Adobe Audience Manager | Produktbeskrivning

Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vad är Audience Manager?

Adobe Audience Manager är en plattform för hantering av digitalt åtkomliga kunddata. Med programmet kan kunden samla olika datakällor och kombinera vanliga särdrag hos besökare för att få fram värdefulla målgruppssegment. Detta kan sedan tillgripas i tillämpliga användningsfall, t.ex. att få användarna att te sig likadana i alla kontaktpunkter, dubbelgångarmodellering, annonsinriktning eller innehållsinriktning för optimering av webbplatser.

Produkter och tjänster

Licensiering

Distribution

Adobe Audience Manager

Aktiviteter

On-demand-tjänst

Produktbegränsningar:

Följande gränser gäller för vissa funktioner i Adobe Audience Manager:

 • maxTraits = 100 000
 • maxRuleBasedTraits = 100 000
 • maxOnboardedTraits = 100 000
 • maxAlgoTraits = 50
 • maxSegments = 20 000
 • maxLookalikeModels = 20
 • maxDestinations = 1 000
 • maxPushDestinations = 1 000
 • maxS2SDestinations = 100
 • maxAdsDestinations = 1 000
 • maxPredictiveAudiencesModels = 10
 • maxPredictiveBasePersonas per prediktiv målgruppsmodell = 50

Obs! Destinationsgränserna i listan ovan är separata från destinationsgränsen för tilläggsfunktionen för personbaserade destinationer. Destinationsgränser för tilläggsfunktionen för personbaserade destinationer finns i försäljningsordern.

Definitioner

Aktiviteter avser samtliga onsite- och offsiteinteraktioner med Audience Manager On-demand-tjänsten, inklusive och utan begränsning

 • Serveranrop – en eventuell datainsamlings- eller datahämtningshändelse som skickas till Audience Manager från webbplatser, servrar, e-post, mobilappar eller andra system
 • Pixelanrop (som tidigare kallades Visningsserveranrop) – data som har samlats in från annonser (t.ex. visningsvolym från en inriktningsplattform) eller e-postvisningsanrop som gjorts till Audience Manager. Detta kräver att ”d event” finns med i frågesträngen
 • Inhämtade data – unika poster som har hämtats in från CRM-system (Customer Relationship Management) eller offlinedatafiler (t.ex. callcenterinformation, enhets-id:n och anpassade dataflöden från externa dataleverantörer)
 • Loggfildata – unika poster från loggfiler som hämtats in av Audience Manager On-demand-tjänsten från en inriktningsplattform. 

Unik post avser varje enskild datapost i en fil som lagras av Adobe på uppdrag av kunden. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online