Adobe Creative Cloud | Produktbeskrivning

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017

Vad är Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud ger användaren tillgång till en samling program utvecklade av Adobe för grafisk design, videoredigering, webbutveckling, fotografering och molntjänster.

Produkter och tjänster

Licensiering

Distribution

Adobe Creative Cloud*

*Inklusive Adobe Acrobat Pro

Per användare

Lokal programvara och

On demand-tjänster

Ytterligare transaktioner*

* Om tillgängligt

Per transaktion

On demand-tjänster

Definitioner

Med elektroniska dokument avses alla dokument som överförs till On demand-tjänsten och skickas till en tredje part för granskning, accepterande, godkännande eller singering.

Med transaktion avses varje gång ett elektroniskt dokument eller en samling relaterade elektroniska dokument skickas till mottagaren via On demand-tjänsten.  Varje uppsättning med 100 sidor eller 10 MB är en transaktion.

Med användare avses en enskild medarbetare, leverantör eller underleverantör till kundens specifika företag eller liknande affärsenhet som har åtkomst till Adobes produkter och tjänster och som inte överstiger antalet licenser.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online