Spara och läsa in förinställningar

När du skapar en Lightroom-förinställning sparas den på en plats som alla Lightroom-versioner delar. Därför importeras automatiskt förinställningar som skapades i tidigare versioner när du installerar en ny version av Lightroom.

Obs!: Inställningen ”Lagra förinställningar med den här katalogen” under Redigera > Inställningar > fliken Förinställningar gör att Lightroom söker efter och sparar dina förinställningar i din katalogmapp. Att aktivera detta alternativ flyttar inte förinställningar som för närvarande finns i den förvalda mappen till katalogmappen. Om du har aktiverat detta alternativ i Lightroom och sedan installerar en nyare version används inte denna inställning på den nya installationen automatiskt.

Förinställningar för Framkalla och processversion

Förändringar mellan olika versioner av Lightroom kan leda till att förinställningar för Framkalla som har skapats i en tidigare version inte fungerar som de ska i en nyare version. Exempelvis ändras den förvalda Processversionen från 2010 till 2012 när Lightroom 3 uppdateras till Lightroom 4.

Se Skapa och använd förinställningar för Framkallning och Processversioner i Lightrooms hjälpdokument.

Skillnader mellan Processversion 2010 och 2012

Vissa av redigeringsfunktionerna ändras beroende på vilken Processversion som används:

Förändrade redigeringsfunktioner utifrån Processversion

När du sparar en förinställning kan du inkludera Processversionen som en del av förinställningen:

Inkludera Processversionen som en del av förinställningen

Uppdatera en förinställning för Framkallning till att använda den senaste Processversionen

Om du skapade en förinställning för Framkallning i en tidigare version av Lightroom som har sparat Processversionen och du vill uppdatera förinställningen för att använda den senaste Processversionen, skapa en förinställning som inkluderar denna nya inställning. Även om det är möjligt att skriva över den ursprungliga förinställningen rekommenderas inte det eftersom förinställningen då inte längre kommer gå att använda med den tidigare Lightroom-versionen.

  1. Tillämpa förinställningen som skapades i Lightroom 3 på en bild i modulen Framkallning i Lightroom 4.

  2. Klicka på utropstecknet nere till höger på bilden. 

  3. Välj dina alternativ i dialogrutan Uppdatera processversion och klicka på Uppdatera.

    Dialogrutan Uppdatera processversion
  4. Granska alternativen i panelen Grundläggande. Ibland är det nödvändigt att ändra dessa inställningar eftersom reglagen och deras funktion kan ha ändrats. 

  5. Spara förinställningen med ett nytt namn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy