Läs om hur du redigerar dina foton med egna förinställningar, använder radiella filter och övertoningsfilter, gör lokala justeringar, redigerar copyright för foton och album med mera. Du kan även retuschera, ta bort dis och förbättra dina foton efter eget tycke och smak.

Paneler i luppvyn

När du öppnar ett foto i luppvyn i Lightroom för mobila enheter (iOS) på din iPhone eller iPad kan du välja att arbeta i följande paneler:

Redigera

Du kan redigera fotot manuellt med hjälp av olika skjutreglage som Vitbalans, Temperatur, Exponering, Kontrast och mycket mer. Du kan beskära dina foton och använda selektiva redigeringar på vissa delar av dem.

Mer information finns i Panelen Redigera.

Klassificera och granska (Endast iPhone.)

Bläddra i ditt album och klassificera och flagga dina foton. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Information

Ändra namn, bildtext och copyright för dina foton. Klassificera och flagga ditt foto. Visa metadata som är associerade med ditt foto.   Mer information finns i Panelen Information.

Använda selektiva redigeringar

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna i panelen Redigera kan du utföra korrigeringar i ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre. Om du vill göra lokala korrigeringar kan du använda justeringar med något av följande markeringsverktyg:

 • Med hjälp av verktyget Penselmarkering () kan du markera delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exponering, Klarhet, Intensitet på det markerade området i fotot.
 • Med hjälp av verktyget Radiell markering () kan du selektivt använda justeringar som exponering, klarhet, ljusstyrka med mera på en viss del av fotot. Du kan kontrollera formen och dimensionerna för det området.
 • Med hjälp av verktyget Linjär markering () kan du använda justeringarna gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.
 • (Teknikförhandstitt) Med hjälp av verktyget Djupmarkering () kan du snabbt göra ett djupschema till en markering som du kan ändra med en pensel. Det här markeringsverktyget fungerar bara för HEIC-bilder med information om djupschema som du har fångat med hjälp av kameran i appen Lightroom (Djupfångstläge) eller andra fångstverktyg. Om du vill använda det här markeringsverktyget aktiverar du Skapa djupmask under Förhandstitt på teknik på menyn Inställningar i appen.

Selektiva redigeringar är icke-förstörande och används inte permanent på fotot.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Selektiva längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Tryck på ikonen + som visas längst upp till vänster och välj sedan något av de selektiva redigeringsverktygen: Penselmarkering (), Radiell markering (), Linjär markering () eller Djupmarkering () (teknikförhandstitt).

 3. Tryck på fotot för att visa markeringsövertäckningen.

  Penselmarkering  

  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering

  A. Pensel B. Suddgummi C. Storlek D. Ludd E. Flöde F. Ta bort markering 
  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av det.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade penselmarkeringsområdet. 
  • Om du vill ändra storlek, ludd eller flöde för verktyget Penselmarkering/Suddgummi trycker du på motsvarande kontroll till vänster och sedan justerar du värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
   • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
   • Ludd. Skapar en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar.
   • Flöde. Anger flödet som används med penseln.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

  Linjär markering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linear Selection (Linjär markering)
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linear Selection (Linjär markering)
  • Om du vill flytta och placera det i fotot drar du det blåa fyrkantiga stiftet till mitten av övertäckningen.
  • Om du vill justera lutningen (vinkeln) för övertäckningen trycker du på och roterar den vita linjen i mitten.
  • Om du vill utöka effekten i en ände av spektrat trycker du på och drar någon av de yttre vita linjerna mot kanten av fotot, om du vill minska effekten i en ände av spektrat drar du mot mitten av fotot.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade markeringsområdet. 

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

  Radiell markering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell markering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell markering
  • Om du vill flytta och placera övertäckningen på fotot drar du stiftet till mitten av markeringsövertäckningen.
  • Om du vill justera storlek och form drar du i de vita stiften till vänster, höger och längst ned på övertäckningen.
  • Om du vill justera Ludd för den radiella markeringsövertäckningen trycker du på luddkontrollikonen till vänster och sedan drar du uppåt eller nedåt på skärmen. När du drar visas luddvärdet (%) längst upp på skärmen.
  • Om du vill använda redigeringarna utanför den radiella markeringsövertäckningen trycker du på ikonen till vänster. Tryck på ikonen igen om du vill växla.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade markeringsområdet.  

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

 4. Djupmarkering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Djupmarkering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Djupmarkering
  • Om du vill ändra djupmask drar du de vita stiften över djupschemat.
  • Om du vill ändra djupmaskmarkering trycker du på ikonen längst upp. Tryck på ikonen igen om du vill växla.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

 5. Om du vill ta bort eller duplicera en markeringsövertäckning trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer ett alternativ på den snabbmeny som visas.

  Ta bort eller duplicera en markeringspensel
  Ta bort eller duplicera en markering
 6. När du har placerat övertäckningen Penselmarkering, Linjär markering, Radiell markering eller Djupmarkering trycker du på någon av redigeringsplattorna på menyn: Ljus, Färg, Effekter, Detaljer eller Optik. Använd skjutreglagen på snabbmenyn till att använda redigeringar på en viss del av fotot.

 7. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Du kan använda verktygetet Lagningspensel till att ta bort fläckar, elledningar, personer, saker eller andra störande föremål från foton.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Lagning längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

  Lagningspenslar
  (iPhone) Åtkomst till verktyget Lagningspensel
 2. Välj någon av följande lagningspenslar:

  Laga: återanvänd texturen från källområdet och matcha färgen och tonen i målområdet i fotot.

  Klona: återskapa pixlarna från källområdet till målområdet i fotot.

  Med både Laga och Klona överförs texturen från källområdet till målområdet. Med Laga blandas allt samman baserat på färgerna och tonerna runt målområdet. Med Klona utförs i stället en exakt replikering av pixlarna från källområdet till målområdet.

  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga
  (iPhone) Du kan använda verktyget Laga till att ta bort det oönskade föremålet från fotot (den oönskade personen, i det här fallet).

  A. Lagning B. Klona C. Storlek D. Ludd E. Opacitet F. Ta bort G. Målområde H. Källområde I. Dölj skärmkontrollerna om du vill visa fotoredigeringarna 

  Välj Laga eller Klona och måla över det föremål du vill ta bort eller retuschera. När du har målat över föremålet i fotot visas två markeringsområden. Ett vitt markeringsområde över det föremål du målade över anger målområdet. Ett annat vitt markeringsområde med en pil som pekar mot målområdet anger källområdet.

  Ändra storlek, ludd eller opacitet för det valda lagningsverktyget, om det behövs.

  • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
  • Ludd. Kontrollera den mjuka övergången mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar i målområdet.
  • Opacitet. Kontrollera opaciteten för den justering du har använt på målområdet.
  (iPhone) Tryck på kontrollerna till vänster och justera värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
  (iPad) Använd kontrollskjutreglagen till att justera värdena.
 3. Om du vill flytta och placera käll- eller målområdet i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av området.

  Om du vill visa fotoredigeringen i helskärmsläge och dölja kontrollerna och de vita markeringsområdena trycker du på ikonen längst upp till höger.

  Lagningsalternativ

  Öppna snabbmenyn Lagningsalternativ genom att trycka länge på det blåa stiftet i mitten av mål- eller källområdet:

  • Om du vill växla mellan verktygen väljer du Laga eller Klona på snabbmenyn.
  • Ta bort: ta bort det markerade käll- och målområdet.
  • Återställ lagningspensel: återställ och ta bort alla justeringar du har gjort med lagningsverktygen.
 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Beskära foton

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Redigera längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. De tillgängliga beskärningsalternativen visas som plattor längst ned på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill visa alla plattorna. Tryck på en platta för att använda motsvarande åtgärd.

  (iPhone) Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
  (iPhone) Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
 3. Gör något av följande för visa ytterligare alternativ:

  • Om du vill välja en av de tillgängliga proportionerna trycker du på plattan Proportion.
  • Om du vill beskära utan förinställda proportioner trycker du på plattan Lås proportioner.
  • Om du vill räta upp fotot automatiskt trycker du på plattan Räta upp automatiskt.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt vänster.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt höger.
  • Om du vill vända fotot horisontellt trycker du på plattan Vänd horisontellt.
   Om du vill vända fotot vertikalt trycker du på plattan Vänd vertikalt.
  • Om du vill ändra form och storlek på beskärningen drar du i kanterna och hörnen av beskärningsguiden.
  • Om du vill beskära fotot med en viss vinkel drar du i beskärningshjulet. Du kan dra beskärningshjulet inom omfånget -45 till 45 grader.
  • Om du vill flytta beskärningsguiden trycker du i den och drar.
 4. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Arbeta med profiler på ditt foto

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

Använda profiler

Obs!

Från och med Lightroom 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  Du kan använda skärmbilderna nedan som referens.

  • Profilen Adobe, färg som har använts på fotot visas längst upp på skärmen.
  • Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.  
  Bläddra efter och använda profiler
  Den profil som har använts på fotot visas längst upp: Adobe, färg. Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.
  Profilgruppsmenyn
  Tillgängliga profilgrupper för ett foto med Raw-format.

  (iPad) Tryck på Bläddra efter i panelen Profiler längst upp på menyn i panelen Redigera i luppvyn.  

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. (iPhone) Om du vill visa de profiler som är tillgängliga i profilgruppem väljer du gruppen genom att trycka på den.

  (iPad) Om du vill visa de tillgängliga profilerna i en profilgrupp (beskrivs nedan) expanderar du gruppen.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Grundläggande:

  Den här profilgruppen är endast tillgänglig för foton som inte har Raw-format och innehåller två profilalternativ: Färg och Monokromt.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format.

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla bilder som används som standard för de foton med Raw-format som du importerar till Lightroom.

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.

  Obs!

  När du använder någon av profilerna Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet.  

 3. Om du vill bläddra bland alla profiler som är tillgängliga i en vald profilgrupp sveper du horisontellt åt höger eller vänster på profilminiatyrbilderna.

  Om du vill använda en profil på fotot trycker du på den.  

 4. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra () eller göra om ().

Lägga till en profil i Favoriter

Om du vill lägga till en profil i profilgruppen Favoriter trycker du på och håller ned miniatyrbilden för profilen. Om profilen redan är vald kan du även trycka på den grå stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen.     

Den vita stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen anger att det är en favoritprofil.

Arbeta med förinställningar på ditt foto

Med en förinställning kan du i förväg bestämma positionerna för alla eller valda skjutreglage och använda dem på ditt foto. Du kan även redigera ett foto efter tycke och smak och spara den exakta kombinationen av skjutreglagets positioner och använda på andra foton.

Använda förinställningar

Obs!

Från och med Lightroom 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. De tillgängliga förinställningarna grupperas som Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa och Vinjettering. Visa förinställningarna genom att välja en grupp.

  Om du vill använda en förinställning på fotot trycker du på den.

  Obs! Det går inte att överföra förinställningar som du har skapat från Lightroom Classic för datorer till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

  (iPhone) Menyn Förinställningar med kreativa förinställningar i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
  (iPhone) Menyn Förinställningar med kreativa förinställningar i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
 3. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra () eller göra om ().

Skapa en användarförinställning

Obs!

Från och med Lightroom 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

 1. Öppna det foto som du vill skapa en användarförinställning från i luppvyn. Gör något av följande:

  • I luppvyn: visa alternativmenyn genom att trycka på ikonen längst upp till höger på skärmen. Välj Skapa förinställning.
  • (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
  • (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
 2. Skärmen Ny förinställning visas. Ange följande:

  Förinställningsnamn: ange ett namn för förinställningen.

  Förinställningsgrupp: som standard sparas anpassade förinställningar i gruppen "Användarförinställningar". Du kan använda alternativet Skapa förinställningsgrupp till att skapa en förinställningsgrupp.

 3. Välj de redigeringsinställningar du vill spara som en förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har använt på det valda fotot.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill markera eller avmarkera vissa inställningar manuellt trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.
 4. När du har markerat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på Spara längst upp till höger.

  Den nya förinställningen är nu tillgänglig på menyn Förinställningar.

Uppdatera eller ta bort en användarförinställning

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Leta reda på den användarförinställning du vill uppdatera eller ta bort på snabbmenyn Förinställningar. Tryck på ikonen bredvid användarförinställningen och välj något av följande alternativ:

  Uppdatera med aktuella inställningar: ändra vilka redigeringsinställningar som ska ingå i användarförinställningen på skärmen Uppdatera förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill markera eller avmarkera vissa inställningar manuellt trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.

  När du har ändrat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på Spara längst upp till höger.

  Ändra namn: ändra Förinställningsnamn på skärmen Ändra namn på förinställning.

  När du har ändrat förinställningsnamnet trycker du på Spara längst upp till höger.

  Ta bort: välj det här alternativet om du vill ta bort användarförinställningen permanent från alla synkroniserade enheter.

Hantera förinställningar

Du kan använda alternativet Hantera förinställningar till att visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Förinställningar: Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa, Vinjettering och Användarförinställningar.

Du kan även använda Hantera förinställningar till att vill visa de äldre förinställningarna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du förinställningsgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.  

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Tryck på ikonen längst upp till höger och välj Hantera förinställningar.

 3. På skärmen Hantera förinställningar väljer du de förinställningsgrupper du vill visa på menyn Förinställningar. Avaktivera de förinställningsgrupper du vill dölja på menyn Förinställningar.

  Tryck på Stäng längst upp till höger.

Dölj delvis kompatibla förinställningar

I panelen Förinställningar visas vissa förinställningar i kursiv stil eftersom de är delvis kompatibla förinställningar. Det innebär att de profiler som är associerade med de här förinställningarna är avsedda för en annan kamera. Du kan välja att dölja de delvis kompatibla förinställningarna i panelen Förinställningar.

Gör så här om du vill dölja alla förinställningar som inte är kompatibla med det aktuella fotot:

 1. Öppna ett foto i luppvyn och i panelen Redigera och tryck på Förinställningar ().

 2. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Förinställningar för att visa alternativmenyn.

 3. Tryck på Visa delvis inkompatibla för att avaktivera. De delvis inkompatibla förinställningarna är inte längre synliga i panelen Förinställningar.

  Alternativ för att visa eller dölja delvis inkompatibla förinställningar
  Tryck för att avaktivera Visa delvis inkompatibla.

Justera tonomfånget för fotot

Använd automatiska inställningar

Om du vill använda de bästa redigeringarna för följande skjutreglage på dina foton klickar du på ikonen Automatiskt längst ned i panelen Redigera i luppvyn Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster.

Med funktionen Automatisks i Lightroom används Adobe Sensei till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton.

 • Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.
 • När du tar ett HDR-foto med hjälp av kameran i appen i Lightroom för mobila enheter används Automatiskt automatiskt på ditt bearbetade foto.     

Justera färgtonskalan för ett foto

Du kan använda tonkontrollerna på menyn Ljus till att justera den allmänna tonskalan för fotot. När du arbetar bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet.

 1. (iPhone) Visa tonkontrollerna genom att trycka på ikonen Ljus längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Ljus i panelen Redigera i luppvyn.

 2. (Valfritt) Ange den allmänna tonskalan genom att trycka på Automatiskt Skjutreglagen ändras för att maximera färgtonsskalan och minimera skuggor.

  (iPhone) Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus
  (iPhone) Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus
 3. Ändra kontrollskjutreglagen för färgton:

  Obs!

  Visa histogrammet genom att trycka med två fingrar på fotot. Du bör hålla ett öga på histogrammet när du ändrar färgtonskontrollerna.  

  Exponering

  Ställer in bildens allmänna intensitet. Justera skjutreglaget tills fotot ser bra ut och bilden har önskad intensitet.  

  Kontrast

  Öka eller minska kontrasten i fotot, framför allt i mellantonerna. När du ökar kontrasten blir de fotoområden som är mellanmörka till mörka ännu mörkare, och mellanmörka till ljusa områden blir ljusare. Färgtonerna i fotot påverkas omvänt när du minskar kontrasten.  

  Högdagrar

  Justera ljusa fotoområden. Dra till vänster om du vill göra högdagrar mörkare och återställa högdagerdetaljer. Om du vill göra högdagrar ljusare drar du åt höger.

  Skuggor

  Justera mörka fotoområden. Om du vill göra skuggor mörkare drar du åt vänster. Dra till höger om du vill göra skuggor ljusare och återställa skuggdetaljer.

  Vitt

  Justera bortfall av vita punkter. Dra till vänster om du vill minska urklipp i högdagrar. Dra till höger om du vill öka högdagerurklipp. (Ökat urklipp kanske önskas för högdagrar som metallytor.)

  Svärta

  Justera bortfall av svarta punkter. Dra till vänster om du vill öka bortfall i svärta (mappa fler skuggor till ren svärta). Dra till höger om du vill minska skuggbortfall.

Finjustera tonskalan med hjälp av Tonkurva

I diagrammet Tonkurva på menyn Ljus visas ändringar som du gör i tonskalan för ett foto.

(iPad) Tryck på dragspelsfliken Ljus i panelen Redigera i luppvyn och tryck sedan på Kurva.

(iPhone) Visa övertäckningen Tonkurva över fotot genom att trycka på ikonen Ljus längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn och tryck sedan på ikonen Kurva ().

Den horisontella axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp. Du använder tonkurvan till att finjustera de tonjusteringar du gör i ett foto.

Använda Tonkurva i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
(Vänster) diagram över allmän tonkurva för fotot, (höger) punktkurva för den röda kanalen

A. Tonkurva B. Skjutreglage för delningskontroller C. Tryck för att redigera tonkurvan D. Blå kanal E. Grön kanal F. Röd kanal G. RGB-kanal H. Peka på punktkurvan för den röda kanalen I. Röd kanal vald 

Du kan också justera punkter på tonkurvan på den röda, gröna eller blå kanalen separat eller alla tre kanalerna på samma gång.

 • Om du vill lägga till en punkt trycker du. Om du vill ta bort en punkt dubbeltrycker du på den.
 • Om du vill redigera en punkt drar du den. 

Justera färgen i fotot

I panelen Redigera i luppvyn: du kan använda menyn Färg till att utföra följande:

 • Ange vitbalans genom att välja ett förinställt alternativ eller ange ett neutralt område () i fotot.
 • Finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och Färgton.
 • Ändra färgmättnad (mättnad eller färgens klarhet) för alla färger genom att justera kontrollerna Lyster och Mättnad.
 • Konvertera ett foto till gråtoner med hjälp av Svartvitt ().
 • Finjustera färgerna i fotot med hjälp av skjutreglagen Nyans, Mättnad och Luminans (NML) () för att justera enskilda färger i färgintervallet i fotot.
  • Använd verktyget Måljustering () till att justera en viss färg i ett foto. Om du vill ändra färgintervallet för det område som du håller fingret trycker du på och drar i fotot.

Använda effekter på fotot

 1. (iPhone) Visa kontrollerna genom att trycka på ikonen Effekter längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Effekter i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Justera skjutreglage för effekter:

  Textur

  Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du skjutreglaget åt höger. När du justerar skjutreglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

  Klarhet

  Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna av fotot och reducerar sedan inställningen något.

  När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill zooma in dubbeltrycker du på fotot eller drar isär fingrarna.

  Ta bort dis

  Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

  Vinjettmängd

  Ge fotot en konstnärlig effekt genom att lägga till en mörk eller ljus vinjettering. Om du anger negativa värden blir hörnen i fotot mörkare. Om du anger positiva värden blir hörnen ljusare.

  Mer information finns i Vinjett, kornighet och diseffekter.

  Kornighet

  Lägg till en realistisk filmkornseffekt till ett foto. Om du vill lägga till filmkorn drar du skjutreglaget åt höger. När du lägger till kornighet kan du även använda skjutreglagen Storlek och Ojämnhet till att justera storlek och ojämnhet.  

 3. Tryck på om du vill visa kontrollerna för Delad ton. Med hjälp av de här kontrollerna kan du skapa en delad toneffekt så att en annan färg används på Skuggor eller Högdagrar.

  • Justera skjutreglagen för Nyans (H) och Mättnad (S) för Högdagrar och Skuggor. Nyans anger färgen för tonen, medan Mättnad anger effektens styrka.
  • Använd skjutreglaget Balans till att balansera effekten mellan skjutreglagen Högdagrar och Skuggor. Positiva värden ökar effekten av skjutreglagen för Högdager, medan negativa värden ökar effekten av skjutreglagen för Skugga.
    

Använd brusreducering för att göra foton skarpare

Du kan förbättra kantdefinitionen och framhäva detaljerna i foton genom att göra dem skarpare.

Du kan minska bruset i foton genom att ta bort synliga artefakter som försämrar kvaliteten. Fotobrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att foton ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i foton. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Detaljer längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Detaljer i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Om du vill ha mer information om de tillgängliga skjutreglagen läser du i Skärpa och brusreducering.

Åtgärda vanliga kameraobjektivfel

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan korrigera den typen av tydliga objektivförvrängningar automatiskt med hjälp av alternativet Optik.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Optik i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Kromatisk aberration medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på aberration i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

  Kromatisk aberration: aktivera om du vill korrigera blåa/gula och röda/gröna färgkanter i fotot automatiskt.

  Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd.  

  Aktivera objektivkorrigeringar: aktivera om du vill använda objektivkorrigering på fotot.

Korrigera det geometriska perspektivet

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometriskjutreglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt perspektiv - Med stödlinjer. Du kan även använda geometriskjutreglagen till att förfina justeringen.

 1. Välj ett foto med skev geometri.

  (Rekommenderas) Aktivera alternativet Objektivprofilskorrigering i panelen Optik.

  Ett foto med skev geometri
  Ett foto med skev geometri
 2. (iPhone) Tryck på ikonen Geometri längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Geometri i panelen Redigera i luppvyn.

  Välj det alternativ du vill använda till att korrigera foto på menyn Upright.

  • Med stödlinjer: justera perspektivet genom att rita två eller fyra stödlinjer i fotot.
  • Automatiskt: korrigera både det vertikala och det horisontella perspektivet samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet.
  • Nivå: korrigera det horisontella perspektivet, vilket gör horisontella linjer parallella i fotot.
  • Vertikalt: korrigera vertikala bildperspektiv som orsakas av att du har lutat kameran uppåt eller nedåt. Använda till att göra vertikala linjer parallella i fotot.
  • Fullständigt: använd en kombination av Upright-lägena Automatiskt, Nivå och Vertikalt till att automatiskt korrigera perspektivet.
  Upright-lägen i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  Upright-lägen i Lightroom för mobila enheter (iOS)

  Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 3. Upright-läget Med stödlinjer

  Om du väljer Upright-läget Med stödlinjer gör du följande:

  1. Klicka på ikonen och rita sedan två till fyra stödlinjer genom att dra med fingret på fotot.

   Upright-läget Med stödlinjer
   Två vertikala och två horisontella stödlinjer i fotot med Upright med stödlinjer
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. Du kan rita upp till fyra stödlinjer i fotot i följande kombinationer:

   • endast två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och en vertikal stödlinje
   • två vertikala stödlinjer och en horisontell stödlinje
   • en vertikal stödlinje och en horisontell stödlinje

   Om du använder någon annan kombination visas felmeddelandet Ogiltig stödlinje.

  3. Om du vill ta bort en stödlinje väljer du den genom att trycka på den och sedan trycker du på ikonen Ta bort.

   Om du vill lägga till en till stödlinje markerar du den genom att trycka på ikonen + och sedan ritar du stödlinjen i fotot. Ikonen Lägg till är markerad som standard, om du inte avaktiverar den.

  4. Klicka på Stäng.

   Ett foto med skev geometri
   (Före) Ett foto med skev geometri
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer
 4. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill ta bort det vita området och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

  Obs!

  I vissa av Upright-lägena kan pixlar i fotot beskäras för att korrigera perspektivet, även när du har avaktiverat alternativet Begränsa beskärning. Det går eventuellt inte att visa de beskurna pixlarna senare i beskärningsläget.

 5. Du kan använda geometriskjutreglagen Förvrängning, Vertikalt, Horisontellt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning till att finjustera perspektivkorrigeringar.

  • Förvrängning: korrigera objektivförvrängning (raka linjer som ser ut som om de böjda utåt) och nåldyneförvrängning (raka linjer som ser ut som om de är böjda inåt). Om du vill korrigera objektivförvrängning i fotot drar du skjutreglaget åt höger, om du vill korrigera nåldyneförvrängning drar du skjutreglaget åt höger.
  • Vertikalt: gör vertikala linjer i ett foto parallella. Om de vertikala linjerna avviker längs nederkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt vänster, om de vertikala linjerna avviker vid överkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt höger.
  • Horisontellt: gör horisontella linjer i ett foto parallella. Om du vill flytta pixlarna från högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna från vänsterkanten drar du skjutreglaget åt högre.
  • Rotera: korrigera för kameralutning genom att rotera fotot. Om du vill rotera fotot moturs drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill rotera fotot medurs drar du skjutreglaget åt höger.
  • Proportioner: om du vill bredda perspektivet för fotot drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill minska perspektivet för foto drar du skjutreglaget åt höger.
  • Skala: justera skalan för fotot utan att ändra proportionerna. Om du vill skalförändra nedåt drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill skalförändra uppåt drar du skjutreglaget åt höger.
  • X-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot åt vänster längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot åt höger längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i vänsterkanten drar du skjutreglaget åt höger.
  • Y-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot nedåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i överkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot uppåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i underkanten drar du skjutreglaget åt höger.

Kopiera och klistra in redigeringar

Från version 5.0 av Lightroom för mobila enheter kan du kopiera redigeringar som du har tillämpat på ett foto och klistra in dem i flera olika utvalda foton. Du kan även välja de redigeringsinställningar du vill kopiera från ett foto.

 1. Öppna ett foto i luppvyn.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och välj Kopiera inställningar.

 3. I panelen Kopiera inställningar väljer du de redigeringar du vill kopiera. Du kan välja redigeringsinställningsgrupper som profil, bland annat färg, verktyg, ljus. Alternativt kan du trycka på listan Väljför att välja något av följande:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har ändrat eller använt på det valda fotot.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg och Geometri är exkluderade som standard.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.

  Du kan även välja att markera eller avmarkera inställningar i varje redigeringsinställningsgrupp. Tryck pilikonen mot varje redigeringsinställningsgrupp för att se dess inställningar.

  Panelen Kopiera inställningar
  Panelen Kopiera inställningar
 4. När du har gjort dina val trycker du på ikonen .

 5. I stödrastervyn för Alla foton eller ett album väljer du foto(n) som du vill klistra in de kopierade inställningarna i.

  Obs!

  Om du har ett enda foto där du ska klistra in de kopierade inställningarna öppnar du fotot i luppvyn, trycker på ikonen () och väljer Klistra in inställningar.

 6. Tryck på Klistra in i panelen längst ned.

 7. I dialogrutan för Klistra in inställningar som visas trycker du på Använd för att bekräfta.

  De kopierade inställningarna används sedan på de markerade fotona.

Obs!

Alternativt kan du göra så här för att kopiera standardinställningar för ett redigerat foto från stödrastervyn i Alla foton eller ett album:

1. Välj det redigerade fotot i stödrastervyn.

2. Tryck på Kopiera i panelen längst ned för att kopiera standardredigeringsinställningarna för det valda fotot.

3. Välj foto(n) i stödrastret som du vill klistra in de kopierade inställningarna i.

4. Tryck på Klistra in i panelen längst ned. I dialogrutan klickar du på Använd för att bekräfta.

Obs!

Läs om hur du redigerar foton i Lightroom på din Android-enhet och dator i Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android) och Redigera foton i Lightroom (dator).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy