Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Du kan använda modulen Webb till att ange layouten för en webbplats.

Adobe Photoshop Lightroom CC: Modulen Webb

I modulen Webb finns följande paneler:

Förhandsvisa

Visar en malls layout. En ikon längst ned till vänster i panelens visar om mallen gäller för ett HTML-galleri eller för ett Flash-galleri ().

Malläsare

Visar en lista med webbfotogallerimallar. Om du flyttar pekaren över mallnamnet visas sidlayouten i förhandsvisningen.

Samlingar

Visar samlingarna i katalogen.

Layoutstil

Väljer standardmallar för Flash-galleriet eller HTML-galleriet, eller en av tre gallerilayouter för Airtight Interactive.

Webbplatsinformation

Anger rubrik för webbfotogalleriet, samlingsrubriken och beskrivningen, kontaktinformation samt webb- eller e-postlänk.

Färgpalett

Anger textfärg, webbsidesbakgrund, celler, rollover, stödrasterlinjer och indexnummer.

Utseende

Anger bildcellslayout (för ett Lightroom Classic CC HTML-galleri) eller sidlayout (för ett Lightroom Classic CC Flash-galleri). Anger även om en identitetsplåt ska visas på webbsidorna. Dessutom kan du här lägga till skuggor och definiera avsnittskanter.

Bildinformation

Anger vilken text som ska visas med bildförhandsvisningarna.

Utdatainställningar

Anger maximala pixelmått för foton och JPEG-kvalitet, samt om copyright-vattenstämpel ska läggas till.

Överföringsinställningar

Anger inställningar för överföring av webbgalleri till en server.

Obs!

Du kan filtrera de markerade fotona i modulen Webb genom att klicka på Använd i verktygsfältet och sedan välja Alla foton, Valda foton eller Flaggade foton.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy