Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Visa foton på en karta

Med modulen Karta kan du se var dina foton tagits på en Google-karta. Den använder GPS-koordinater som är inbäddade i fotons metadata för att positionsbestämma foton på kartan.

På de flesta mobiltelefonkameror, som iPhone-telefoner, registreras GPS-koordinater i metadata. Om inte GPS-koordinater registreras i din kamera kan du lägga till dem i modulen Karta, eller importera en spårlogg från en GPS-enhet.

Du måste vara online för att kunna använda modulen Karta. Kartor visas på det språk som används för standardwebbläsaren, vilket kan vara ett annat språk än den Lightroom Classic CC-språkversion du använder.

Obs!

Om du vill se om ett foto är taggat med GPS-metadata väljer du platsförinställning i panelen Metadata i modulen Bibliotek eller Karta. Därefter söker du efter koordinater i fältet GPS.

Lightroom Classic CC: Modulen Karta
Modulen Karta

A. Panelen Sparade platser B. Menyn Kartformat C. Zoomreglage D. Valt foto E. Kartnyckel F. Panelen Metadata 

Gör något av följande i modulen Karta:

 • Dubbelklicka på kartan för att zooma in platsen.

 • Dra zoomreglaget i verktygsfältet när du vill zooma in eller ut.

  Obs! Modulen Karta stöder även zoomning med mushjulet och pekgester på en styrplatta.

 • Tryck på Alt och dra förhandsvisningsområdet för att zooma in det här området.

 • Dra kartan för att flytta om den i förhandsvisningsområdet.

 • Ange en plats i fältet Sök i det övre högra hörnet i förhandsvisningsområdet för att gå till den platsen.

 • Ändra kartans utseende genom att välja ett alternativ på menyn Kartformat i verktygsfältet:

Satellit

Visar ett satellitfotografi över platsen.

Gatukarta

Visar vägar och geopolitiska gränser och landmärken på en platt, grafisk bakgrund.

Hybrid

Visar en övertäckning med vägar och geopolitiska data på ett satellitfotografi.

Terräng

En grafisk representation av landskapet.

Ljus eller mörk

En ljus eller mörk lågkontrastavbild av vägkartsdata.

Skapa samling från en fotomarkör på kartan

Om du vill skapa en samling från en grupp foton på samma plats på kartan gör du följande:

Skapa samling från en fotomarkör på kartan
Skapa samling från en fotomarkör på kartan
 1. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en fotomarkör i modulen Karta.
 2. Välj Skapa samling på snabbmenyn.
 3. Dialogrutan Skapa samling visas. Följ instruktionerna från och med steg 2 i Skapa en samling.  

Samlingen visas i panelen Samlingar.

Arbeta med foton och GPS-data

 • Gör något av följande om du vill lägga till GPS-koordinater i foton (och lägga till foton i kartan):

  • Dra foton från bildbandet och släpp dem på kartan.

  • Markera ett eller fler foton på bildbandet och Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på kartpositionen.

  • Markera ett eller fler foton på bildbandet och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på kartpositionen och välj Lägg till GPS-koordinater till de valda fotona.

 • Klicka på en fotomarkör för att se en förhandsvisning av fotot på aktuell plats.

Obs!

Välj Visa > Visa kartnyckel för att få en övertäckning som förklarar fotostiften

Lightroom Classic CC: Förklaring av förhandsvisningsstift i modulen Karta
Förklaring av förhandsvisningsstift i modulen Karta

 • Gör något av följande om du vill ta bort GPS-metadata från foton (och ta bort foton från kartan):

  • Markera fotots stift på kartan och tryck på Delete.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på stiftet och välj Ta bort GPS-koordinater.

  • Markera fotot på bildbandet i modulen Karta och tryck på Delete.

 • Klicka på knappen GPS-spårningsloggar och välj Läs in spårlogg för att skicka GPS-data (en GPX-fil) från en tredjepartsenhet.

 • Positionsfiltret visar vilka foton på bildbandet som visas på kartan:

Synlig på karta

Visar vilka foton på bildbandet som finns i aktuell kartvy.

Taggad/Otaggad

Visar vilka foton på bildbandet som är taggade eller otaggade med GPS-data.

Ingen

Rensar positionsfilter.

Obs!

Du kan utelämna GPS-metadata från foton när du exporterar dem. Gå till panelen Metadata i dialogrutan Export och välj Ta bort platsinformation.

Matcha foton med en spårlogg för att lägga till taggar för GPS-koordinater automatiskt

Läsa in en spårlogg

Om du vill läsa in en spårlogg (endast GPX-filer) klickar du på Karta > Spårlogg > Läs in spårlogg

När du har läst in spårloggen (GPX-fil) i modulen Karta utförs en sökning efter foton (i det aktuella katalogurvalet) vars fångstdatum matchar datumet för spårloggen. Om några matchningar hittas kan du använda alternativet Autotagga i Lightroom Classic CC till att lägga till taggar för GPS-koordinaterna automatiskt för ett urval med matchande foton. Gör så här:

 1. I modulen Karta väljer du matchande foton i bildbandet.
 2. Välj Karta > Spårlogg > Autotagga valda foton.

Ange tidszonsförskjutning

Om du tog dina foton under en resa i en annan tidszon eller om kamerans klocka inte var rätt inställd matchar eventuellt inte fotona den registrerade spårloggen. I så fall kan du ange ett värde för tidszonsförskjutning (i timmar) i Lightroom Classic CC. Med det här värdet kan du förskjuta tider i spårloggen så att de matchar kamerans tid/tiden när fotona togs. Därefter kan du använda alternativet Autotagga till att placera fotona på spåret. 

Så här anger du tidszonsförskjutning:

 1. Välj de foton som du vill matcha med spårloggen i bildbandet i modulen Karta.
 2. Välj Karta > Spårlogg > Ställ in tidszonsförskjutning.
  • I dialogrutan Tidszonsförskjutning justerar du skjutreglaget Förskjutning.
 3. Klicka på OK.

Obs!

I dialogrutan Tidszonsförskjutning visas intervallet för tagningstiden för valda foton och tidsintervallet i spårloggen. Justera skjutreglaget Förskjutning till ett värde där de här intervallen överlappar varandra. 

Obs!

Om det verkar som om värdet för skjutreglaget Förskjutning inte matchar tidszonen för spårloggen och tidszonen för fotona markeras spårloggstiden i rött. Du kan ange värdet Förskjutning ändå.

Spara platser

Du kan skapa en sparad plats för foton som tagits inom en angiven zon. Om du till exempel reser till Grekland för en fotografering för en kund kan du skapa en sparad plats som omfattar de öar du besökt.

 1. Navigera till en plats i modulen Karta och klicka på plusknappen (+) i panelen Sparade platser. Panelen Sparade platser finns på vänster sida i Lightroom Classic CC-fönstret.

 2. Ange ett namn på platsen i dialogrutan Ny plats och markera en mapp där den ska sparas.

  Radie

  Definiera en radie i feet, miles, meter eller kilometer från mittpunkten av det synliga kartområdet.

  Privat

  Ta bort alla IPTC-platsmetadata, som GPS-koordinater, underplats, ort, delstat, land och ISO-landskod, när foton på den sparade platsen exporteras från Classic CC Lightroom.

 3. Klicka på Skapa.

  Platsen visas på kartan markerad med en vit cirkel, med en markör i mitten och en annan i utkanten.

 4. Gör något av följande när du arbetar med sparade platser:

  • Markera eller avmarkera en plats i panelen Sparade platser för att visa den på en karta.
  Lightroom Classic CC: Panelen Sparade platser i modulen Karta
  Panelen Sparade platser i modulen Karta

  • Gör något av följande om du vill lägga till foton för platsen:

   • Dra ett eller fler foton från bildbandet till den vita cirkeln på kartan.

   • Markera ett eller fler foton på bildbandet och markera kryssrutan vid platsnamnet i panelen Sparade platser.

  • Om du vill gå till en plats på kartan klickar du på högerpilen efter platsnamnet i panelen Sparade platser.

  • Om du vill redigera en plats högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på den i panelen Sparade platser och väljer Platsalternativ.

   Tips: Du kan också dra i markören längst upp i platscirkeln på kartan för att ändra radien. Dra markören i mitten av cirkeln om du vill flytta platsen på kartan.

  • Om du vill ta bort en plats markerar du den i panelen Sparade platser och klickar på minusknappen ( - ). Du kan också högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på den i panelen Sparade platser eller på kartan och välja Ta bort.

Från en expert:

Från en expert:
Visa bilder på en karta i Lightroom Classic CC.
Julieanne Kost

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy