Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Ange biblioteksvisningsalternativ för stödrastervyn

Med Alternativ för biblioteksvisning anger du hur foton ska visas i stödrastervyn. Du kan ange olika elementkombinationer, allt ifrån att endast visa miniatyrer, till miniatyrer med fotoinformation, filter och roteringsknappar.

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Visningsalternativ.
 2. På fliken stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning markerar du Visa stödrastertillbehör för att visa information och ikoner i miniatyrbildscellerna. (Visa stödrastertillbehör är markerat som standard.)

  Avmarkera alternativet om du vill visa miniatyrer utan ytterligare information i stödrastervyn.

 3. Välj något av följande alternativ i området Alternativ i dialogrutan:

  Visar klickbara objekt endast när muspekaren förs över

  Visar klickbara objekt så som roteringsknappar och flaggor endast när pekaren förs över cellen. Om du avmarkerar alternativet kommer klickbara objekt alltid att visas.

  Tonade stödrasterceller med etikettsfärger

  Visar etikettsfärger i bakgrunden för varje cell.

  Visa verktygstips för bild

  Visar en beskrivning av ett objekt, till exempel ett foto, ett emblem eller en vald flagga, när du håller pekaren över objektet.

 4. Välj i området Cellikoner i dialogrutan att något av följande ska visas i cellerna:

  Flaggor

  Gör valda eller avvisade flaggor tillgängliga i det övre vänstra hörnet i miniatyrbildscellen.

  Markeringar för snabbsamling

  Visar markeringen för snabbsamlingen i det övre högra hörnet i fotominiatyren.

  Miniatyremblem

  Visar miniatyremblem för att visa vilka foton som har nyckelord, är beskurna eller där bilden har förändrats.

  Ej sparade metadata

  Om du har lagt till metadata eller nyckelord till ett foto i Lightroom Classic CC utan att spara metadatainformationen i en fil visas ikonen "Metadatafilen behöver uppdateras" () längst upp till höger i cellområdet. Se Visa osparade metadata.

 5. Välj något av följande i området Komprimera cellinformation för att visa det i komprimerade celler:

  Indexnummer

  Visar i vilken ordning fotona i stödrastervyn kommer.

  Rotation

  Aktiverar roteringsknapparna.

  Överkantsetikett

  Visar överkantsetiketten som du väljer på menyn.

  Nederkantsetikett

  Visar nederkantsetiketten som du väljer på menyn.

 6. Välj något av följande i området Expandera cellinformation för att visa det i expanderade celler:

  Visa rubrik med etiketter

  Visar rubrikområdet i miniatyrcellen. I rubrikområdet kan du visa upp till fyra etiketter som du har valt på menyn.

  Visa klassificeringssidfot

  Visar de sidfotsobjekt som du valt.

  Använd standard

  Alternativen för stödrastervyn återställs till fabriksinställningarna.

 7. På menyn Visa stödrastertillbehör väljer du något av följande alternativ för att ställa in storleken på miniatyrcellen i stödrastervyn:

  Utöka celler

  Visar den mesta fotoinformationen som finns tillgänglig i stödrastervyn, inklusive en rubrik med upp till fyra metadataetiketter.

  Komprimera celler

  Gör cellerna mindre och med mindre fotoinformation så att fler miniatyrer kan visas i stödrastervyn.

Ändra alternativ för stödrastervyn

Du kan snabbt ändra alternativen för stödrastervyn genom att välja olika alternativ på menyn Format för stödrastervyn. Vyerna är baserade på standardvyer eller egna vyer som ställts in i Alternativ för biblioteksvisning.

 1. I stödrastervyn väljer du Visa > Format för stödrastervyn och därefter något av följande:

  Visa information

  Visar eller döljer cellinformation i Alternativ för biblioteksvisning.

  Visa emblem

  Visar eller döljer nyckelordstaggar, beskärningar och bildjusteringsemblem.

  Komprimera celler

  Visar komprimerade celler i stödrastervyn.

  Utöka celler

  Visar utökade celler i stödrastervyn.

  Bläddra visningsformat

  Bläddrar igenom olika visningsformat på menyn Format för stödrastervyn.

Ange biblioteksvisningsalternativ för luppvyn

Med Alternativ för biblioteksvisning anger du vilken information som ska visas tillsammans med dina foton i luppvyn. Du kan välja två olika informationsuppsättningar.

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Visningsalternativ.
 2. I luppvyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvisning markerar du Visa infomationsövertäckning för att visa information tillsammans med dina foton. (Visa infomationsövertäckning är markerad som standard.)

  Om du avmarkerar alternativet kommer foton att visas utan infomationsövertäckning i luppvyn.

 3. I områdena Luppinformation 1 och Luppinformation 2 i dialogrutan, använder du menyerna för att välja vad som ska visas i de båda infomationsövertäckningarna i luppvyn. Du kan välja upp till tre objekt för varje övertäckning, inklusive filnamn, metadata eller inga data.
 4. Markera Visa kort vid fotoändring för att snabbt visa enbart infomationsövertäckningarna när foton ändras i luppvyn.
 5. Under området Allmänna i dialogrutan markerar du Visa meddelanden när foton laddas eller återges för att visa övertäckningar i luppvyn under en bearbetning.
 6. På menyn Visa infomationsövertäckning väljer du Information 1 eller Information 2 för att välja den aktiva infomationsövertäckningen i luppvyn.

Ändra informationsövertäckning i vyn Lupp

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Luppinformation och därefter något av följande:

  Visa infomationsövertäckning

  Visar den infomationsövertäckning som har angetts i Alternativ för biblioteksvisning.

  Information 1

  Visar övertäckning för Information 1.

  Information 2

  Visar övertäckning för Information 2.

  Bläddra informationsvisning

  Bläddrar igenom de båda uppsättningarna med infomationsövertäckning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy