Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

I inställningarna för Extern redigering anger du filformat och andra inställningar för att redigera Camera Raw- och DNG-filer i Photoshop Elements och andra externa bildredigeringsprogram, där det inte går att hantera de mosaikkänsliga data som finns i Camera Raw-filer. De alternativ du anger i inställningarna för extern redigering kommer även att användas i Photoshop när du sparar Camera Raw- eller DNG-filer från Lightroom Classic CC i Photoshop. Du kan slutligen i Extern redigering även välja vilket externt bildredigeringsprogram som ska användas.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom Classic CC > Inställningar (macOS).
 2. Klicka på Extern redigering.

Göra inställningar för att arbeta med Camera Raw-filer i externa redigerare

Camera Raw och DNG-filer öppnas direkt i Photoshop CS3 (10.0.1) eller senare. Till Photoshop Elements och till andra externa redigerare, där det inte går att läsa Camera Raw-data, skickas filerna som TIFF- eller PSD-kopior av Camera Raw- och DNG-filerna. I Extern redigering anger du filformatet, färgrymden, bitdjupet och komprimeringen för de TIFF- och PSD-filer som skickas till de här redigeringsprogrammen. Du bör skicka filerna som 16-bitars ProPhoto RGB för att behålla de flesta färgdetaljerna. Om du öppnar Camera Raw-filer från Lightroom Classic CC direkt i Photoshop och sparar dem där kommer de inställningar du har gjort i Extern redigering i Lightroom Classic CC att användas i Photoshop för att spara filerna.

 1. Välj alternativ på följande menyer i dialogrutan Extern redigering:

  Format

  Spara Camera Raw-bilder antingen som TIFF- eller PSD-bilder. Se Filformat som stöds.

  Färgrymd

  Konverterar foton till sRGB-, AdobeRGB- eller ProPhoto RGB-färgrymder. Dessutom märks fotona med färgprofilen. Se Hantering av färg i Lightroom Classic CC.

  Bitdjup

  Sparar foton med ett bitdjup på 8 eller 16 bitar per färgkanal (röd, grön och blå). 8-bitars filer är mindre och mer kompatibla med andra program, men har inte samma tonala detaljer som 16-bitars filer.

  Komprimering

  (Endast TIFF) Antingen används ZIP-komprimering av fotona eller ingen komprimering över huvud taget. ZIP-komprimering är en icke förstörande metod som är mycket effektiv för bilder där stora områden innehåller en enda färg.

  Mall

  Det mallnamn du anger kommer att användas för att namnge filen. Markera en mall och skriv en egen text eller ett startlöpnummer för filnamnen. Se Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren.

Välja en extern redigerare

I dialogrutan Extern redigering kan du välja vilket program som ska användas som externt redigeringsprogram. Sedan du valt ett program kan du gå tillbaka till dialogrutan för att välja ett annat program.

 1. Klicka på Välj i området Extra extern redigerare i Extern redigering.
 2. Navigera till och markera programmet som du vill använda och klicka sedan på Öppna (Windows) eller på Välj (Mac OS).

  Obs!

  Du kan även välja ett externt redigeringsprogram genom att i modulerna Bibliotek eller Framkalla välja Foto > Redigera i annat program. Du ska sedan navigera till och markera programmet som du vill använda. När du valt ett externt redigeringsprogram kommer programmets namn att visas i Redigera i [Programnamnet] på menyn Foto.

Skapa en extern redigeringsförinställning

I dialogrutan Extern redigering kan du skapa förinställningar för externa redigeringsprogram. I dessa förinställningar kan du ange flera program som externa redigeringsprogram och skapa olika fotohanteringsalternativ för flera användningsområden för ett eller flera redigeringsprogram.

 1. Välj ett program och ange Camera Raw-alternativen i Extern redigering.
 2. Välj Förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning.
 3. Skriv namnet på förinställningen och klicka sedan på Skapa.

  En ny förinställning läggs till på menyn Förinställning i Lightroom Classic CC.

Redigera en extern redigeringsförinställning

 1. Välj en förinställning för ett externt redigeringsprogram på menyn Förinställning i Extern redigering.
 2. Ändra alternativen för programmet eller Camera Raw-filen.

  Ordet "(redigerad)" läggs till efter förinställningsnamnet.

 3. Gör något av följande:
  • Välj Förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning för att skapa en ny förinställning. Skriv namnet på den nya förinställningen och klicka på Skapa.

  • Välj Förinställning > Uppdatera förinställningen [förinställningsnamn] för att skriva över den befintliga förinställningen med dina ändringar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy