Vanliga frågor och svar om maskininlärning

Översikt

Adobe använder maskininlärningsteknik i Creative Cloud och Document Cloud, till exempel innehållsanalys och mönsterigenkänning, för att erbjuda funktioner och förbättra våra produkter och tjänster. Till exempel kan funktioner som Motivanpassad ifyllning i Photoshop och ansiktsigenkänning i Lightroom förfinas med hjälp av maskininlärning.

Om du har tillgång till Creative Cloud eller Document Cloud via ett personligt Adobe ID och inte vill att Adobe analyserar dina filer för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, kan du när som helst stänga av maskininlärning på din kontohanteringssida.

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är en term som beskriver hur en dator analyserar data och sedan gör förutsägelser eller ger förslag utifrån vad den lär sig från dessa data. Det används för att förbättra och tillhandahålla många av de produkter och tjänster som du interagerar med varje dag.

Ett vanligt exempel på maskininlärning är ett e-postprogram som automatiskt flyttar meddelanden till din skräppostmapp. Programmet analyserar de data som ingår i dina e-postmeddelanden och förutsäger sedan, utifrån från de mönster den upptäcker, hur sannolikt det är att meddelandena är oönskad skräppost. Sedan utförs åtgärder utifrån den förutsägelsen och vissa meddelanden flyttas från inkorgen till skräppostmappen.

När du taggar ett meddelande som ”skräppost” lär sig programmet från det och blir efter hand allt bättre på att känna igen och automatiskt flagga skräppost. Ju mer data som analyseras av programmet, desto bättre blir programmet på en viss uppgift. Den här förbättringsprocessen genom erfarenhet är ett exempel på maskininlärning.

Har Adobe olika typer av maskininlärning?

Adobe använder maskininlärning för att förbättra vanliga produkter och tjänster och för att aktivera särskilda produktfunktioner.

En maskininlärningsaktiverad funktion är en särskild funktion som använder maskininlärning för att anpassa och förbättra din upplevelse av vissa Adobe-produkter och -tjänster. Du kan inte välja bort maskininlärningsaktiverade funktioner eftersom de ingår i Adobes programvara, men du kan välja att inte använda en viss maskininlärningsaktiverad funktion. Innehållsanpassad fyllning i Photoshop är till exempel en maskininlärningsaktiverad funktion som använder maskininlärning för att analysera en bild och förutsäga rätt innehåll som ska infogas i ett valt område. I sådana funktioner används maskininlärning för att förbättra din personliga upplevelse av en viss produkt eller tjänst och det används inte för allmän utveckling eller förbättring av våra produkter och tjänster.

Vad finns det för fördelar med maskininlärning?

På Adobe använder vi maskininlärningsutveckling för att förbättra våra produkter och tjänster så att vi kan erbjuda innovativa och avancerade lösningar. 

Vi använder också maskininlärningsaktiverade funktioner för att hjälpa dig att bli mer effektiv och kreativ. Vi kan till exempel använda maskininlärningsaktiverade funktioner för att hjälpa dig att ordna och redigera bilder både snabbare, mer exakt och proffsigare. Med hjälp av objektigenkänning i Lightroom kan vi automatiskt tagga alla foton på din hund eller katt. I Photoshop kan maskininlärning användas för att automatiskt korrigera perspektivet i en bild.

Vi kan även använda maskininlärningsaktiverade funktioner för att göra innehållsanpassade förslag. Om du till exempel arbetar med en gränssnittsprototyp, kan XD automatiskt föreslå vissa knappar. Den här sortens innehållsanpassade förslag kan bli mer relevanta för ditt arbete när XD lär sig mer från din användning och dina data, i stället för de allmänna data som finns på internet.

Vilka data har Adobe tillgång till och hur används de för maskininlärning?

Vi kan analysera dina användningsdata och ditt innehåll när de överförs, skickas, tas emot eller lagras via Adobes servrar. Vi kan komma att använda ditt innehåll och dina dokument, data, aktivitetsloggar och direkt feedback för att träna upp och förbättra våra algoritmer. Vi kan använda de samlade analyser vi får genom maskininlärning till att förbättra våra produkter och tjänster. 

När dina data används för maskininlärningsutveckling kombineras dessa data med data från andra användare och används sedan för att förbättra våra algoritmer, som i sin tur förbättrar våra produkter och funktioner. Dina data förblir alltid konfidentiella och din integritet skyddas i enlighet med vår sekretesspolicy. Vi inkluderar inte några av dina data i våra produkter och funktioner. Om du vill att Adobe inte använder dina data för dessa ändamål kan du när som helst avanmäla dig från maskininlärningsutveckling.

I de enstaka fall som beskrivs nedan, till exempel när du publicerar innehåll offentligt, kan vi granska ditt innehåll manuellt för att lära och förbättra de algoritmer som våra produkter och tjänster utnyttjar. Vi kan till exempel identifiera en hund i en bild som du lägger upp på Behance manuellt och sedan använda dessa data för att förbättra vår algoritm för objektidentifiering. Det gör att vi kan erbjuda mer exakta funktioner för fotosökning och taggning. Mer information finns i Vilket innehåll granskar ni manuellt för maskininlärning? 

En översikt som redogör för hur Adobe kan komma att använda information kopplad till dig finns i Adobes Sekretesscenter. Vi kan använda de samlade analyser vi får genom maskininlärning till att förbättra våra produkter och tjänster.

Hur skyddar ni min integritet?

Adobe är väldigt noga med din integritet. Din integritet bibehålls under maskininlärningsutvecklingen och inga av dina data ingår i någon av våra produkter eller funktioner. De insikter som erhålls genom maskininlärning kommer inte att användas för att återskapa ditt innehåll eller någon personlig information. Vår manuella granskningsprocess omfattar skydd som hjälper till att skydda din integritet. Vi granskar bara ditt innehåll manuellt i de enstaka fall som beskrivs nedan. När du skickar in innehåll som inte är offentligt för manuell granskning, genomför vi granskningen i säkra lokaler. Personalen måste genomgå sekretessutbildning och de har tystnadsplikt. Mer information finns i Vilket innehåll granskar ni manuellt för maskininlärning?

En översikt som redogör för hur Adobe kan komma att använda din information finns i Adobes Sekretesscenter.

Vilket innehåll granskar ni manuellt för maskininlärning?

Vi granskar bara ditt innehåll manuellt i följande situationer: 

 • Om du har gjort sådant innehåll offentligt, till exempel: 
  • Bidrag till Adobe Stock och Behance 
  • Innehåll som livestreamas med Adobe Live 
  • Innehåll som du skickar in och ska visas i appen Adobe Creative Cloud Express
  • Innehåll som du skickar in som självstudiekurser i Lightroom 
 • Om du har skickat in sådant innehåll för manuell granskning, till exempel: 
 • Om vi kan använda automatiserade system för att ta bort funktioner för identifiering från innehållet innan det granskas manuellt, till exempel:  
  • PDF:er bearbetas så att bara den allmänna layouten visas och inte all text och alla bilder 

Kan jag stänga av (eller välja bort) maskininlärning?

Om du inte vill att Adobe ska analysera ditt innehåll med hjälp av maskininlärning för att förbättra produkter och tjänster kan du när som helst avanmäla dig så här:

 1. Avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt att mitt innehåll analyseras av Adobe med maskininlärningsteknik i avsnittet Maskininlärning.

  Välja bort maskininlärning

Kan jag stänga av maskininlärning för alla Adobes produkter och tjänster? 

Möjligheten att stänga av maskininlärning gäller bara kunder som har tillgång till Adobes Creative Cloud- och Document Cloud-produkter och -tjänster via ett personligt Adobe ID.

Den här inställningen gäller dessutom inte vissa funktioner som gör att du kan skicka innehåll för att förbättra Adobes produkter och tjänster med hjälp av teknik som maskininlärning. Om du inte vill att ditt innehåll ska användas för dessa ändamål bör du undvika att använda de här funktionerna. Funktionerna omfattar:

 • Adobes förbättringsprogram för Photoshop: Med det här programmet kan du skicka bilderna du redigerar i Photoshop för att förbättra funktioner som är baserade på maskininlärning. Läs mer, bland annat om hur man går med i och lämnar programmet.
 • Vissa funktioner som gör att du kan skicka innehåll som feedback.
 • Vissa beta- eller förhandsversioner av produkter och funktioner. 

Dessutom påverkar inte inaktivering av maskininlärning ditt bruk av funktioner som har utvecklats med maskininlärning. Om du väljer bort alternativet kommer inte ditt innehåll att användas för att förbättra Adobes produkter och tjänster med hjälp av maskininlärning, men du kan fortfarande använda funktioner som utvecklats med hjälp av maskininlärning. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto