Välkommen till Adobe® InDesign® CS6 Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav

En uppdaterad lista med systemkrav finns på sidan Systemkrav för InDesign Server.

Lösta problem

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign Server

 • InDesign Server kraschar när en tabell med märkord ska dupliceras till ett nytt dokument. [3488416]
 • Det gick inte att läsa in dokumentteckensnitt i InDesign Server. [3635822]

InDesign

 • Vissa EPS-filer gör att InDesign kraschar när dokumentet exporteras till PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 känner inte igen länkar när de öppnas på en DAM med Adobe Drive. [3649135]
 • Alternativen Spara, Spara som och Spara som kopia inaktiveras efter en dra och släpp-åtgärd från Finder eller Bridge. [3653735]
 • För hebreiska och arabiska markeras villkorlig text inte korrekt i Story Editor. [3667884]
 • I den hebreiska versionen av InDesign visas sidsekvenser felaktigt för dokument med höger-till-vänster-bindning. [3669233]
 • Fel ord markeras i olika vyer av den hebreiska stavningskontrollen. [3675104]
 • Objekt som monteras på mallsidorna försvinner eller flyttas till oväntade ställen när de exporteras till PDF. [3675929]
 • InDesign kraschar efter anrop till funktionen SetTextSelection i en viss situation. [3678597]
 • InDesign kraschar när användaren klickar på fliken Länkar och bilder i dialogrutan för paket när den öppnas från bokpanelen. [3689149] 
 • Det tar cirka 10 sekunder för InDesign att slutföra en åtgärd för att aktivera/inaktivera lagervisning för dokument med flera mallsidor. [3689151]
 • InDesign kraschar när en IDML-fil öppnas som har ett tomt märkord för en textram med en textbunden textram. [3689166]
 • InDesign kraschar när en CS6-fil exporteras till IDML-format och sedan öppnas igen. [3691025]
 • InDesign kraschar när en IDML-fil exporteras till IDML med särskilda korsreferenser och sidreferenser på indexpanelen. [3695290]
 • Användning av märkord orsakar omflödning eftersom format används felaktigt. [3151594]
 • InDesign CS6 kraschar när olika egenskaper uppdateras på textramar med JavaScript. [3594208]
 • InDesign kraschar när ett ord dras in i en tom anteckning i läget för textredigering. [3623132]
 • Funktionen Anpassa ramen till innehållet gör att InDesign kraschar. [3628642]
 • Format används inkorrekt i InDesign när formaterade ICML-filer importeras. [3629232]
 • Specifikt indiskt: Det går inte att flytta markören i viss tamilsk text. [3637073]
 • Markören hoppar tillbaka till början av texten när den vidrör en anteckning på en rad som innehåller avstavad text. [3638783]
 • InDesign kraschar när biblioteksobjekt monteras. [3646838]
 • Ord delas men bindestrecket visas inte när ett mjukt bindestreck infogas. [3653718]
 • Tomma textvariabler exporteras inte korrekt till PDF. [3656476]
 • InDesign kraschar när du uppdaterar ett sidnummer i ett dokument med sidflyttning aktiverad och låsta objekt finns på de sidor som flyttas. [3656879]

InCopy

 • Markörposition och -förflyttning fungerar inte som förväntat när du arbetar med en textram som har områden med textpassning. [3539539]
 • Preflight-profiler som är inbäddade i en layout resulterar i ett felmeddelande i InCopy CS6 – ”Package and Preflight.InDesignPlugin” saknas. [3641893]
 • InCopy CS6 kraschar under importen av en artikel med delvis borttagen text. [3485725]
 • Det går inte att flytta markören över en komprimerad anteckning med piltangenterna. [3613889]
 • InCopy kraschar när en ICMA-fil som skapats av ett dokument för återgivning för webben eller digital publicering öppnas. [3629800]

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

Alternativ för supportplaner och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp för din produkt, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se.

I de kostnadsfria felsökningsresurserna ingår Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera. Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på Internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy