument samtidigt, utan att riskera att skriva över varandras arbete.

Om InCopy-arbetsflöden

Den nära integreringen mellan InCopy och InDesign gör att skribenter, redigerare och formgivare kan arbeta samtidigt på samma InDesign-dokument utan att skriva över varandras arbete. Med arbetsflödessystemet kan användare checka ut och in filer och på så sätt bevara filernas integritet.

InCopy-användare kan visa sina bidrag till innehållet inom ramen för layouter utan att installera InDesign. Med hjälp av InCopy kan skribenter och redigerare få fullständig kontroll över text, inklusive formateringsfunktioner såsom användandet av format (som vanligen importeras från InDesign), textpassning, justering av rad- och sidbrytningar, avstavning, kerning o.s.v. InCopy-användare kan importera bilder för att förstärka sina historier och utgöra begränsade omformningar av dessa bilder såsom skalförändring och beskärning. När innehållet har sparats i InCopy kan dokumentet uppdateras i InDesign. Dessutom kan InDesign-användare dela designuppdateringar med InCopy-användare och på så sätt försäkra sig om att de arbetar med de senaste layouterna.

I allmänhet anpassar en systemintegrerare interaktionen mellan InCopy och InDesign samt konfigurerar och definierar arbetsflödessystemet för gruppen. Med arbetsflödessystemet styrs hur filer skapas, synkronisering (med huvudservern) och visning. InCopy och InDesign fungerar ihop med ett flertal arbetsflödessystem, inklusive det inbyggda systemet med plugin-programmen LiveEdit i InCopy® för mindre arbetsgrupper. Om du behöver specifik information om det aktuella arbetsflödessystemet kan du tala med systemintegreraren.

Länkade (hanterade) dokument

Ett länkat InCopy-dokument är en innehållsfil (text eller bilder) som placeras i ett öppet InDesign-dokument eller en öppen uppdragsfil. Innehållet är associerat med en InDesign-layout och hanteras därför i InDesign-dokumentet. InDesign-användaren upprättar den här anslutningen från InDesign. Det går inte att skapa eller hantera länken inifrån InCopy. InDesign-anslutningen kan göras innan InCopy-användaren börjar skriva och redigera text, medan arbetet pågår eller när arbetet är slutfört. När innehållet har länkats kan InCopy-användaren visa (men inte ändra) sidlayouter, format o.s.v. så som de visas i InDesign-dokumentet.

Länkade dokument har följande ytterligare egenskaper:

  • Med en länkad InCopy-fil kan du göra i princip allt som berör själva texten. Du kan till exempel ange textformateringsalternativ, ändra teckensnitt och utföra andra redigerings- och textpassningsfunktioner inom ramarna för designen och formateringen för InDesign-layouten och arbetsflödessystemet. Du kan dock inte ändra text- eller bildramar, spaltlayout, kopplingssekvens eller andra designelement. Dessa konfigureras i InDesign.

  • Länkat innehåll hanteras i arbetsflödessystemet, där det låses för åtkomststyrning. Systemet kan innehålla flera alternativ för hur en artikel öppnas, t.ex. som incheckning av varje InCopy-fil så att endast du kan arbeta med den. Om du behöver mer information kan du läsa arbetsflödessystemets dokumentation, fråga systemadministratören eller checka ut innehåll med InCopy om plugin-programmen LiveEdit för arbetsflöde i InCopy används.

Arbeta med filer som innehåller flera artiklar

När du arbetar med länkade dokument kan du ha fler än en InCopy-artikel i en InDesign-fil, beroende på vilket arbetsflödessystem som används. En fil med flera artiklar måste skapas i InDesign som en uppdragsfil eller en InDesign-fil med länkat InCopy-innehåll. Du kan inte använda InCopy för att skapa ett dokument med flera artiklar. Om du vill veta mer läser du i dokumentationen för arbetsflödessystemet.

I text- och artikelvyerna visas och avgränsas artiklar med en artikelavgränsare. Med hjälp av artikelavgränsaren medges enkel åtkomst till varje artikel som har skapats i ett InDesign-dokument.

En artikelavgränsare innehåller artikelns rubrik och en knapp för att expandera och komprimera (med vars hjälp du visar och döljer artikeln). När en artikel är komprimerad är texten dold och artikelavgränsaren förblir synlig i redigeringsrutan.

Artikelavgränsaren

A. Knappen Expandera och komprimera B. Artikelns namn C. Artikelavgränsare 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online