Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Du kan visa hjälpen för nya Photoshop Lightroom CC.

När du ansluter en Canon- eller Nikon-kamera som stöds till datorn kan du importera foton direkt till en Lightroom Classic CC-katalog. Du kan hoppa över kameraprogramvaran för fångst och importera från ett kamerakort.

 1. Anslut en kompatibel kamera till datorn och öppna Lightroom Classic CC.

  En lista med kameror som du kan direktansluta till Lightroom Classic CC finns i Stöd för direktanslutna kameror i Lightroom Classic CC.

 2. För Canon-kameror väljer du Arkiv > Direktfångst (Canon) > Starta direktfångst.

  För Nikon-kameror och andra kameror väljer du Arkiv > Direktfångst (Nikon med flera) > Starta direktfångst

 3. Ange hur du vill importera fotona i dialogrutan Inställningar för direktfångst:

  Session

  Session är namnet på den mapp som används för lagring av fångade fotona. Om du vill skapa undermappar för sessionen väljer du Segmentera foton efter fototillfällen. Du kan namnge undermapparna efter att du har klickat på OK.

  Namngivning

  Välj en namngivningskonvention för fotona. Sessionsnamn - sekvens - använd det namn du har angett i Session. Om du vill använda en namngivningskonvention med en numerisk sekvens anger du startnumret. Se Namngivningsalternativ och Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare.

  Mål

  Ange ett mål för sessionsmappen.

  Information

  Lägg till metadata och nyckelord till de importerade fotona, om det behövs. Se Använda metadata och nyckelord på foton vid import.

  Avaktivera Fullfölj markering automatiskt (endast för Canon-kameror)

  Markera det här alternativet om du inte vill att det senast tagna fotot ska väljas automatiskt. Avmarkera det här alternativet om du vill visa det senast tagna fotot i förhandsvisningsområdet.

  Spara en kopia på kameran (endast för Canon-kameror)

  Markera det här alternativet om du vill kopiera det tagna fotot på minneskortet i kameran.

 4. Klicka på OK för att börja fånga foton.

 5. Du kan använda den flytande menyraden för direktfångst till att justera kamerakontrollerna och framkallningsinställningarna. 

  • Klicka på avtryckaren (den stora runda cirkeln) för att ta ett foto. Alternativt så trycker du på slutarknappen på kameran.
  • Alternativt så kan du välja en förinställning som ska användas vid importen på snabbmenyn Framkallningsinställningar. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import.
  • Klicka på inställningsknappen i det nedre högra hörnet av den flytande menyraden för att redigera bildfångstinställningar.
  Nikon och andra kameror
   
  • På den flytande fångstmenyraden visas de värden för slutartid, bländare, ISO och vitbalans du har angett på kameran. Du kan inte använda den flytande menyraden till att justera kamerakontrollerna. 
  • Om du vill segmentera fotona efter foto skapar du ett foto genom att trycka på Ctrl+Skift+T (Windows) respektive Kommando+Skift+T (macOS).
  • Om du vill dölja/visa den flytande menyraden för direktfångst trycker du på Ctrl+T (Windows) respektive Kommando+T (macOS).
  • Som standard väljs och visas det senast tagna fotot i förhandsvisningsområdet. Om du inte vill att det senaste fångade fotot ska visas i Lightroom Classic CC väljer du Arkiv > Direktfångst (Nikon med flera) och avmarkerar Fullfölj markering automatiskt.
  • Om du vill avsluta sessionen stänger du den flytande menyraden för bildfångst eller väljer Arkiv > Direktfångst (Nikon med flera) > Stoppa direktfångst.
  Canon-kameror
   
  • Om du vill kontrollera slutartid, bländare, ISO och vitbalans för den direktanslutna kameran använder du den flytande menyraden för direktfångst. 
  • Om du vill avsluta sessionen stänger du den flytande menyraden för bildfångst eller väljer Arkiv > Direktfångst (Canon) > Stoppa direktfångst.

Obs!

Om du har problem med direktansluten fotografering läser du i Felsöka direktfångst i Lightroom Classic CC.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy