Adobe Advertising Cloud | Produktbeskrivning


Gäller från 27 april 2020

Vad är Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud är en flerkanalsplattform som ger kunder möjlighet att planera, köpa, hantera och optimera DSP-, sök- och TV-annonskampanjer, samt att skapa dynamiska annonsmallar som ger relevanta annonser till slutanvändarna.

Produkter och tjänster  

Licensiering

Typ av tjänst

Adobe Advertising Cloud Creative: OD Tech Fee Kostnad per tusen (CPM) visningar On-demand
Adobe Advertising Cloud Creative: OD feed-/mallprojekt Fast avgift On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Omni-Channel Bruttomediekostnad per år On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media-kampanj

Bruttomediekostnad per avtalad period för mediekampanj

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

Bruttomediekostnad per avtalad period

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

Bruttomediekostnad per avtalad period

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: kampanjhanteringstjänster 

Bruttomediekostnad per år

Tjänster som enbart är knutna till on-demand-tjänsterna  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Static/Overlay

Fast avgift

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Interactive

Fast avgift

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Video Editing

Fast avgift

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Additional Revisions

Fast avgift

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science: Viewability Report

Kostnad per tusen (CPM) visningar

On-demand

Adobe Advertising Cloud OD Single TV-kampanj

Bruttomediekostnad per avtalad period för TV-kampanj

On-demand

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

Engångsköp av 90 dagars POC

On-demand

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Bruttomediekostnad per år

Tjänster som enbart är knutna till on-demand-tjänsterna

Adobe Advertising Cloud TV 

Bruttomediekostnad per år

On-demand

Adobe Advertising Cloud 3rd Party Attribution Study Fast avgift On-demand
Adobe Advertising Cloud Brandsights Study Fast avgift On-demand
Adobe Advertising Cloud OD Addressable Data Reporting Fast avgift On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Advance Kostnad per tusen (CPM) visningar On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Arrears Kostnad per tusen (CPM) visningar On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Advance Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Arrears Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Advance Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Arrears Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: OD TV Attribution Fee Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand
Adobe Advertising Cloud TV: Services Planning Fee Bruttomediekostnad per avtalad period On-demand

Definitioner

  • Med ”kampanj” avses kombinationen av en eller flera mallar med en eller flera samlingar annonsmaterial som länkas samman av en gemensam idé, ett tema eller ett mål, indikerat av ett nummer eller ett namn som tilldelats av Adobe eller Kunden.
  • Med ”feed-/mallprojekt” avses ett av följande projekt som genomförs av Adobe:

(A) (1) Skapandet av en ny mall samt (2) utförande av alla tjänster som krävs för att skapa en ny kampanj som använder en sådan ny mall;

(B) (1) Skapandet av en ny mall för användning i en befintlig kampanj samt (2) utförande av alla tjänster som krävs för att infoga en sådan ny mall i den befintliga kampanjen;

(C) Utförande av alla tjänster som krävs för att skapa en ny kampanj som använder (1) en befintlig mall och (2) ny/nya samling(ar) med annonsmaterial; eller

(D) Utförandet av alla tjänster som krävs för att föra in ny/nya samling(ar) med annonsmaterial i en befintlig kampanj som använder en eller flera befintliga mallar.

  • ”Bruttomediekostnad” avser nettomediekostnaden plus avgift för teknik/tjänst.
  • ”Visning” avser ett serveranrop till on-demand-tjänstens server.
  • ”Nettomediekostnad” avser:

(A)   den faktiska mängden medieutgifter i konton som ägs av kunden och där kunden ansvarar för kontraktering och betalning av mediepartner, inklusive faktureringsavvikelser; eller

(B)    kostnader kopplade till medieköp för kunden via konton som ägs av Adobe och där Adobe ansvarar för kontraktering och betalning av mediepartner, inklusive faktureringsavvikelser.

  • ”Tjänstavgift för plattform” avser tjänstavgiften för företags licens för Advertising Cloud TV-funktionen i On-demand-tjänsterna.
  • ”Avgift för teknik/tjänst” avser Enhetsprisandelen av den Bruttomediekostnad som Kunden har köpt.  Om Kunden exempelvis köper bruttomedia för 100 000 kr och Enhetspriset är 30 % blir Bruttomediekostnaden 100 000 kr, Avgiften för teknik/tjänst 30 000 kr och Nettomediekostnaden 70 000 kr.  
  • ”Enhetspris” avser priset uttryckt som en procentandel av Bruttomediekostnaden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?