Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

När du arbetar med videofilmer i modulen Bibliotek i Lightroom Classic CC finns det några enkla verktyg som du kan använda till att förhandsvisa, ange bildrutor och skapa stillbilder från bildrutor som du sedan kan exportera till modulen Framkalla. Du kan använda Lightroom Classic CC till att importera många vanliga digitala videofiler från digitala stillbildskameror. Du kan förhandsvisa videoklipp i Luppvisning i modulen Bibliotek, navigera i videor, ange bildrutor och mycket annat. 

Mer information om videoformat som stöds finns i Filformat som stöds i Lightroom Classic CC.

Videosjälvstudie: Arbeta med DSLR-video

Videosjälvstudie: Arbeta med DSLR-video
Läs om hur du redigerar, justerar, återger och delar videofilmer i Lightroom Classic CC.
Julieanne Kost | Principal Evangelist at Adobe Systems

  • Om du vill importera videofiler i Lightroom Classic CC går du igenom samma steg som när du importerar foton. Se Importera foton från en mapp på en hårddisk.
  • Om du vill förhandsvisa en video dubbelklickar du i den i stödrastervyn i modulen Bibliotek för att byta till Luppvisning. Därefter klickar du på Spela upp i kontrollfältet för videouppspelning. Klicka på Paus-knappen för att pausa uppspelningen.
  • Om du vill förhandsvisa videoklippet manuellt (scrub) drar du tidsindikatorn i fältet för videouppspelning.
  • Om du vill ange en ny miniatyrbild (bildruta) flyttar du tidsindikatorn till önskad bildruta, klickar på knappen Bildruta och väljer Ange affischbildruta.
  • Om du vill skapa en JPEG-stillbild från aktuell bildruta klickar du på knappen Bildruta och väljer Bildruta.

    Obs! Den fångade bildrutan läggs i samma hög som videoklippet. Högen visas endast när du visar Alla foton eller den mapp som innehåller videoklippet. Om du fångade bildrutan i en samling läggs bildrutan till i samlingen, men högen visas endast i Alla foton och i den mapp den ligger i. Varken bildrutan eller högen visas när du visar smarta samlingar, publicerade samlingar, snabbsamlingar, tidigare importer eller andra inbyggda samlingar.

  • Om du vill korta av klippet klickar du på knappen Trimma video och drar därefter start- eller slutmarkören till önskad plats.
Lightroom Classic CC: Dra markören för att korta av videofilmer
Dra markören för att korta av videoklipp i Lightroom Classic CC.

Obs!

Du kan inte öppna videofilmer direkt från Lightroom Classic CC till Photoshop.

Obs!

Om du redigerar metadata för en videofil i modulen Bibliotek lagras ändringarna i Lightroom Classic CC-katalogen. Informationen är inte tillgänglig i andra program. Du kan inte visa eller redigera fångsttid för videokameran i Lightroom Classic CC.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy