Gäller från och med den 8 april 2019

Produktbeskrivningen för kunder som licensierar Adobe Experience Manager Managed Services version 6.3 eller som har licenser sedan före den 4 april 2018 är tillgänglig här.  

Adobe Experience Manager Managed Services (”AEM Managed Services”)

Vad är Adobe Experience Manager Sites 6.5 (”AEM Sites”)?

AEM Sites är en innehålls- och upplevelsehanteringsplattform för leverans av digitala kundupplevelser över flera kanaler. Med AEM Sites kan organisationer skapa och hantera digitala upplevelser i stor skala över alla kanaler.

Produkter och tjänster

Licensiering

AEM Sites Managed Services Basic

Per baspaket med AEM Sites Managed Services Basic

AEM Sites Managed Services Enterprise

Per baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise

AEM Sites Managed Services: Produktbegränsningar

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Sites Managed Services Basic måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Sites Managed Services Basic. AEM Sites Managed Services Basic omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets.

Baspaket med AEM Sites Managed Services Basic avser någon av följande konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Basic 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 300 gigabyte
  • nätverks-I/O: 150 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • upp till 10 samtidiga användare
 • upp till 3 miljoner aktiviteter per månad,
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Basic
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Basic.

(b)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Basic HR 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 20 samtidiga användare
 • upp till 5 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Basic HR
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Basic HR.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Sites Managed Services Enterprise. AEM Sites Managed Services Enterprise omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets.

Baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise avser någon av följande konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Enterprise 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 300 gigabyte
  • nätverks-I/O: 150 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • upp till 20 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Enterprise HR 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • upp till 40 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise HR
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise HR.

(c)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Enterprise 99,9 %. Inkluderar:

 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • upp till 40 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise.

(d)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Enterprise 99,95 %. Inkluderar:

 • 99,95 % lägsta drifttiden i procent för 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 1 terabyte
  • nätverks-I/O: 500 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • upp till 80 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise.

(e)    AEM Sites: Hanterade tjänster för Enterprise 99,99 %. Inkluderar:

 • 99,99 % lägsta drifttiden i procent för 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 99,0 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser, 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i förproduktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i förproduktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 1 terabyte
  • nätverks-I/O: 500 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • upp till 80 miljoner aktiviteter per månad
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services Enterprise.

Vad är Adobe Experience Manager Assets 6.5 (”AEM Assets”)?

AEM Assets är ett digitalt hanteringsverktyg som är integrerat i Adobe Experience Manager-plattformen och möjliggör för kunden att dela och distribuera digitala resurser. Användare kan hantera, lagra och komma åt bilder, videoklipp, dokument, ljudklipp och mediefiler av hög kvalitet som kan användas på webben, i tryck och för digital distribution.

Produkter och tjänster

Licensiering

AEM Assets Managed Services Basic

Per baspaket med AEM Assets Managed Services

AEM Assets Managed Services Enterprise

Per baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise

AEM Assets Managed Services: Produktbegränsningar

1.  Hanterade tjänster för AEM Assets Basic

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Assets Managed Services måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Assets Managed Services Basic. AEM Assets Managed Services Basic inkluderar inte användning av Content Fragments, Experience Fragments och Content Services.

Baspaket med AEM Assets Managed Services avser någon av följande konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 1 TB. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 extra stor författarinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författarinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 1 terabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 3 terabyte.
 • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 200 gigabyte
  • nätverks-I/O: 100 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • upp till 10 samtidiga användare
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 200 Brand Portal-användare och upp till 1 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services Basic.

(b)    AEM Assets: Hanterade tjänster för Basic 99,5 % – 2,5 TB. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 extra stor författarinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författarinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 2,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 7,5 terabyte.
 • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 200 gigabyte
  • nätverks-I/O: 100 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • upp till 15 samtidiga användare
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 500 Brand Portal-användare och upp till 2,5 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services Basic.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 5 TB. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 extra stor författarinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författarinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 5 terabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 15 terabyte.
 • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 200 gigabyte
  • nätverks-I/O: 100 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • upp till 20 samtidiga användare
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 1000 Brand Portal-användare och upp till 5 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services Basic.

2.  AEM Assets Managed Services Enterprise

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Assets Managed Services Enterprise. AEM Assets Managed Services Enterprise inkluderar inte användning av Content Fragments, Experience Fragments och Content Services.

Baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise avser någon av följande konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 extra stor författarinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författarinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: upp till det antal terabyte resurslagringsutrymme för Managed Services som anges i SKU-beskrivningen för AEM Assets Managed Services Enterprise i säljordern
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 3 gånger mängden lagringsutrymme för produktionsmiljöer.
 • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 200 gigabyte
  • nätverks-I/O: 100 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 1000 Brand Portal-användare och upp till 10 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9 %. Inkluderar:

 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 extra stora författarinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författarinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: upp till det antal terabyte resurslagringsutrymme för Managed Services som anges i SKU-beskrivningen för AEM Assets Managed Services Enterprise i säljordern
  • nätverks-I/O: 2 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 3 gånger mängden lagringsutrymme för produktionsmiljöer.
 • 4 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 400 gigabyte
  • nätverks-I/O: 200 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 400 gigabyte.
 • upp till 40 samtidiga användare
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 1000 Brand Portal-användare och upp till 10 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services Enterprise.

Vad är Adobe Experience Manager Forms 6.5 ("AEM Forms")?

AEM Forms är en dokument- och formulärplattform för företag. Den ger kunden möjlighet att samla in och bearbeta information, leverera personligt anpassad kommunikation och skydda och spåra information. AEM Forms ger även mobila medarbetare och kunder möjlighet att använda sig av affärsprocesserna genom att tillgången till tjänsten utökas för användning på stationära datorer, bärbara datorer, smartphones eller surfplattor.

Produkter och tjänster

Licensiering

AEM Forms Managed Services Basic

Per baspaket med AEM Forms Managed Services Basic

AEM Forms Managed Services Enterprise

Per baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise

Hanterade tjänster för AEM Forms: Produktbegränsningar

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Forms Managed Services Basic måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Forms Managed Services Basic. AEM Forms Managed Services Basic omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets. Licensbegränsningar för AEM Forms gäller för AEM Forms Managed Services Basic.

Baspaket med AEM Forms Managed Services Basic avser någon av följande två konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Basic 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 300 gigabyte
  • nätverks-I/O: 150 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • upp till 100 000 formulärsändningar per år
 • upp till 1 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Basic som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Basic som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

(b)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Basic HR 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 300 000 formulärsändningar per år
 • upp till 3 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • tjänstnivå 1
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Basic HR som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Basic HR som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

2.  AEM Forms Managed Services Enterprise

Licensiering. Ett separat baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Forms Managed Services Enterprise. AEM Forms Managed Services Enterprise omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets. Licensbegränsningar för AEM Forms gäller för AEM Forms Managed Services Enterprise.

Baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise avser någon av följande konfigurationer, vilken specificeras i säljordern:

(a)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Enterprise 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 •  total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 300 gigabyte
  • nätverks-I/O: 150 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 •  upp till 750 000 formulärsändningar per år
 •  upp till 10 000 000 dokumentåtergivningar per år
 •  tjänstnivå 2
 •  följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

(b)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Enterprise HR 99,5 %. Inkluderar:

 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans, 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 1 000 000 formulärsändningar per år
 • upp till 15 000 000 dokumentåtergivningar
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise HR som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise HR som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

(c)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Enterprise 99,9 %. Inkluderar:

 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 publiceringsinstanser och 2 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,5 % lägsta drifttiden i procent för 1 författarinstans för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 750 gigabyte
  • nätverks-I/O: 1,5 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 500 gigabyte
  • nätverks-I/O: 250 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • upp till 2 000 000 formulärsändningar per år
 • upp till 30 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

(d)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Enterprise 99,95 %. Inkluderar:

 • 99,95 % lägsta drifttiden i procent för 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 1 terabyte
  • nätverks-I/O: 500 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • upp till 5 000 000 formulärsändningar per år
 • upp till 90 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

(e)    AEM Forms: Hanterade tjänster för Enterprise 99,99 %. Inkluderar:

 • 99,99 % lägsta drifttiden i procent för 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • 99,9 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser för användning i produktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i produktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 99,0 % lägsta drifttiden i procent för 2 författarinstanser, 4 publiceringsinstanser och 4 avsändarinstanser för användning i förproduktionsmiljön
 • total sammanslagen kapacitet för alla författar- och publiceringsinstanser i förproduktionsmiljön med
  • lagring: 1,5 terabyte
  • nätverks-I/O: 3 terabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad
 • total samlad kapacitet för alla testinstanser av:
  • lagring: 1 terabyte
  • nätverks-I/O: 500 gigabyte per månad
  • säkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • upp till 10 000 000 formulärsändningar per år
 • upp till 200 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • tjänstnivå 2
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services Enterprise som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

Add-ons

Produkter och tjänster

Licensiering

Tillämpbarhet av produkter och tjänster i form av add-ons

AEM Assets-add-on

Per distribution

AEM Sites eller AEM Forms

Resursdelning

Per paket AEM Assets Enterprise

AEM Forms-add-on

Per distribution

AEM Sites eller AEM Assets

Ytterligare licenskapacitet för AEM Forms

Per paket

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Per visningsenhet

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Per visningsenhet

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

AEM Sites-add-on

Per distribution

AEM Assets eller AEM Forms

Handel

Per distribution

AEM Sites (exklusive servicenivåavtal för 99,5 %) eller AEM Assets Enterprise med servicenivåavtal för 99,9 %

Samtidig användare

Per distribution

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

Utvecklingsinstans (QA) Per distribution AEM Sites, AEM Assets eller AEM Forms

Dokumentskydd

Per mottagare

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media and Video
On demand-tjänster

Antal sidvisningar per år

AEM Assets-add-on eller AEM Assets-add-on

Förbättrade insikter med Analytics        On demand-tjänster Per paket AEM Sites
Förbättrad anpassning med Target On demand-tjänster Per paket AEM Sites

Förbättrad säkerhet

Per beställning

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise eller AEM Forms Enterprise

Lokal programvara på arbetsstation
för bildredigering

Per instans

AEM Assets

JEE Workflows

Per distribution

AEM Forms Enterprise

Personligt anpassad media
On demand-tjänster

Antal sidvisningar per år

AEM Assets-add-on eller AEM Assets-add-on

Hanterad produktionskapacitet

Per paket

AEM Sites, AEM Assets Enterprise eller AEM Forms Enterprise

Hanterad lagring

Per 250 gigabyte-paket

AEM Sites-add-on, AEM Forms-add-on eller AEM Assets-add-on

Testinstans Per instans AEM Sites, AEM Assets eller AEM Forms

Innehållsleveransnätverk

Per 500 gigabyte-paket

Hanterade tjänster

Add-ons: Produktbegränsningar

AEM Assets-add-on. Distributioner av AEM Assets-add-on får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Basic eller AEM Sites Enterprise eller ett baspaket med AEM Forms Managed Services Basic eller AEM Forms Enterprise har licensierats.  Distributioner av AEM Assets-add-on inkluderar:

 • en lägsta drifttid i procent som motsvarar den lägsta drifttiden i procent för produktionsmiljön för baspaketet för AEM Sites Managed Services eller baspaketet för AEM Forms Managed Services som AEM Assets läggs till i
 • en ökning med 2 vCPU:er i författarinstansen i produktionsmiljön och en ökning med 2 vCPU:er i författarinstansen i miljön som inte är produktionsrelaterad för baspaketet med AEM Sites Managed Services eller baspaketet AEM Forms Managed Services som AEM Assets läggs till i
 • upp till det totala antalet samtidiga användare som är auktoriserade i baspaketet för AEM Sites Managed Services som AEM Assets läggs till i eller upp till 40 samtidiga användare, om AEM Assets läggs till i ett baspaket för AEM Forms Managed Services
 • upp till 1 terabyte resurslagringsutrymme för Managed Services
 • upp till 3 terabyte säkerhetskopiering
 • en tjänstnivå som motsvarar tjänstnivån i produktionsmiljön för baspaketet för AEM Sites Managed Services eller baspaketet för AEM Forms Managed Services som AEM Assets läggs till i
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Brand Portal för upp till 200 Brand Portal-användare och upp till 1 terabyte on demand-lagring
  • användning av Smart Content Services, samt
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundwebbplats med det enda syftet att övervaka användningen av kundinnehåll som hanteras med AEM Asset Managed Services.

Resursdelning. Resursdelningspaket får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise har licensierats. AEM Sites-funktionen som ingår för användning med Asset Share kan bara användas för att underlätta kundens användning av Asset Share. I detta ingår att skapa en Asset Share-sida (d.v.s. en sida för att söka efter resurser baserat på associerade metadata) för att förenkla distributionen av kundens digitala resurser som lagras i AEM Assets till interna och externa grupper (åtkomst till Asset Share-sidan är inte begränsad till användare).

Resursdelningspaket inkluderar:

 • 1 extra stor publiceringsinstans och, om det behövs, 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
 • 1 extra stor testinstans och, om det behövs, 1 testinstans för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad.

AEM Forms-add-on. Distributioner av AEM Forms-add-on får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Basic eller AEM Sites Enterprise eller ett baspaket med AEM Assets Managed Services eller AEM Assets Enterprise har licensierats. Licensbegränsningar för AEM Forms gäller för distributioner av AEM Forms-add-on. Distributioner av AEM Forms-add-on inkluderar:

 • en lägsta drifttid i procent som motsvarar den lägsta drifttiden i procent för produktionsmiljön för baspaketet för AEM Assets Managed Services eller baspaketet för AEM Sites Managed Services som AEM Forms läggs till i
 • 1 ytterligare publiceringsinstans för användning i produktionsmiljön och 1 ytterligare testinstans för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad när den läggs till i ett baspaket med hanterade tjänster för AEM Assets Basic eller AEM Assets Enterprise
 • upp till det totala antalet samtidiga användare som är auktoriserat i baspaketet för AEM Assets Managed Services eller baspaketet för AEM Sites Managed Services som AEM Forms läggs till i
 • upp till 100 000 formulärsändningar per år
 • upp till 1 000 000 dokumentåtergivningar per år
 • en tjänstnivå som motsvarar tjänstnivån i produktionsmiljön för baspaketet för AEM Assets Managed Services eller baspaketet för AEM Sites Managed Services som AEM Forms läggs till i
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller interaktiva meddelanden (d.v.s. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services som uppfyller definitionen av kundwebbplatser
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på alla adaptiva formulär eller dokument (dvs. HTML-återgivningar för att samla in eller visa data som svarar på enhetens layout och automatiskt tar fram relevanta delar av formuläret/dokumentet efter behov) som skapas och hanteras med AEM Forms Managed Services som uppfyller definitionen av en kundwebbplats.

Ytterligare licenskapacitet för AEM Forms. Paket med ytterligare licenskapacitet för AEM Forms får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise har licensierats. Paket med ytterligare licenskapacitet för AEM Forms inkluderar:

 • 1 miljon ytterligare formulärsändningar per år och
 • 15 miljoner ytterligare dokumentåtergivningar per år.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise eller ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise har licensierats. AEM Screens Standard får endast användas för att hantera video- och bildinnehåll som skickas från AEM Screens till visningsenheten på schemalagda tider och datum. AEM Screens Standard omfattar inte rättigheter att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll. AEM Screens Standard licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Standard-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Standard omfattar inte några visningsenheter. När AEM Screens Standard läggs till i ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise inkluderar AEM Screens Standard AEM Sites-funktionerna för att endast användas i syfte att underlätta kundens användning av AEM Screens Standard. AEM Screens Standard som läggs till i AEM Sites Managed Services Enterprise eller AEM Assets Managed Services Enterprise har en lägsta drifttid på 99,5 % procent. Adobe kan, efter eget gottfinnande, köra AEM Screens Standard på en separat AEM-distribution i miljön för Managed Services.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise eller ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise har licensierats. AEM Screens Premium innehåller alla funktionerna i AEM Screens Standard och kan även användas för att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll som kan kräva en automatisk bestämning av huruvida dynamisk innehåll ska visas. AEM Screens Premium licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Premium-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Premium omfattar inte några visningsenheter. När AEM Screens Premium läggs till i ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise inkluderar AEM Screens Premium AEM Sites-funktionerna för att endast användas i syfte att underlätta kundens användning av AEM Screens Premium. AEM Screens Premium innehåller funktioner med vilka visningsenheter kan aktiveras för interaktiva eller touchaktiverade program. AEM Screens Premium som läggs till i AEM Sites Managed Services Enterprise eller AEM Assets Managed Services Enterprise har en lägsta drifttid på 99,5 % procent. Adobe kan, efter eget gottfinnande, köra AEM Screens Enterprise på en fristående AEM-distribution i miljön för Managed Services.

AEM Sites-add-on. Distributioner av AEM Sites-add-on får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Assets Managed Services eller AEM Assets Enterprise eller ett baspaket med AEM Forms Managed Services Basic eller AEM Forms Enterprise har licensierats. Distributioner av AEM Sites-add-on inkluderar:

 • en lägsta drifttid i procent som motsvarar den lägsta drifttiden i procent för produktionsmiljön för baspaketet för AEM Assets Managed Services eller baspaketet för AEM Forms Managed Services som AEM Sites läggs till i
 • 1 ytterligare publiceringsinstans för användning i produktionsmiljön och 1 ytterligare testinstans för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad när den läggs till i ett baspaket med hanterade tjänster för AEM Assets Basic eller AEM Assets Enterprise
 • upp till det totala antalet samtidiga användare som är auktoriserat i baspaketet för AEM Assets Managed Services som AEM Sites läggs till i eller upp till 40 samtidiga användare, om AEM Sites läggs till i ett baspaket för AEM Forms Managed Services
 • upp till 3 miljoner aktiviteter per månad
 • en tjänstnivå som motsvarar tjänstnivån i produktionsmiljön för baspaketet för AEM Assets Managed Services eller baspaketet för AEM Forms Managed Services som AEM Sites läggs till i
 • följande integrerade on demand-tjänster:
  • användning av Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services
  • användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod på någon kundplats som underhålls med AEM Sites Managed Services.

Handel. Distributioner för handel kan bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Basic (exklusive konfiguration för AEM Sites Managed Services Basic, 99,5 %), ett baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise (exklusive konfiguration för AEM Sites Managed Services Enterprise, 99,5 %) eller ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise, 99,9 %, har licensierats.

Samtidig användare. Samtidig användare-distributioner får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise eller ett baspaket med AEM Assets Managed Services Enterprise har licensierats. Samtidig användare-distributioner inkluderar:

 • 2 vCPU:er läggs till i författarinstansen i produktionsmiljön för baspaketet med AEM Sites Managed Services Enterprise eller baspaketet med AEM Assets Managed Services Enterprise som Samtidig användare-instansen läggs till i
 • en ökning med upp till 40 ytterligare samtidiga användare till av antalet samtidiga användare som är auktoriserat i baspaketet med AEM Sites Managed Services Enterprise eller baspaketet med AEM Assets Managed Services Enterprise som Samtidig användare-distributionen läggs till i.

Innehållsleveransnätverk. Innehållsleveransnätverkstjänster får bara läggas till i ett baspaket med AEM Managed Services Enterprise som är distribuerat i Amazon Web Services.

Utvecklingsinstans (QA). Utvecklingsinstanser (QA) får bara läggas till i den miljön i AEM-distributionen som inte är produktionsrelaterad där ett baspaket för AEM Sites/Assets/Forms Managed Services har licensierats och får inte användas fristående för att utföra några funktioner för AEM Managed Services.

Dokumentskydd. Dokumentskydd får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise har licensierats.  Varje mottagare är licensierad för en enda AEM-distribution. Kunden får inte inaktivera eller störa elektroniska meddelanden eller dialogrutor om sekretess eller spårning som visas i programvaran som används för att visa elektroniska filer som har bearbetats med Dokumentskydd. Dokumentskydd måste vara licensierat för minst 1000 mottagare. Dokumentskydd omfattar 1 bearbetningsinstans för användning i produktionsmiljön.Dokumentskydd som läggs till i AEM Forms Managed Services Enterprise har en lägsta drifttid i procent på 99,5 %.

Dynamic Media and Video. Dynamic Media and Video får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Assets Managed Services eller Enterprise eller AEM Assets-add-on har licensierats. Användningen av dynamiska bannermallar är begränsad till enbart segmenterad användning, inte 1:1-anpassning. Ursprungsserverbegäranden om banderoller får inte överstiga 30 % av de totala begärandena för kontot.  Om ursprungsbegärandena överstiger 30 % av de totala begärandena måste kunden köpa ett tillägg för personligt anpassad media. Dynamic Media and Video tillhandahålls med 60 gigabyte sammanlagt lagringsutrymme på begäran. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Dynamic Media and Video kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt.

Aktiveringsmedlemmar. Aktiveringsmedlemmar får bara läggas till i en AEM-distribution där AEM Communities har licensierats. En aktiveringsmedlemslicens får inte användas samtidigt (d.v.s. samma inloggnings-ID får inte användas av mer än en aktiveringsmedlem eller dator vid en och samma tidpunkt) eller av flera användare.

Förbättrade insikter med Analytics. Förbättrade insikter med Analytics kan bara läggas till i en AEM-distribution om AEM Sites har licensierats. Förbättrade insikter med Analytics inkluderar upp till totalt 10 miljoner primära serveranrop och sekundära serveranrop per månad. Förbättrade insikter med Analytics får inte användas av kunder som har licens för Adobe Analytics eller som licensierat en HIPAA-förberedd distribution av AEM Managed Services. Förbättrade insikter med Analytics regleras av licensieringsbegränsningarna för Förbättrade insikter.

Kunddata som samlats in av Förbättrade insikter med Analytics lagras utanför de hanterade tjänsterna för AEM i en on demand-tjänstmiljö, även om kunddata kan replikeras och lagras i hanterade tjänster för AEM för att underlätta rapporteringen i hanterade tjänster för AEM.

Förbättrad anpassning med Target. Förbättrad anpassning med Target kan bara läggas till i en AEM-distribution om AEM Sites har licensierats. Förbättrad anpassning med Target innehåller följande komponenter och funktioner i Target-avsnittet i Adobe Experience Cloud-gränssnittet: A/B-testning med funktionerna Auto-Allocate, Multivariate Testing (MVT), Rules-based Targeting, Geo-targeting samt Server Side Optimization (även kallat optimering via API:er). De här funktionerna kan användas för att optimera webbläsarbaserade kanaler (datorwebb och mobilwebb) för upp till 10 miljoner sidvisningar per år. Förbättrad anpassning med Target får inte användas av kunder som har licens för Adobe Target eller som licensierat en HIPAA-förberedd distribution av AEM Managed Services.

Kunddata som samlats in av Förbättrad anpassning med Target lagras utanför de hanterade tjänsterna för AEM i en on demand-tjänstmiljö.

Förbättrad säkerhet. Förbättrad säkerhet får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Enterprise/AEM Forms Enterprise/AEM Assets Enterprise har licensierats.

Bildredigeringsarbetsstation. Instanser för bildredigeringsarbetsstationer får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Assets Managed Services eller Enterprise eller AEM Assets-add-on har licensierats. Kunden får inte installera Bildredigeringsarbetsstation på något serversystem, delat system eller värddatorsystem som tillåter att Bildredigeringsarbetsstation används eller kan kommas åt av flera datorer eller används av flera användare.

JEE Workflows.  JEE Workflows-distributioner får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Forms Managed Services Enterprise har licensierats.  JEE Workflows stöder bara de HTML Workspace- och AEM Forms JEE Workflows-funktioner som identifierats här: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. De exemplar av Adobe AEM Workbench som ingår i JEE Workflows-tillägget får endast användas av kunden på stationära eller bärbara datorer för användning tillsammans med JEE Workflows-add-on. En sådan användning räknas inte som en ytterligare distribution. JEE Workflows Deployments inkluderar 1 bearbetningsinstans för användning i produktionsmiljön och 1 testinstans för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad. JEE Workflows-distributioner som läggs till i AEM Forms Managed Services Enterprise har en lägsta drifttid i procent på 99,5 %.

Personligt anpassad media. Personligt anpassad media får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Assets Managed Services eller Enterprise eller AEM Assets-add-on har licensierats. Personligt anpassad media tillhandahålls med 60 gigabyte sammanlagt lagringsutrymme på begäran. Dynamic Media and Video-funktionerna som ingår i Personligt anpassad media (vid licensiering fristående från Dynamic Media and Video) kan endast användas för att möjliggöra kundens användning av Visual Configurator och 1:1-mallkomponenter för Personligt anpassad media. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Personligt anpassad media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt.

Hanterad produktionskapacitet. Hanterad produktionskapacitet inkluderar:

 • för AEM-distributioner av AEM Sites Managed Services Basic:
  • upp till 1 miljoner aktiviteter per månad. Det totala antalet paket för hanterad produktionskapacitet som licensieras av en kund för AEM-distributioner av AEM Sites Managed Services Basic begränsas till 17 paket för AEM Sites: MS Basic 99,5 % (totalt 17 miljoner ytterligare aktiviteter) samt 15 paket för AEM Sites: MS Basic HR 99,5 % (totalt 15 miljoner ytterligare aktiviteter).
 • för AEM-distributioner av AEM Sites Managed Services Enterprise som konfigurerats för AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise 99,9 % och AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %:
  • upp till 20 miljoner aktiviteter per månad
  • 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
  • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad.
 • för AEM-distributioner av AEM Sites Managed Services som konfigurerats för AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %:
  • upp till 20 miljoner aktiviteter per månad
  • 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
  • 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i förproduktionsmiljön
  • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad.
 • för AEM-distributioner av AEM Forms Managed Services Enterprise: 
  • 1 publiceringsinstans och 1 avsändarinstans för användning i produktionsmiljön
  • 2 testinstanser för användning i miljön som inte är produktionsrelaterad.
 • för AEM-distributioner av AEM Assets Managed Services Enterprise:
  • en ökning med 4 vCPU:er i författarinstansen i produktionsmiljön och en ökning med 4 vCPU:er i författarinstansen i miljön som inte är produktionsrelaterad.

Hanterat lagringsutrymme. Hanterat lagringsutrymme får bara läggas till i en AEM-distribution där ett baspaket med AEM Sites Managed Services Basic eller AEM Sites Enterprise, ett baspaket med AEM Forms Managed Services Basic eller AEM Forms Enterprise eller AEM Assets-add-on för AEM Sites Managed Services Basic eller AEM Forms Managed Services har licensierats. Hanterat lagringsutrymme är begränsad till 1,5 terabyte när den läggs till i AEM Assets-add-on för AEM Sites Managed Services Basic eller AEM Forms Managed Services.

Testinstans. Testinstanser (QA) får bara läggas till i den miljön i AEM-distributionen som inte är produktionsrelaterad där ett baspaket för AEM Sites/Assets/Forms Managed Services har licensierats och får inte användas fristående för att utföra några funktioner för AEM Managed Services. När testinstanser läggs till i en AEM-distribution där ett baspaket för AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic har licensierats måste testinstanserna licensieras i en mängd som motsvarar det totala antalet författarinstanser, publiceringsinstanser och avsändarinstanser som distribuerats som en del av respektive baspaket för AEM Sites Managed Services Basic, AEM Assets Managed Services Basic eller AEM Forms Managed Services Basic.

Definitioner

Aktiviteter avser alla anrop till AEM Sites Managed Services (vilket omfattar, men är inte begränsat till, sidvisningar, externa länkar, nedladdningar, kundlänkar, API-anrop och andra händelser på kundwebbplatser) för att leverera innehåll eller data till kundwebbplatsen. Varje enskilt anrop räknas som en aktivitet. Aktiviteter inkluderar inte anrop till ett innehållsleveransnätverk.

Aktiviteter per månad avser summan av aktiviteterna under en enmånadsperiod.  Hanterade tjänster för AEM Sites som inte har anpassats stöder ett specificerat antal aktiviteter per månad (detaljerad information finns i beskrivningen av produkterna och tjänsterna) baserat på normaliserade trafikmönster (d.v.s. trafikmönster med trafiktoppar på lägre än 25 % över månadsgenomsnittet). Om aktiviteterna ökar utöver de normaliserade trafikmönstren på ett sätt som hotar systemets prestanda gör Adobe rimliga ansträngningar för att stödja den överstigande aktiviteten för kunden i upp till 2 veckor per kvartal utan extra kostnad för kunden. Kunden kan överskrida gränsen för aktiviteter per månad om systemprestanda inte påverkas negativt av det.

Med Adobe Analytics Essentials avses, för kunder som inte har en licens för Adobe Analytics och som inte har licenserat någon distribution av AEM Managed Services som är klar för HIPAA, användning av (i) Adobe Analytics Essentials-distribuerad kod enligt beskrivningen i definitionen av det tillämpliga baspaketet med AEM Managed Services och (ii) de rapportfunktioner som finns tillgängliga i det tillämpliga baspaketet med AEM Managed Services. Användningen av Adobe Analytics Essentials i AEM Managed Services och on demand-tjänster för AEM Mobile är begränsad till 150 miljoner primära serveranrop per månad (d.v.s. om kunden har flera distributioner av Adobe Analytics Essentials i AEM (t.ex. Managed Services för AEM Sites, AEM Assets och AEM Forms och AEM Mobile On-demand Services) är kunden begränsad till 150 miljoner kumulativa primära serveranrop per månad för samtliga sådana distributioner (t.ex. 150 miljoner primära serveranrop per månad fördelade över kundens Adobe Analytics Essentials-distributioner av Managed Services, Assets Managed Services, Forms Managed Services och AEM Mobile On-demand Services)). Ingen åtkomst till användargränssnittet för Adobe Experience Cloud eller användning av några tillhörande funktioner ingår i Adobe Analytics Essentials.

Kunddata som samlats in av Adobe Analytics Essentials lagras utanför AEM Managed Services i en on demand-tjänstmiljö, även om kunddata kan replikeras och lagras i AEM Managed Services för att underlätta rapporteringen i AEM Managed Services.

Med Adobe Experience Targeting avses, för för kunder som inte har en licens för Adobe Target och som inte har licenserat någon distribution av AEM Managed Services som är klar för HIPAA, användning av Adobe Experience Targeting-distribuerad kod enligt beskrivningen i definitionen av det tillämpliga baspaketet med AEM Managed Services och de regelbaserade Adobe Experience Targeting-anpassningsfunktioner som finns tillgängliga i det tillämpliga baspaketet med AEM Managed Services, för upp till 150 miljoner sidvisningar per månad (d.v.s. att om kunden har flera Adobe Experience Targeting-distributioner i AEM Sites Managed Services och AEM Forms Managed Servicesär kunden begränsad till 150 miljoner kumulativa sidvisningar per månad för samtliga sådana distributioner (t.ex. 150 miljoner sidvisningar per månad fördelade över kundens Adobe Experience Targeting-distributioner i AEM Sites Managed Services och AEM Forms Managed Services)). Ingen åtkomst till användargränssnittet för Adobe Experience Cloud, ingen användning av några tillhörande funktioner och inga A/B-testningsfunktioner ingår i Adobe Experience Targeting.

Kunddata som samlats in av Adobe Experience Targeting lagras utanför AEM Managed Services i en on demand-tjänstmiljö.

AEM-distribution avser en oberoende författarinstans eller ett länkat kluster av författarinstanser och ett godtyckligt antal anslutna publiceringsinstanser.

Licensbegränsningar för AEM Forms avser följande licensbegränsningar:

 • AEM Forms-portalen
  • AEM Sites-funktionerna som ingår i AEM Forms-portalen kan endast användas för att skapa, hantera, administrera och leverera formulär och dokument på en webbplats, t.ex. för att skapa och anpassa en webbsida för sökningar efter, visning, hämtning och behandling av formulär och dokument och för redigering av e-postmeddelanden som länkar tillbaka till dokument som levereras på en webbplats. Kunden får inte använda AEM Sites-funktioner som ingår i AEM Forms-portalen för att publicera webbinnehåll eller hantera webbplatser som inte är kopplade till formulärbehandling eller dokumentvisning.
  • Mediebiblioteket får endast användas för att sätta samman formulär, dokument och korrespondens och tillhörande webbsidor i AEM Forms-portalen. Det får inte användas för allmän lagring och hantering av resurser.
 • Reader-tillägg. För alla baspaket med AEM Forms Managed Services Basic eller AEM Forms Enterprise som kunden har licens för:
  • Kunden kan använda Reader-tillägg på upp till 100 unika dokument och distribuera dessa dokument till ett obegränsat antal mottagare.
  • Kunden kan använda Reader-tillägg på ett obegränsat antal dokument när dokumentet har återgetts av återgivningsmotorn för PDF-formulär omedelbart innan det distribueras till en mottagare. I det här obegränsade användningsscenariot kan det utökade Reader-dokumentet inte läggas ut på en webbplats eller på annat sätt distribueras till mer än en mottagare utan att dokumentet återges på nytt med återgivningsmotorn för PDF-formulär.
 • Teckensnitt. För teckensnitt som benämns som ”licensierade för inkludering för utskrift och förhandsvisning” här: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html får kunden inkludera exemplar av teckensnittsprogramvaran som distribueras till kunden för att användas med AEM Forms i kundens dokument endast i syfte att skriva ut och visa dokument.
 • AEM Forms Designer. Exemplar av Adobe Forms Designer får endast användas av kunden på stationära eller bärbara datorer för användning tillsammans med hanterade tjänster för AEM Forms Managed Services. En sådan användning räknas inte som en ytterligare instans.
 • Digitala certifikat. Eventuellt köp eller användning av eller förlitan på digitala certifikat från utfärdare av tredjepartscertifikat i samband med kundens användning av AEM Forms Managed Services görs efter kundens eget gottfinnande och på egen risk och ansvar.
 • Adobe Acrobat Professional. Exemplar av Adobe Acrobat Professional som kunden tillhandahålls i kombination med AEM Forms Managed Services får endast installeras på datorer där AEM Forms Managed Services har installerats och får endast användas indirekt i den mån PDF-generatorn i AEM Forms är utformad för programmässig åtkomst till Adobe Acrobat Professional enligt beskrivningen i dokumentationen.
 • Samtidiga användare.  Hanterade tjänster för AEM Forms som inte har anpassats är utformade för att stödja upp till 40 samtidiga användare.

AEM Forms-portal avser en modul med AEM Forms Managed Services som tillåter begränsad tillgång till AEM Sites-funktioner och mediebibliotek för användning tillsammans med AEM Forms Managed Services. Ett rimligt antal användarlicenser ingår i AEM Forms-portalen, men användarna har endast behörighet att använda AEM Sites-funktionerna och mediebiblioteket enligt de begränsningar som gäller för AEM Forms-portalen och har inte behörighet att få åtkomst till alla funktioner i AEM Sites och AEM Assets.

AEM Mobile On-demand Services avser den multi-tenant-tjänst som nås via användargränssnittet för AEM Mobile On-demand Services.

Antal sidvisningar per år avser det totala antalet sidvisningar under en tolvmånadersperiod.

Författarinstans avser den miljö där användarna kan lägga till och hantera innehåll på kundens webbplats. Alla författarinstanser är stora instanser, såvida de inte uttryckligen benämns som extra stora instanser.

Säkerhetskopiering avser det totala kombinerade säkerhetskopieringsutrymmet som är tillgängligt för varje AEM-distribution.

Brand Portal avser on demand-tjänsten Brand Portal. Lagringsutrymme baserat på Brand Portal-on demand-tjänster räknas som en del av kundens totala lagringsutrymme.

Brand Portal-användare avser en person som kan använda eller har åtkomst till Brand Portal-användargränssnittet. Brand Portal-användarlicenser får endast användas unikt (d.v.s. samma inloggnings-ID får inte användas av mer än en användare eller dator vid en och samma tidpunkt) och får inte användas samtidigt av flera användare.

Integrerade on demand-tjänster avser någon eller en kombination av följande tjänster, enligt beskrivningen i definitionen av det tillämpliga baspaketet med AEM Managed Services:

 • Analytics Essentials
 • Brand Portal
 • Experience Targeting
 • Smart innehåll

Integrerade on demand-tjänster fungerar i multi-tenant-miljöer utanför miljön för Managed Services.  Därför tillhandahålls de integrerade on demand-tjänsterna inte med samma garanterade lägsta drifttid i procent som de tillhörande Managed Services, och omfattas inte av några andra förpliktelser kopplade till Managed Services avseende infrastruktur, säkerhetskopiering, lagring, kryptering, bevarande av data eller support som anges i avtalet.  De integrerade on demand-tjänsterna är inte klara för HIPAA eller FedRAMP och får inte användas tillsammans med data eller processer som kräver HIPAA- eller FedRAMP-skydd.

Samtidiga användare avser antalet användare som samtidigt har tillgång till författarinstanserna av Managed Services i produktionsmiljön. AEM Managed Services som inte har anpassats stöder ett specificerat antal samtidiga användare (detaljerad information finns i beskrivningen av produkterna och tjänsterna) baserat på användarnas genomsnittliga belastning på författarinstanserna av Managed Services i produktionsmiljön. Om antalet samtidiga användare vid något tillfälle överstiger antalet samtidiga användare som anges i beskrivningen av de tillämpliga produkterna och tjänsterna eller om kundens genomsnittliga användardrivna belastning på författarinstanserna av Managed Services i produktionsmiljön överskrider Adobes på förhand uträknade genomsnitt kan kunden uppleva prestationsbegränsningar. Om kundens genomsnittliga användardrivna belastning på författarinstanserna av Managed Services i produktionsmiljön är lägre än Adobes på förhand uträknade genomsnitt kan kundens distribution av AEM Managed Services ha stöd för fler än det angivna antalet samtidiga användare (detaljerad information finns i beskrivningen av produkterna och tjänsterna).

Kundsupporttekniker avser en resurs i form av en pool som kan svara på frågor om Managed Services från upp till 10 namngivna kundkontakter för teknisk support för upp till sammanlagt 90 timmars support per år, om inte annat har angetts i en säljorder. Adobe utlovar inga specifika svarstider vad gäller kontakter med en kundsupporttekniker.

Kundansvarig tekniker avser en resurs som kan svara på frågor från högst 10 namngivna kundkontakter för teknisk support angående den inledande implementeringen av Managed Services, uppgraderingsprocessen och bästa praxis vad gäller Managed Services. Den kundansvarige teknikern är tillgänglig från kl. 9.00 till 17.00 måndag till fredag ​​i den tidszon där kundens kundansvarige tekniker finns. Adobe utlovar inga specifika svarstider vad gäller kontakter med en kundansvarig tekniker.

Distribuera avser att leverera eller på annat sätt, direkt eller indirekt, i någon form, tillhandahålla ett dokument till en eller flera personer eller enheter, inklusive mottagare. Ett dokument som har distribuerats kommer att anses vara fortsatt distribuerat till dess att det inte längre är tillgängligt för distribution.

Med utvecklingsinstans (QA) avses den icke-produktionsrelaterade miljön för körning av utvecklingsfunktioner som t.ex. design, kodning, testning och kvalitetssäkring. Alla utvecklingsinstanser (QA) är stora instanser.

Avsändarinstans är miljön för cachnings- eller lastbalanseringsverktyget för en dynamisk miljö för att skapa webbsidor. När det gäller cachelagning fungerar avsändarinstansen som en del av en HTTP-server som cachar så mycket av det statiska webbplatsinnehållet som möjligt och öppnar webbplatsens layoutmotor så sällan som möjligt. Om avsändarinstansen har en lastbalanserade roll fördelar den belastningen över olika klustrade instanser. Alla avsändarinstanser är stora instanser.

Dokument avser en elektronisk eller utskriven fil som bearbetas eller genereras av AEM Forms, inklusive dokument som innehåller datafält där data kan matas in och sparas. Ett dokument betraktas som ”unikt” såvida det inte är en identisk kopia av ett distribuerat dokument, en direkt språköversättning av ett distribuerat dokument, endast skiljer sig från andra distribuerade dokument med avseende på korrigering av typografiska fel eller innehåller anpassningar av information om mottagare inför distributionen (t.ex. namn, adress och kontonummer) och liknande skillnader som inte ändrar dokumentets grundläggande affärsändamål.

Dokumentåtergivning avser återgivningen av ett dokument genom att kombinera en mall och data, digitalt signera eller certifiera ett dokument eller konverteringen av ett dokument från ett format till ett annat oberoende av dokumentets längd eller slutliga format. Hanterade tjänster för AEM Forms som inte har anpassats stöder ett specificerat antal dokumentåtergivningar per år (detaljerad information finns i beskrivningen av produkterna och tjänsterna) baserat på normaliserade mönster för dokumentåtergivning (d.v.s. dokumentåtergivningsmönster med timvisa toppar för dokumentåtergivning på lägre än 25 % över timgenomsnittet). Om dokumentåtergivningarna ökar utöver de normaliserade dokumentåtergivningsmönstren på ett sätt som hotar systemets prestanda gör Adobe rimliga ansträngningar för att stödja den överstigande dokumentåtergivningen för kunden i upp till 2 veckor per kvartal utan extra kostnad för kunden.

Licensbegränsningar för Förbättrade insikter avser de följande licensbegränsningarna:

 • Foundation-rapporter och Analytics.
  • Rapporter. Varje rapport kan innehålla upp till 500 000 unika värden eller dataelement per månad.
  • Sammanfattande rapportserier för flera webbplatser. Sammanfattande rapportserier för flera webbplatser kan innehålla data från upp till 200 rapportserier och uppdateras dagligen.
  • Props. Den här funktionen är begränsad till 75 props per rapportserie. Varje Prop kan innehålla upp till 500 000 unika värden eller dataelement per månad.
  • eVars. Den här funktionen är begränsad till 200 eVars per rapportserie. Varje eVar kan innehålla upp till 500 000 unika värden eller dataelement per månad.
  • Händelser. Den här funktionen är begränsad till 1000 händelser per rapportserie.
  • Bearbetningsregler. Den här funktionen är begränsad till 150 bearbetningsregler per rapportserie.
  • Beräknade mått. Den här funktionen är begränsad till grundläggande mått, inklusive formattyper (decimaler, tid, procent, valuta), ändringar av tilldelning (standard, linjär, deltagande etc.), måttyper (standard och total) samt grundläggande räknesätt (addition, subtraktion, multiplikation och division).
 • Identifiering av anomalier. Den här funktionen är begränsad till daglig granularitet.
 • Ytterligare användningsrestriktioner. Förbättrade insikter med Analytics innehåller inte en licens för åtkomst till eller användning av Ad Hoc Analysis, Report Builder, Contribution Analysis, Customer Attributes, livestreamingfunktioner (undantaget regelbaserade utlösare från Analytics till Campaign), Mobile Services-gränssnitt, marknadsföringsfunktioner för mobilappar, videostreaming, Advertising Analytics eller några ytterligare funktioner, tjänster eller förbättringar som ingår i erbjudanden för eller tillägg till Adobe Analytics.

Extra stora instanser avser en tilldelning på 4 vCPU:er.

Formulärsändning avser sändandet av data från något formulär av något slag som accepteras i AEM Forms och som leder till att data skickas till en databas eller något annat datalagringsutrymme, oavsett plats. Om ett formulär består av flera sidor eller paneler räknas en sändning av formuläret vara en enskild formulärsändning. Delvis färdiga formulär räknas inte som formulärinsändningar: endast den slutliga formulärinsändningen anses vara en formulärinsändning. Varje formulär i en formuläruppsättning räknas som en enskild formulärinsändning. Hanterade tjänster för AEM Forms som inte har anpassats stöder ett specificerat antal formulärinsändningar per år (detaljerad information finns i beskrivningen av produkterna och tjänsterna) baserat på normaliserade mönster för formulärinsändning (d.v.s. formulärinsändningsmönster med timvisa toppar för formulärinsändning på lägre än 25 % över timgenomsnittet). Om formulärinsändningarna ökar utöver de normaliserade formulärinsändningsmönstren på ett sätt som hotar systemets prestanda gör Adobe rimliga ansträngningar för att stödja den överstigande formulärinsändningen för kunden i upp till 2 veckor per kvartal utan extra kostnad för kunden.

Instans avser

(a)    för distributioner av Managed Services: ett exemplar av AEM Managed Services som körs på en dator

(b)    för lokala programvarudistributioner: ett exemplar av den lokala programvaran som är instantierat och körs i en Java Virtual Machine-process på en fysisk dator eller i en virtuell miljö.

Alla instanser kan konfigureras som författarinstans eller publiceringsinstans, men varje enskild instans räknas som en separat instans.

Stor instans avser en tilldelning på 2 vCPU:er.

Mediebibliotek avser följande funktioner som finns tillgängliga i AEM Assets för användning på individuell digital resursnivå: lagring av digitala resurser till stöd för kundens hanteringssystem för webbinnehåll, hantering av metadataegenskaper på fliken Grundläggande egenskaper, åtkomst till tidslinjefunktionerna (bland annat visning av kommentarer, hantering av resursversioner, start av arbetsflöden och visning av aktiviteter), tillägg av kommentarer via kommentarikonen, hantering av statiska återgivningar och fildelning i Creative Cloud via Share Link. Användning av andra funktioner i AEM Assets kräver en fullständig AEM Assets-licens.

Nätverks-I/O avser den totala kombinerade indata- och utdatatrafiken, till och från den angivna molnregionen, för den enskilda AEM-distributionen. Det finns ingen begränsning för överföring av information som inte lämnar det regionala molnet utan i stället har en annan server i molnet som slutstation.

Sidvisning avser en enstaka visning av ett e-postmeddelande eller en webbsida på en webbplats på internet, inklusive skärmvyer i programvaror, programskärmens tillstånd, mobila webbsidor och sidor i sociala nätverk. Sidvisningar inträffar varje gång en webbsida läses in eller uppdateras, en programvara läses in eller när innehåll återges eller visas via ett öppnat eller visat e-postmeddelande.

Återgivningsmotorn för PDF-formulär avser den serverbaserade komponent i AEM Forms som dynamiskt återger och distribuerar ett PDF-formulär för ifyllning, sparande och sändning.

Visningsenhet avser en digital mediedator där AEM Screens-programvaran är installerad för att hantera innehåll och upplevelser på en ansluten bildskärm. En visningsenhet får ha högst 25 anslutna bildskärmar och får inte användas för att vidaresända innehåll till fler bildskärmar.

Primärt serveranrop avser varje sidvisning, extern länk, nedladdning, kundlänk eller annan händelse på kundwebbsidorna i den utsträckning att kunden taggar, tillåter att tagga eller orsakar att sidvisningar, externa länkar, nedladdningar, anpassade länkar och andra händelser för att komma åt och använda Adobe Analytics Essentials taggas. Varje taggad sidvisning, extern länk, begäran om kampanjbehållare, nedladdning, anpassad länk eller annan händelse räknas som ett primärt serveranrop. Om tillämpligt räknas varje rad med importerad data från offlinekällor som 1 primärt serveranrop.

Bearbetningsinstans avser den miljö där åtgärder för körtidsprocesser, som inte förekommer i publiceringsinstansen, utförs.

Publiceringsinstans avser den miljö som gör innehåll tillgängligt för kundens tänkta publik. Alla publiceringsinstanser är stora instanser, såvida de inte uttryckligen benämns som extra stora instanser.

Reader-tillägg avser en modul med AEM Forms Managed Services som, när den används på dokument, gör det möjligt för kunden att aktivera ytterligare läsarfunktioner i Adobe Acrobat Reader.

Reader-funktioner avser

(a)    viss teknik som bäddas in i PDF-filer av AEM Forms Managed Services och ger tillgång till funktioner i Adobe Acrobat Reader-programvaran som annars inte skulle vara tillgänglig (t.ex. möjligheten att spara dokument lokalt eller lägga till kommentarer) och

(b)    metadata (lagras på en dator och/eller inbäddad i en elektronisk fil med ett filformat som stöds) som innehåller eller hänvisar till åtkomst- och användningsrättigheter som utformats för att verkställas av Adobe Forms Rights Management direkt eller via stödda programvaror.

Mottagare avser en person till vilken kunden direkt eller indirekt distribuerar dokument. Mottagarlicenser får inte delas eller användas av mer än en enskild mottagare, men kan omtilldelas:

(a)    när nya mottagare ersätter tidigare mottagare som har avslutat sitt engagemang i kunden, eller

(b)    efter att skriftligt tillstånd inhämtats från Adobe.

Sekundärt serveranrop avser varje duplicerad sidvisning, avslutningslänk, nedladdning, anpassad länk eller någon annan händelse på kundens webbplats(er) i den utsträckning som kunden möjliggör taggning av flera webbplatser eller realtidssegmentering av kunddata med VISTA-regler (arkitektur för identifiering, segmentering och omformning) på sådana webbplatser som tillhör kunden.

Tjänstnivå avser

Funktioner

Nivå 1

Nivå 2

Tillgång till en kundsupporttekniker

upp till 90 timmar/år

 

Tillgång till en kundansvarig tekniker

 

X

Automatiserad självbetjäning

X

X

Användarsupport och övervakning dygnet runt

X

X

Korrigeringar och uppgraderingar

X

X

Säkerhetskopiering, återställning och katastrofåterställning

X

X

Förkonfigurerad installation

X

X

Inledande samtal för kunder & partner

X

X

Rådgivning om bästa praxis

 

X

Rådgivning om lansering och uppgradering

 

X

Särskilt lanseringsdagsstöd

På begäran

X

Anpassad övervakning

 

X

Anpassningssupport för systemarkitektur

 

X

Fortlöpande koddistribution med hanterad kodlagringsplats

 

X

Support för fortlöpande prestandajustering & produktionsanpassning

 

X

Hanterat schemalagt underhåll

 

X

Produktionsadministration

 

X

Smart innehåll-tjänster Smart innehåll-tjänster avser on demand-tjänsten Smart innehåll-tjänster. Kunden kan välja att skicka sina taggade bilder till Smart innehåll-tjänsterna för bearbetning. Kunden förstår och godkänner att en sådan bearbetning leder till att Smart innehåll-tjänsterna lär sig och i förlängningen replikerar kundens taggningsmetod bättre vid framtida bearbetningar av bilder.

Testinstans avser den icke-produktionsrelaterade miljö som används för validering av innehållsändringar innan de tillämpas i produktionsmiljön. Alla testningsinstanser är stora instanser, såvida de inte uttryckligen benämns som extra stora instanser.

Lagringsutrymme avser det totala sammanlagda lagringsutrymme som alltid finns tillgängligt för alla aktiva data i alla AEM-distributioner. Lagringsutrymme kan omfatta objektlagringutrymme och SSD-enhet för lagring som behövs för att Managed Services ska fungera effektivt i ett förhållande som enbart styrs av standardrutiner i Managed Services.

Användare har den innebörd som definieras i de allmänna villkoren, men omfattar även enskilda personer som får tillgång till produkterna och tjänsterna programmässigt (t.ex. genom användningen av ett API) för något ändamål.

Visual Configurator är teknik för bildåtergivning i realtid och ramverk för att möjliggöra kundlösningar för visuell konfiguration för personlig anpassning och anpassningseffekter online, till exempel realtidsåtergivning av färger, texturer, ytor, mönster, monogram eller gravyrer i produktbilder eller scener. Kundens licens för Visual Configurator innehåller 10 instanser av Scene7-bildredigering.

1:1-mallar avser dynamiskt sammansatta och levererade 1:1-anpassade mediebanderoller av hög kvalitet för webbplatsbesökare i den tänkta målgruppen. 1:1-mallar krävs för dynamiska 1:1-banderoller riktade till mycket specifika målgrupper eller 1:1-anpassade e-postmeddelanden där ursprungsserverbegärandena överskrider 30 % av de totala begärandena för kontot.

 

 

 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy