Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Exportera foton med hjälp av förinställningar

Genom att använda exportförinställningar kan du snabbare exportera foton för vanliga användningsområden. Du kan till exempel använda en Lightroom Classic CC-förinställning till att exportera JPEG-filer som du kan skicka till kunder eller till dina vänner.

Videosjälvstudie: Spara exportförinställningar

Videosjälvstudie: Spara exportförinställningar
Infinite Skills

Exportera foton med hjälp av förinställningar

 1. Markera de foton som du vill exportera och välj sedan Arkiv > Exportera med förinställning eller klicka på knappen Exportera.
 2. Välj en förinställning. I Lightroom Classic CC finns följande interna exportförinställningar:

  Bränn fullstora JPEG-bilder

  Exportera foton som JPEG-bilder, omvandlade till och märkta som sRGB med maximal kvalitet, ingen skalning och en upplösning på 240 pixlar per tum. Som standard sparas exporterade filer i en undermapp med namnet Lightroom Classic CC Burned Exports på den plats du har angett i Filer på CD/DVD-skiva överst i dialogrutan Exportera.

  Exportera till DNG

  Exportera foton med DNG-filformat. Som standard finns det ingen efterbearbetningsåtgärd för den här inställningen. Du får välja en målmapp efter att du har klickat på Exportera.

  För e-post

  Öppnar ett meddelande och du kan skicka foton till någon via e-post. Se Skicka foton via e-post från Lightroom Classic CC.

  För e-post (hårddisk)

  Exporterar foton till hårddisken som sRGB JPEG-filer. Exporterade foton har en maximistorlek på 640 pixlar (bredd eller höjd), mellankvalitet och en upplösning på 72 pixlar per tum. När exporten är klar visas fotona i Utforskaren (Windows) eller i Finder (macOS). Du får välja en målmapp efter att du har klickat på Exportera.

Spara exportinställningar som förinställningar

 1. Ange i dialogrutan Exportera de exportinställningar som du vill spara.
 2. Klicka på Lägga till längst ned i panelen Förinställningar till vänster i dialogrutan.
 3. Skriv i dialogrutan Ny förinställning ett namn i rutan Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

Exportera foton med föregående inställningar

Du kan exportera foton och använda samma manuella inställningar som du använde för den senaste exportsessionen. Du kan även använda ändrade förinställningar. Kommandot Exportera med föregående fungerar annars inte med exportförinställningar.

 1. Markera fotona som du vill exportera.
 2. Välj Arkiv > Exportera med föregående.

Skapa exportåtgärder

I mappen Export Actions kan du placera olika typer av filer som kan öppnas med en uppsättning fotofiler. Du kan till exempel placera en körbar fil eller en genväg (Windows) eller ett program eller ett alias (Mac OS) i mappen Export Actions. De filer som du lägger till i mappen visas på menyn Efter export i dialogrutan Exportera nästa gång du exporterar foton.

Obs!

Du kan även lägga till Photoshop-droplets och skriptfiler i mappen Export Actions.

 1. Gör något av följande för att öppna mappen Export Actions:
  • Välj Efter export > Navigera till mappen Export Actions i dialogrutan Exportera.

  • Windows 7 och 8: Gå till \Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Actions\.

  • Mac OS: Gå till /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Export Actions/.

 2. Lägg till filen i mappen Export Actions.

Exportera plugin-program

I Lightroom Classic CC kan du använda plugin-program från tredje part till lägga till funktioner i dialogrutan Exportera. Alternativen i dialogrutan Exportera ändras beroende på vilka plugin-program du installerar. Om du behöver hjälp eller dokumentation om plugin-programmet ska du kontakta programutvecklaren.

Plugin-program som finns i följande mappar läses in automatiskt och kan aktiveras och avaktiveras med plugin-hanteraren, men de kan inte tas bort:

 • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

 • Windows 7 och 8: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Mer information om SDK:t för Lightroom Classic CC finns på webbplatsen www.adobe.com/go/devnet_se.

Hantera export-plugin-program

 1. Välj Arkiv > Plugin-hantering eller klicka på knappen Plugin-hantering i det nedre vänstra hörnet i dialogrutan Exportera.

  I dialogrutan Plugin-hanterare för Lightroom Classic CC visas installerade plugin-program i den vänstra panelen.

 2. Gör något av följande:
  • Markera ett plugin-program på den vänstra panelen för att visa information om det på huvudpanelen.

  • Klicka på Lägg till för att lägga till ett plugin-program i Lightroom Classic CC. Navigera till plugin-programmet och markera det. Klicka sedan på Lägg till plugin-program.

  • Markera plugin-programmet på den vänstra panelen och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort programmet.

  • Klicka på Byt ut plugin-program om du vill gå till Adobes webbplats och söka efter plugin-program.

 3. Klicka på Stäng när du vill stänga Plugin-hanterare för Lightroom Classic CC och återgå till dialogrutan Exportera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy