Adobe Marketo Engage | Produktbeskrivning
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vad är Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage är en plattformslösning för hantering av B2B- och B2C-marknadsföringskundämnen som funderar på att handla under alla faser av inköpsresan. Den stöder både efterfråge- och kontobaserade marknadsföringsstrategier. Adobe Marketo Engage innefattar anpassningsalternativ och går att integrera med tredje mans produkter så att användarna kan instrumentera personliga upplevelser, optimera innehåll och mäta effekten på affärerna i alla kanaler.

Produkter och tjänster

Licensiering

Distribution

Marketo Engage – Select

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Marketo Engage – Prime

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Marketo Engage – Ultimate

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Marketo Engage – Prime Performance  Per 1 000 kontakter
On-demand-tjänster
Marketo Engage – Ultimate Performance
Per 1 000 kontakter
On-demand-tjänster
Marketo Engage – Prime Performance Plus
Per 1 000 kontakter
On-demand-tjänster
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
Per 1 000 kontakter
On-demand-tjänster

Tillägg

Licensiering

Distribution

Predictive Content

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Isolerad miljö

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Retargeting på webbplatsen

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Powerpaket för test av möjlighet till e-postleverans

Per styck

On-demand-tjänster

Advanced Report Builder (ARB)

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Arbetsytor och partitioner

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Livscykelmodeller

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Webbplatsanpassning

Per 1 000 kontakter

On-demand-tjänster

Marketo Measure, som tidigare hette Bizible Attribution

Per styck

On-demand-tjänster

Sales Insight

Per paket om 5 användare

On-demand-tjänster

Särskilda IP-adresser

Per styck

On-demand-tjänster

Utökad datalagring – premium

Per styck

On-demand-tjänster

Sales Connect

Per paket om 5 användare

On-demand-tjänster

Ytterligare marknadsföringsanvändare

Per paket om 5 marknadsföringsanvändare

On-demand-tjänster

Ytterligare API-anrop

Per paket om 10 000 API-anrop

On-demand-tjänster

Anpassade objektposter

Per styck

On-demand-tjänster

Account-Based Marketing (ABM)

Per styck

On-demand-tjänster

Dynamic Chat

Per styck

On-demand-tjänster

Performance

Per styck

On-demand-tjänster

Performance Plus

Per styck

On-demand-tjänster

Marketo Engage CET Head

Per styck

Tjänster

Adobe Marketo Engage: Produktbegränsningar

Rättigheter

1. Rättigheter till Adobe Marketo Engage

a. Paket. Adobe Marketo Engages on-demand-tjänster inkluderar följande som Rättigheter, beroende på vilket paket kunden har köpt:

Adobe Marketo Engages produkter och servicepaket
 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Ingår inte

50 resurser

50 resurser

Lifecycle Modeler

Ingår inte

1 modell

1 modell

Isolerad miljö

Ingår inte

1 isolerad miljö

1 isolerad miljö

Retargeting på webbplatsen

Ingår inte

Ingår

Ingår

Advanced Report Builder (ARB)

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Arbetsytor och partitioner

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Marketo Measure

Ingår inte

Ingår inte

Ingår*

Dynamic Chat Ingår Ingår Ingår

*Rättighetsnivån för Marketo Measure beror av skalan på den licens som Kunden har köpt och anges i den aktuella Försäljningsordern där Adobe Marketo Engage: Ultimate-paketet har licensierats

c. Kunden ansvarar för att övervaka och begränsa mängden Kontakter i sin Marketo Engage-databas för att inte överstiga antalet Kontakter som anges i Försäljningsordern.

c. Performance- och Performance Plus-paket: Adobe Marketo Engages on-demand-tjänster inkluderar följande som Rättigheter om Kunden har köpt ett Performance- eller Performance Plus-paket, vilket anges på försäljningsordern. Ett Prime Performance- eller Prime Performance Plus-paket, eller ett Ultimate Performance- eller Ultimate Performance Plus-paket, omfattar även Rättigheter till ett Prime- eller Ultimate-paket, vilket anges i tabellen ovan. 

Rättigheter till Adobe Marketo Engages produkter och tjänster
  Standard
Performance
Performance Plus
Särskilda IP-adresser
Ingår inte
5 Särskilda IP-adresser
5 Särskilda IP-adresser
Flera IP-sändningar
Ingår inte
Ingår
Ingår
Utökad datalagring
Ingår inte
Ingår inte
Ingår

2. Rättigheter till Tillägg.

a. Account-Based Marketing (ABM). Kunden får aktivera upp till 25 Marknadsföringsanvändare för detta Tillägg.

b. Sales Connect. Kunden kan ge 5 Användare möjlighet att komma åt och använda alla element i detta Tillägg.

c. Sales Insight. Kunden får endast ge det antal Användare som är licensierade i den aktuella Försäljningsordern åtkomst till plugin-elementen för webbläsaren och Microsoft Outlook.

d. Dynamic Chat.

i. Kunden kan utlösa eller visa upp till 25 000 chattsamtal för webbesökare per dag. 1 000 av dessa chattsamtal kan webbesökarna göra något med per dag.

ii. Kunden kan tillåta att upp till 50 användare får tillgång till och använder Dynamic Chat-funktionen som ingår i Marketo Engages on-demand-tjänster.

iii. Kunden kan delta i upp till 100 samtidiga chattsamtal vid varje given tidpunkt.

OMFÅNGSPARAMETRAR

  1. Adobe Marketo Engage
Omfångsparametrar för Adobe Marketo Engages produkter och tjänster
 

Standard

Performance

Performance Plus

Maximalt antal aktiviteter – löpande snitt under sju dagar

28 000 000 per vecka

70 000 000 per vecka

175 000 000 per vecka

Maximalt antal aktiviteter – som mest per dag

20 000 000 per dag

50 000 000 per dag 

100 000 000 per dag

Maximalt antal programmedlemsposter

200 000 000

600 000 000

1 000 000 000

2. Webbplatsanpassning. Detta Tillägg gör att Kunden kan visa detaljerna för upp till 100 000 unika besökare varje månad för en webbplats som Kunden anger. Analys av och detaljer om ytterligare unika besökare varje månad går att köpa till mot en extraavgift.

Prestandaskydd

1. Adobe Marketo Engage

Prestandaskydd för Adobe Marketo Engages produkter och tjänster
  Standard
Performance
Performance Plus
Högsta sändningstakt för massbrev per e-post

1 000 000 per timme

4 000 000 per dag

16 000 000 per vecka

3 000 000 per timme

12 000 000 per dag

48 000 000 per vecka

5 000 000 per timme

20 000 000 per dag

80 000 000 per vecka

Maximalt antal e-postrapporteringsposter
Upp till 250 000 000 poster
Upp till 10 miljarder poster
Upp till 10 miljarder poster
Maximal utlöst kampanj och segmenteringsgenomströmning
Ingen förbättring av genomströmning eller prestanda
Tio (10) gånger den då aktuella genomströmningen är möjlig för en on-demand-standardtjänst 
Femton (15) gånger den då aktuella genomströmningen är möjlig för en on-demand-standardtjänst
Maximal genomströmning för batchkampanj
Ingen förbättring av genomströmning eller prestanda
Åtta (8) gånger den då aktuella genomströmningen är möjlig för en on-demand-standardtjänst
Tio (10) gånger den då aktuella genomströmningen är möjlig för en on-demand-standardtjänst
Maximal synktakt med CRM-system – Salesforce
10 000 poster per timme
100 000 poster per dag 

60 000 poster per timme
600 000 poster per dag

 

200 000 poster per timme
2 000 000 poster per dag
Maximal synktakt med CRM-system – Veeva
10 000 poster per timme
100 000 poster per dag
60 000 poster per timme
600 000 poster per dag
200 000 poster per timme
2 000 000 poster per dag
Maximal synktakt med CRM-system – Microsoft Dynamics
10 000 poster per timme
100 000 poster per dag
40 000 poster per timme
400 000 poster per dag
40 000 poster per timme
400 000 poster per dag
Maximalt antal bearbetade besöksaktiviteter på webbsidor
4 000 000 per dag
10 000 000 per dag
25 000 000 per dag
Maximalt antal bearbetade formulärinlämningar
500 000 per dag
500 000 per dag
5 000 000 per dag

a. Det maximala antalet poster som går att importera vid samma tillfälle (via list- eller API-import) är 100 000.

2. Webbplatsanpassning. Detta Tillägg (eller inkluderade funktion, i förekommande fall) är avsedd att lämna information om det specifika antalet unika besökare varje månad som ingår i Tilläggs- och/eller Adobe Marketo Engage-paketet som kunden har köpt i den aktuella Försäljningsordern.

Fasta gränser

1. Adobe Marketo Engage

Statiska gränser för Adobe Marketo Engages produkter och servicepaket
  Standard
Performance
Performance Plus

Maximalt köpbart antal API samtal

200 000 per dag
100 per 20 sekunder
10 samtidigt
400 000 per dag
100 per 20 sekunder
10 samtidigt
1 200 000 per dag
300 per 20 sekunder
30 samtidigt
Maximal köpbar storleksgräns för massextraheringsjobb
5 GB per dag
 10 GB per dag
10 GB per dag
Maximalt antal anpassade objektposter
50 000 000
150 000 000
250 000 000
Maximalt antal anpassade objekt
10
20
50
Maximalt antal fält per anpassat objekt
50
75
100
Maximalt antal anpassade aktiviteter
10
20
30
Maximalt antal anpassade aktivitetsfält
20
30 40
Maximalt antal fält per kontakt
700
1,400
2,100
Maximalt antal engagemangsprogram
100
250
250

Maximalt antal segmenteringar

20

40

40

a. Engagemangsprogram: varje engagemangsprogram stöder 25 Strömmar. Varje sådan Ström stöder upp till 125 innehållsdelar.

b. Segmentering: Varje segmentering kan innehålla upp till 100 specifika segment.

c. Dynamiskt innehåll: Dynamiska innehållsblock på en målsida eller i e-postmeddelanden kan stödja upp till 10 000 olika permutationer av visat innehåll som är resultatet av kundangivna villkor.

d. Uppladdade bilders och filers storlek: Den maximala storleken på en bild eller fil som laddas upp till On-demand-tjänsterna är 100 MB.

e. Importerade filers storlek: Den maximala storleken på alla Anpassade objektdata eller Kontaktdata som importeras till On-demand-tjänsterna är 100 MB.

f. Exporterade kampanjresultat: Den här funktionen är begränsad till export av 30 000 rader (dvs. aktiviteterna/aktivitetstyperna i en smart kampanj) på samma gång.

g. Storleken på målsidor och e-postmeddelanden: Den maximala storleken på en målsida eller ett e-postmeddelande är 65 kB.

h. A/B-tester: Denna funktion är begränsad till tio samtidiga testscenarier.

i. Prenumerationer på smarta listor: Denna funktion är begränsad till 100 prenumerationer på smarta listor per instans av On-demand-tjänsterna, där 100 000 Kontakter ingår i varje sådan prenumeration. Om en smart lista innehåller fler än 100 000 Kontakter är det bara de första 100 000 Kontakterna som tas med i en sådan prenumeration.

j. Webhooks: Den här funktionen är begränsad till Utlösta kampanjer. Webhooks går inte att använda i Batchkampanjer.

k. Veeva CRM Sync: Veeva Call-data synkas på löpande sex (6) månaders basis.

l. Tillägg: Alla Tillägg som anges i denna Produktbeskrivning (vare sig Tilläggen ingår i kundens Adobe Marketo Engage Select-, Prime- eller Ultimate-paket eller inte) är inte HIPAA-klara och får inte användas med data eller processer som kräver extra HIPAA-skydd.

2. API-anrop. 

m. Batchstorlek: API-anrop som rör Kundens Kontaktdatabas får innehålla högst 300 Kontaktposter per API-anrop. API-anrop som rör Kundens marknadsförings- och organisationsresurser får innehålla högst 200 resursposter per API-anrop.

n. Nyttolaststorlek: Nyttolasten i REST API-anrop får inte vara större än 1 MB.

o. Filstorlek vid massimport: Filer som importeras via API-anrop för massimport får inte överstiga 10 MB.

p. Maximal SOAP-batchstorlek: SOAP API-anrop får innehålla högst 300 poster per API-anrop.

q. Massextraheringsjobb: Högst 2 Massextraheringsjobb får utföras samtidigt. Högst 10 Massextraheringsjobb (inklusive alla Massextraheringsjobb som körs då) får köas för körning. När datakvoten som anges i tabellen ovan (för alla paketnivåer) uppnås kan Kunden inte skapa eller ställa ett annat Massextraheringsjobb i kö förrän kvoten återställs vid midnatt Central Time.

3. Tillägg för Anpassade objekt. 10 Anpassade objekt ingår med detta Tillägg. Varje Anpassat objekt kan innehålla ett antal distinkta fält som anges i tabellen ovan.

4. Arbetsytor och partitioner. Denna funktion inkluderar 100 Arbetsytor och 100 Partitioner.

5. Isolerad miljö. En Batchkampanj som initieras i en Isolerad miljö är begränsad till att skicka 25 e-postmeddelanden i kampanjen.

Definitioner

Tillägg avser ytterligare Produkter och Tjänster som Kunden får licensiera och identifieras i Försäljningsordern.

Aktivitet betyder varje enskilt stycke information eller data som identifierar en persons engagemang eller erfarenhet genom en marknadsföringskampanj, exempelvis att öppna ett e-postmeddelande, besöka en webbsida eller fylla i ett formulär.

API-anrop betyder varje begäran från en extern server till en Kundinstans av Adobe Marketo Engages On-demand-tjänster till en extern server för att skapa, hämta och ta bort data i en sådan instans, hämta och interagera med Kontaktposter och motsvarande objekttyper samt interagera med Kundens marknadsföringsmaterial och arbetsflödesrelaterade poster.

Resurs innebär vad Predictive Content beträffar ett stycke Kundinnehåll (t.ex. en film, en e-bok, ett blogginlägg osv.) som Kunden bestämmer sig för är klart, godkänt och aktiverat för Predictive Content-resultat.

Batchkampanj är en marknadsföringskampanj som startar vid en viss tidpunkt och som påverkar en specifik uppsättning människor på en gång, till exempel att skicka ett e-postmeddelande till alla i Kalifornien.

Massextraheringsjobb innebär exekvering av ett API-anrop för att hämta en stor mängd Kontakt- och/eller Kontaktrelaterade data.

Kontakt innebär en post för en person i Kundens Adobe Marketo Engage-databas för vilken Kunden har ett kontaktställe (e-post, Facebook, Twitter, fysisk postadress osv.).

Anpassat objekt innebär ett av Kunden skapat attribut eller ett id som går att tilldela en kontakt och som består av ett namn, en beskrivning och ett eller flera fält.

Anpassad objektpost innebär varje post i Adobe Marketo Engage-databasen för vilka ett Kundobjekt har tillskrivits en Kontakt.  

Engagemangsprogram innebär ett program som har skapats av Kunden i Adobe Marketo Engage och som används för komplex personvård.

Rättigheter innebär användningsgränser som övervakas och upprätthålls noga av Adobe.  Om kunden överskrider en Rättighet kan Kunden bli skyldig att betala extra eller licensera ytterligare kapacitet.

Marknadsföringsanvändare innebär en Användare av Adobe Marketo Engage som kommer åt och använder alla icke-administrativa funktioner av On-demand-tjänster (med undantag av tilläggen Kontobaserad marknadsföring, Sales Connect och Sales Insight).

Modell innebär en anpassningsbar karta över Kundens resor via definierade intäktssteg.

Partition innebär en uppdelning av folk på ett avskilt vis som fungerar som separata databaser, där varje sådan uppdelning innehåller folk som inte dedupliceras eller blandas med andra uppdelningar.

Prestandaskydd innebär användningsbegränsningar som gäller omfattningen av Kundens föreslagna användningsfall. Om Kunden överskrider ett Prestandaskydd kan prestanda bli lidande. Adobe ansvarar inte för sådana försämringar av prestanda.

Utökad datalagring innebär 37 månaders lagring av Kunddata som tillskrivs en lagringsperiod på 25 månader i dokumentationen.

Performance eller Performance Plus är en produkt inom ramen för Adobe Marketo Engages On-demand-tjänster som identifieras med ”Performance” respektive ”Performance Plus” på försäljningsordern.

Program innebär ett enstaka marknadsföringsinitiativ.

Programmedlemspost innebär en datapunkt som representerar en persons status inom ett visst Program.

Isolerad miljö innebär en mjukvarumiljö som Kunden kan använda för utveckling och experiment med Adobe Marketo Engages funktioner oberoende av Kundens verkliga marknadsaktiviteter, utbildning, kvalitetssäkring och tester.

Omfattningsparametrar innebär användningsbegränsningar som gäller omfattningen av Kundens licensierade användningsfall.  Om Kunden överskrider en Omfattningsparameter samarbetar Adobe med Kunden om att avhjälpa problemet som leder till denna överanvändning. Om Kunden ständigt överskrider en omfångsparameter kan Kunden behöva licensera ytterligare kapacitet.

Standard innebär en av Adobe Marketo Engages On-demand-tjänster (Select, Prime eller Ultimate-paket) som inte är ett Performance- eller Performance Plus-paket.

Fast gräns innebär en användningsgräns som avser de tekniska gränserna för Adobe Marketo Engage.  Kunden kan inte ändra Fasta gränser.

Ström innebär en pool med prioriterat innehåll som ett Engagemangsprogram använder för att vårda kundämnen.

Test innebär (vad avser Powerpaketet för möjlighet till e-postleverans) en enstaka, automatisk granskning av Kundens innehåll för att (a) avgöra om detta innehåll kan orsaka problem med spamfilter eller leverans till folks e-postinkorgar, (b) validera att Kundens webbplats länkar och omdirigeringar fungerar och minimerar inläsningstiderna, samt (c) förhandsgranska hur en Kundkampanj kommer att visas i olika e-postklienter, webbläsare och mobila enheter.

Utlöst kampanj innebär en smart kampanj som påverkar en person i taget baserat på en utlöst händelse. Ett exempel på en utlöst händelse är att klicka på en länk i ett e-postmeddelande.

Veeva Call innebär samtalsrapporten som härrör från ett Veeva CRM som används för att registrera varje aspekt av en användarinteraktion med en vårdgivare.

Webhook innebär en begäran från en Kunds instans av Adobe Marketo Engages On-demand-tjänster till en extern server för att skicka och/eller hämta data och interagera med Kontaktposter i sådana fall.

Arbetsytor innebär separata arbetsmiljöer i Adobe Marketo Engage-databasen med egna marknadsföringsresurser.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto