Användarhandbok Avbryt

Åtgärda kraschproblem med InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Felsöka och åtgärda kraschproblem när du startar InDesign.

”Jag installerade InDesign på mitt system och det kraschar hela tiden vid start. Plötsligt kan jag inte längre öppna InDesign från Start-menyn eller genom att dubbelklicka på InDesign-filen.” 

Innan du går vidare ska du följa dessa steg för att felsöka några av de vanligaste problemen själv om InDesign kraschar oväntat eller slutar svara:

 • Kör diskreparationsverktyget för Windows eller macOS.
 • Se till att InDesign är uppdaterat.

Uppdatera InDesign

Systemmeddelandena i InDesign hjälper dig att fastställa orsaken till kraschen genom att tillhandahålla en lista över scenarier som orsakar problem. Här är några av scenarierna och deras lösningar:

DLL-fel vid start

 Ungefärlig felsökningstid: 3 min. 

 Problemet har bara uppstått på Windows 10-operativsystem med standardanvändarrättigheter. 

 1. Öppna Loggboken i Windows från C:\WINDOWS\system32\config\folder.

 2. Kontrollera loggarna för att se om det finns en felaktig modulsökväg för InDesign
  %programfiles%\Adobe\Adobe InDesign[version] \PMRuntime.dll.

 3. Kör programmet som administratör.

 4. Högerklicka på InDesign på Start-menyn och välj Kör som administratör.

Behörigheter till mappen Preferences

 Ungefärlig felsökningstid: 4 min.

 Se till att du säkerhetskopierar mapparna eftersom alla anpassade inställningar tas bort vid återställning av inställningar och InDesign startas med standardinställningarna. 

Följ stegen som beskrivs i Det gick inte att starta InDesign på grund av otillräckliga behörigheter för att ange läs-/skrivbehörigheter till mappen Preferences. 

Skadade teckensnitt

 Ungefärlig felsökningstid: 5 min.

 1. Ta bort eller inaktivera teckensnitt med specialtecken i namnet, t.ex. Iþët.

 2. Identifiera, isolera och felsök teckensnittet som orsakar problemet.

Programmet hänger sig/kraschar vid start

 Ungefärlig felsökningstid: 3 min.

 1. Avinstallera InDesign.

 2. Radera följande InDesign-programmapp för att ta bort skadade preferenser och installera om InDesign.

Windows 10

 • InDesign_Cache=%USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

 • InDesign_Preferences=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

macOS

 • InDesign_Cache=~/Library/Caches/Adobe InDesign\

 • InDesign_Preferences=~/Library/Preferences/Adobe InDesign\

Antivirusinställningar

Det är möjligt att inställningarna för antivirusprogram på datorn gör att InDesign kraschar vid start. Följ de här stegen för att felsöka några av antivirusproblemen:

 Ungefärlig felsökningstid: 2 min.

 1. Öppna antivirusprogrammet GDATA och gå till Inställningar > Avancerat > Läge.

 2. Ändra Läge till Kontrollera endast läsåtkomst.

 3. Klicka på OK och starta InDesign.

Kontakta GDATA:s supportteam för ytterligare förtydliganden.

 Problemet är åtgärdat i GDATA version 25.5.9.25 och senare.

 Ungefärlig felsökningstid: 2 min.

 1. Uppgradera antivirusprogrammet AVG till den senaste versionen.

 2. Följ de här stegen för att lägga till filen dvatemporalxmp.dll i undantagslistan för AVG:

  • Välj Inställningar > Allmänt alternativ > Undantagslista i AVG UI-konsolen.

  • Lägg till filen dvatemporalxmp.dll undantagslistan. Den finns i installationskatalogen för InDesign 15.0.

 AVG-antivirustyper som AVG Zen eller Business Security har olika UI-konsoler och följer en annan procedur för att lägga till DLL-filen i undantagslistan. Kontakta supportteamet hos tillverkaren av AVG om du vill ha förtydliganden om antivirusprogrammet AVG. 

 Ungefärlig felsökningstid: 2 min.

När du startar ett Adobe-program på system som kör macOS 10.12 eller senare med Cylance-antivirus kraschar programmet och du får följande fel: Adobe-programmet kan inte öppnas på grund av ett problem

Kontakta IT-administratören för att vitlista Adobe Crash Reporter-klienten från Cylances webbaserade hanteringskonsol.  Dela följande sökvägar med IT-administratören för att vitlista Adobe Crash Reporter-klienten:

 Ersätt <Adobe-program> med namnet på och versionen av programmet som är installerat på systemet. Om du till exempel har den senaste versionen av Adobe InDesign på systemet ska du ersätta <Adobe-program> med Adobe InDesign 2022.

 • /Applications/<Adobe-program>/<Adobe-program>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter

 • /Applications/<Adobe-program>/<Adobe-program>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

 • /Users/<användarnamn>.Trash/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

Plugin-program från tredje part

Om du nyss har installerat ett plugin-program från tredje part kan det vara orsaken till kraschen. Lär dig att felsöka plugin-program för InDesign från tredje part.

Skadad InDesign-fil

Om du dubbelklickar på en InDesign-fil för att öppna programmet och det kraschar, kan problemet bero på InDesign-filen. Prova att öppna programmet separat för att utesluta problem med filen. Lär dig att felsöka skadade InDesign-filer.

Övriga problem

Följ de här stegen för att felsöka oväntade fel som problem med biblioteksfiler i ett nätverk, operativsystemsspecifika problem eller namngivningsproblem för UXP- och CEP-mappar:

 Ungefärlig felsökningstid: 3 min. 

InDesign 2020 kraschar vid start på grund av en felaktig Windows-uppdatering som skadar VCRuntimes DLL-filer. Stäng alla applikationer i systemet innan du börjar utföra stegen nedan. 

Dialogruta med kraschproblem
Kraschdialogruta

 1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.

 2. Högerklicka på Microsoft Visual C++ 2015–2019 (x64)/2017–2019 (x64).

 3. Klicka på Ändra > Reparera. 

  Följ instruktionerna för att reparera programmet Microsoft Visual C++. 

  Ändra programinställningarna för VC 2015–2020
  Klicka på Ändra.

  Reparera VC-körmiljön
  Klicka på reparera och följ instruktionerna.

 4. Starta om systemet och starta sedan InDesign.

Om problemet fortfarande inte är löst ska du hämta den senaste VCRuntime från Microsofts supportwebbplats och upprepa steg 1–4. 

 Ungefärlig felsökningstid: 3 min. 

InDesign kan krascha när du arbetar med InDesign-bibliotek som lagras i ett nätverk eller på en delad plats. Följ stegen nedan för att åtgärda problemet på Windows- eller macOS-operativsystem. 

 1. Öppna mappen Bibliotek, som är dold som standard. Se Visa dolda filer och mappar för att visa dolda filer och mappar.

 2. Gå till C:\Users\{användare}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{versionsnummer}\{språk}\. {användare} är användarnamnet som du har loggat in med, {versionsnummer} är versionen av InDesign och {språk} är språket för InDesign-programmet som finns installerat på datorn.

  Om du till exempel är inloggad med användar-id john doe, versionen av InDesign är 17.0 och språket är sv_SE, blir sökvägen C:\Users\johndoe\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 17.0\sv_SE\

  Gå till installationssökvägen för InDesign-program
  Gå till installationssökvägen för InDesign-program

 3. Byt namn på Caches mappen till Caches_old.

 4. Starta InDesign.

 1. Öppna mappen Bibliotek, som är dold som standard. För att öppna biblioteksmappen klickar du på skrivbordet för att säkerställa att du är i Finder, håller ner knappen Alternativ och väljer sedan Gå > Bibliotek.

 2. Gå till Hårddisk/Users/{användare}/Library/Caches/Adobe InDesign/{versionsnummer}/{användare} är det användarnamn som du har loggat in med och {versionsnummer} är versionen av InDesign.

  Om du till exempel är inloggad som john doe och versionen av InDesign är 17.0, ska sökvägen vara Macintosh HD/Users/johndoe/Library/Caches/Adobe InDesign/Version 17

 3. Byt namn på mappen som anger språket för det InDesign-program som finns installerat på systemet. Till exempel, byt namn på mappen en_US till en_US_old.

 4. Starta InDesign.

 Ungefärlig felsökningstid: 3 min. 

Testa följande felsökningssteg för att åtgärda problemet. 

 1. Lägg till den körbara filen för InDesign som ett undantag i Symantec DLP Security Suite:

  1. Öppna Symantec Security Suite Enforce Console och gå till System > Agent > Programövervakning och lägg till InDesign som ett undantag.
  2. Avmarkera alla identifieringskanaler under Konfiguration av programövervakning.
  3. Klicka på Spara. Starta om systemet och starta sedan InDesign.
  Symantec DLP_Inställningar
  Symantec-inställningar för att lägga till InDesign som ett undantag.

 2. Starta och kör InDesign från Creative Cloud-datorprogram.

   Det här sättet att kringgå problemet kan inte användas om programpanelen är inaktiverad.

 3. Kör InDesign från installationskatalogen eller från kortkommandot på Start-menyn som administratör.

 4. Kör programmet i kompatibilitetsläge för Windows 7.

  Högerklicka på den körbara filen och välj Egenskaper. På fliken Kompatibilitet väljer du Kör programmet i kompatibilitetsläge för och väljer Windows 7 i listrutan.

  Ändra kompatibilitetsläge
  Kör kompatibilitetsläge för Windows 7.

 5. Återställ Windows-installationen till Windows 7.

 Ungefärlig felsökningstid: 2 min. 

Byt namn på CEP-mappen till CEP.old och UXP-mappen till UXP.old i följande sökvägar och starta om InDesign. 

 

Windows

macOS

CEP-mappar

 • C:\Användare\ANVÄNDARNAMN\AppData\Roaming\Adobe\CEP
 • C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\CEP

 • /Library/Application Support/Adobe/CEP/
 • ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/

UXP

Gå till C:\Program\Common Files\Adobe\UXP

Gå till Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/UXP


Har du fortfarande kraschproblem?


Vi hjälper dig gärna!

Om du inte kan åtgärda problemet själv och behöver hjälp kan du dela mer information om kraschproblemet och kraschloggen så att Adobe lättare kan hjälpa dig att lösa problemet. 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto