Justera tryckfärgsalternativ för svällning

Justera värden för tryckfärgers neutrala densitet

Du kan justera de värden för tryckfärgens neutrala densitet (ND) som den valda svällningsfunktionen använder för att bestämma en svällnings exakta placering. De förvalda ND-värdena för processfärger är baserade på värdena för neutral densitet i processfärgsdefinitioner enligt industristandarder i olika delar av världen. Den standard som används beror på vilken språkversion du har. ND-värdena för engelskspråkiga versioner (USA, Storbritannien, Kanada) grundar sig t ex på den så kallade SWOP-standarden (Specifications for Web Offset Publications) för tryckfärgsdensitet som publicerats av organisationen Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justera processfärgernas värden för neutral densitet om du vill anpassa ett dokument till andra industristandarder för tryckning.

Svällningsfunktionen beräknar ND-värden för en dekorfärg med hjälp av värdena från motsvarande CMYK-färg. För de flesta dekorfärger är motsvarande CMYK-färgers ND-värden tillräckligt exakta för svällning på rätt sätt. Vissa dekorfärger går inte så lätt att simulera med hjälp av processfärger, t ex metallictryckfärg och lack, och deras ND-värden måste kanske därför justeras så att svällningsfunktion ska kunna svälla dem på rätt sätt. Genom att skriva in nya värden ser du till att en tryckfärg som uppfattas som mörkare eller ljusare också tolkas så av svällningsfunktionen. Svällningen tillämpas sedan automatiskt.

Av ett tryckeri kan du få veta vilka värden för neutral densitet du ska använda för en viss tryckfärg. Den pålitligaste metoden för att mäta en tryckfärgs ND-värde är att mäta ett prov av tryckfärgen med hjälp av en särskild densitetsmätare. Avläs värdet "V" eller tryckfärgens visuella densitet (använd inte processfilter). Om värdet avviker från standardvärdet skriver du ett nytt värde i textrutan för neutral densitet.

Obs!

Om du ändrar den neutrala densiteten för en dekorfärg, påverkas endast hur färgen kommer att svällas. Det påverkar inte hur färgen kommer att se ut i ditt dokument.

Följ de här riktlinjerna när du justerar ND-värden:

Metallicfärger och täckande färger

Metallicfärger är vanligen mörkare än motsvarande CMYK-färger, medan ogenomskinliga färger alltid döljer underliggande färger. I regel bör du ange betydligt högre ND-värden än standardvärdena för både metallicfärger och ogenomskinliga dekorfärger. På så sätt hindras dekorfärgerna från att breda ut sig

Obs!

Om du väljer Ogenomskinlig eller Ignorera ogenomskinlig på Text-menyn i tryckfärgshanteraren, förhindras en ogenomskinlig tryckfärg från att sprida sig in i andra färger, såvida inte andra ogenomskinliga färger har ett högre ND-värde.

Pastelltryckfärger

De här tryckfärgerna är normalt ljusare än motsvarande processfärger. Du bör ange ett lägre ND-värde än standardvärdet så att du är säker på att de går in i intilliggande mörkare färger.

Andra dekorfärger

En del dekorfärger, t ex turkos och neonorange, är betydligt mörkare eller ljusare än motsvarande CMYK-färger. Du kan kontrollera det genom att jämföra provtryck av dekorfärgerna med provtryck av motsvarande CMYK-färger. Du kan justera dekorfärgens ND-värde uppåt eller nedåt så mycket som behövs.

Anpassa svällning för specialtryckfärger

När du använder vissa tryckfärger ställs speciella krav på svällningen. Om du t ex använder en tonplatta i ett dokument vill du antagligen inte att tonplattan ska påverka svällningsberäkningen. Men om du övertrycker vissa ytor med helt ogenomskinlig tryckfärg behövs ingen svällning för underliggande objekt. Du kan göra särskilda inställningar för de här situationerna. I regel är det bäst att inte ändra standardinställningarna, såvida inte prepress-företaget rekommenderar att du ändrar dem.

Obs!

De speciella tryckfärger och lack som används i dokumentet kan ha skapats genom blandning av två dekorfärger eller genom blandning av en dekorfärg och en eller flera processfärger.

 1. Öppna tryckfärgshanteraren och markera en färg som behöver specialbehandling.
 2. Välj något av följande alternativ för Typ och klicka sedan på OK:

  Normal

  Välj Normal för vanliga processfärger och de flesta dekorfärger.

  Genomskinlig

  Välj Genomskinlig för att svälla objekt som ligger under icke täckande tryckfärger. Använd det här alternativet för tonplattor och tryckfärger för skärning.

  Ogenomskinlig

  Välj Ogenomskinlig för heltäckande, ogenomskinliga tryckfärger om du vill förhindra svällning av underliggande färger, men tillåta svällning utmed färgkanten. Använd det här alternativet för metallicfärger.

  Ignorera ogenomskinlig

  Välj OpaqueIgnore för heltäckande, ogenomskinliga tryckfärger om du vill förhindra dels svällning av underliggande färger, dels svällning utmed färgkanten. Använd det här alternativet för tryckfärger som skapar oönskade effekter tillsammans med andra tryckfärger, t ex metallic- och lackfärger.

Justera svällningsordningen

Svällningssekvensen (även kallad svällningsordning) matchar den ordning som tryckfärger trycks i tryckpressen. Däremot matchar den inte ordningen för framställningen av separationerna på utdataenheten.

Svällningsordningen är särskilt viktig när du vill skriva ut med flera ogenomskinliga färger, t ex metallicfärger. Ogenomskinliga tryckfärger med låga ordningsnummer breder ut sig under ogenomskinliga tryckfärger med högre ordningsnummer. På så sätt förhindrar du att den senast pålagda färgen breder ut sig, samtidigt som svällningen blir rätt.

Obs!

Ändra inte den förinställda svällningsordningen utan att först rådfråga det prepress-företag du anlitar.

 1. Öppna tryckfärgshanteraren. Den aktuella svällningsordningen visas i kolumnen Sekvens som finns i listan med tryckfärger.
 2. Markera en tryckfärg, ange ett nytt värde för Svällningssekvens och tryck sedan på tabb. Sekvenssiffran ändras för den markerade tryckfärgen och de andra sekvenssiffrorna ändras i enlighet med den.
 3. Upprepa föregående steg för de andra färger du vill ändra ordningen för och klicka sedan på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto