Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Om du flyttar filer i Finder (macOS) respektive Utforskaren (Windows) bryts länken mellan filerna och Lightroom Classic CC-katalogen. När det inte går ett hitta ett foto visas ikonen Foto saknas () för i bildceller i stödrastervyn och på bildbandet. I modulen Framkalla anges om det inte går att hitta ett foto, om ett foto är offline eller om ett foto saknas.

Om du vill leta rätt på dina saknade foton och återställa länkarna till katalogen följer du stegen nedan.

Meddelandet "Det gick inte att hitta filen" i Lightroom Classic CC
Meddelandet "Det gick inte att hitta filen" visas i modulen Framkalla när länken mellan katalogen och fotot är bruten.

Obs!

Länkarna mellan en katalog och fotona i katalogen kan även brytas om du har lagrat fotona på en extern enhet som är offline. Om enheten är offline sätter du på den. Om du har ändrat enhetsbokstav för enheten ändrar du tillbaka den till den förväntade.

 1. (Valfritt) Om du vill visa saknade filer i stödrastervyn väljer du Bibliotek > Leta efter saknade foton i modulen Bibliotek.

 2. Klicka på ikonen Foto saknas ( eller ) i en miniatyrbildscell i stödrastervyn.

  Obs!

  Ikonen Foto saknas visas även längst ned i panelen Histogram. Om du vill kan du klicka där i stället.

  En dialogruta öppnas och visar senast kända plats för det saknade fotot.

  Dialogrutan Leta efter saknade foton i Lightroom Classic CC
  En fråga om du vill leta rätt på det saknade fotot visas, tillsammans med information om var det ursprungliga fotot fanns.

 3. Klicka på knappen Sök, navigera till den plats där fotot finns och klicka på Markera.
 4. (Valfritt) I dialogrutan Leta rätt på kan du markera Sök efter närliggande saknade foton om du även vill söka efter andra saknade foton i mappen och återansluta dem också.

  Obs!

  Om en hel mapp med foton saknas - mappen är nedtonad i panelen Mappar och har en frågeteckenikon () - kan du länka om alla fotona samtidigt genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (OS X) på mappen och välja Sök efter saknade mappar på snabbmenyn. Mer information finns i Leta rätt på saknade mappar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy