Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Med hjälp av funktionen Automatisk import kan du automatiskt importera foton till en Lightroom Classic CC-katalog eller en samling genom att övervaka en bevakad mapp för foton och sedan importera fotona till en katalog. När du har angett inställningar för automatisk import kan du dra foton till den bevakade mappen så att de importeras automatiskt och du kan åsidosätta importfönstret.

Automatisk import är praktiskt om din kamera inte stöds för direktfångstimport i Lightroom Classic CC: du kan använda tredjepartsprogram till att hämta foton från kameran till en bevakad mapp.

Obs!

Om Lightroom Classic CC startas automatiskt när du ansluter en kamera eller en kortläsare till datorn och du vill avaktivera den här funktionen ändrar du importinställningarna. Mer information finns i Ange importinställningar.

Aktivera automatisk fotoimport

Välj Arkiv > Automatisk import > Aktivera automatisk import.

Ange inställningar för automatisk import

 1. Välj Arkiv > Automatisk import > Automatiska imporinställningar.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Inställningar för automatisk import:

  Bevakad mapp

  Välj eller skapa den bevakade mapp som används i Lightroom Classic CC för att upptäcka foton som ska importeras automatiskt. Den mapp du anger måste vara tom. Undermappar för en bevakad mapp bevakas inte vid automatisk import.

  Mål

  Väljer eller skapar en mapp dit automatiskt importerade foton ska flyttas.

  Namnge filer

  Namnger det automatiskt importerade fotot. Se Namngivningsalternativ.

  Information

  Framkallningsinställningar, metadata och nyckelord används på de automatiskt importerade fotona.

 3. Om du vill återge förhandsvisningar för de importerade fotona i stället för att endast använda de inbäddade förhandsvisningarna i fotofilerna väljer du Standard på menyn Ursprungliga förhandsvisningar. Se Ange ursprungliga förhandsvisningar.

Ställa in bevakade mappar

 1. Klicka på knappen Välj intill Bevakad mapp i dialogrutan Inställningar för automatisk import.

 2. Navigera till platsen du vill använda och gör sedan något av följande:

  • Skapa en bevakad mapp genom att klicka på Skapa ny mapp. Skriv över Ny mapp för att ge mappen en nytt namn och klicka sedan på Skapa.
  • Markera en befintlig bevakad mapp.

  Obs!

  Du kan inte välja en befintlig mapp som innehåller foton som en bevakad mapp.

 3. Klicka på OK (Windows) eller Välj (Mac OS).

Markering Mapp

När foton som har lagts till i en bevakad mapp upptäcks flyttas de till en målmapp och kan importeras till katalogen eller en samling.

Gör så här om du vill importera foton till en katalog:

 1. Klicka på knappen Välj intill Flytta till i området Mål i dialogrutan Inställningar för automatisk import.

 2. Navigera till platsen du vill använda i dialogrutan Bläddra efter mappar (Windows) eller Öppna (Mac OS) och gör sedan något av följande:

  • Skapa en målmapp genom att klicka på Skapa ny mapp. Skriv över Ny mapp för att ge mappen en nytt namn och klicka sedan på Skapa.
  • Markera en befintlig målmapp.
 3. Klicka på OK (Windows) eller Välj (Mac OS).

 4. (Valfritt) Skriv ett namn på målmappen i textrutan Namn på undermapp.

Gör så här om du vill importera foton till en samling gör du följande:

 1. I området Mål i dialogrutan markerar du kryssrutan Lägg till i samling. Nu visas alla dina samlingar i en listruta i Lightroom Classic.

 2. Välj en samling som mål för den automatiska importen. 

 3. Du kan även klicka på Skapa samling för att skapa en samling och välja den som mål för importen.

 4. Klicka på OK.

Använda framkallningsinställningar och metadata på importerade foton

Gör något av följande i området Information i dialogrutan Inställningar för automatisk import:

 • Välj en förinställning på menyn Framkallningsinställningar för att använda inställningen på automatiskt importerade foton. Se Skapa och använd förinställningar för Framkallning.
 • Välj en förinställning på menyn Metadata för att använda metadata på automatiskt importerade foton. Se Skapa en metadataförinställning.
 • Skriv i textrutan Nyckelord de nyckelord som ska användas på automatiskt importerade foton. Använd kommatecken för att separera nyckelorden.
 • Välj Ursprungliga förhandsvisningar > Standard om du vill att förhandsvisningar ska återges i Lightroom Classic CC så att inte de inbäddade förhandsvisningarna i fotofilerna används.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy