Utbildning och inspiration i programmet

Är du nybörjare i InDesign? Kolla in startskärmen (arbetsytan Hem) för att visa en praktisk uppsättning utbildningsresurser.

När du startar InDesign första gången visas arbetsytan Hem där du får tillgång till en mängd olika utbildningsresurser i programmet. Med hjälp av de här resurserna kan du lära dig grunderna i InDesign och komma igång med ditt första projekt. Ett projekt kan handla om affischer, flygblad, broschyrer, tidskrifter, tidningar, böcker, e-böcker eller annat.

Innehållet på arbetsytan Hem är anpassat utifrån din kännedom om InDesign och ditt Creative Cloud-medlemskap.

Arbetsytan Hem

Panelen Lär dig mer: Självstudiekurser på webben

Klicka på fliken Lär dig mer  för att få tillgång till en mängd självstudiekurser med stegvisa instruktioner (med eller utan exempelfiler). Med de här självstudiekurserna lär du dig principer, arbetsflöden, tips och trick.

Panelen Lär dig mer

More tutorials

Klicka på Gå till Adobe.com längst ned på panelen Lär dig mer för att visa en fullständig lista över självstudiekurser. 

Behöver du hjälp när du arbetar i ett dokument?

Du kan öppna en självstudiekurs även efter att du börjat arbeta med ett dokument. Klicka på följande ikoner för att navigera mellan dokumentet och startskärmen.

Hem: Öppnar arbetsytan Hem från dokumentet.

Arbetsytan Hem

Bakåt eller Esc: Öppnar dokumentet från arbetsytan Hem.

Bakåtknapp

Hittar du ingen självstudiekurs om ämnet du är intresserad av på panelen Lär dig mer?

Sök efter ämnet på olika Adobe-supportplattformar och gå till följande flikar för att visa resultaten:

  • Hjälp: visar det matchande innehållet för självstudiekurser, hjälpartiklar och communitytrådar. Du kan klicka på Visa i Help Center för att öppna dem på en webbsida.
  • Stock: visar de matchande bilderna, resurserna och mallarna (.ps- och .ai-filer) från Adobe Stock.
  • Ditt arbete: visar en lista över dina senaste InDesign-filer (.indd-, .idml- och .indt-filer) och de filer som finns tillgängliga i mappen Creative Cloud-filer om filnamnen matchar söksträngen. 

Obs! Samtliga dessa sökningar görs efter materialets namn eller titel och inte efter dess innehåll. 

Creative Cloud-sökning

Tip

Du kan göra en snabbare sökning genom att välja en sökfråga från sökförslagen och historiken.

Vill du inte börja med en tom yta? Du kan välja en av de förinställda mallarna.

På arbetsytan Hem finns en uppsättning dokumentförinställningar för vanliga arbetsflöden, till exempel för visitkort och broschyrer. Med dem kan du snabbt skapa nya dokument. 

Dokumentförinställning

Delta i konversationen

Ask the community

Om du har ytterligare resurser som du vill att andra ska kunna använda är du välkommen att dela dem i Adobe InDesign-communityn. Vi vill gärna ta del av dina åsikter!

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto