Frågor och svar om övertoningar

Övertoningar i Adobe Capture

Övertoningar är ett slags färgelement som blandar färger gradvis. De kan användas för att skapa olika effekter i designarbeten, illustrationer, videor och foton. Varje övertoning består av en serie färgrutor med steg mellan dem som avgör avståndet mellan färgerna. Övertoningar kan återges på flera olika sätt, till exempel linjärt eller radiellt, beroende på vilken effekt som önskas. Alla övertoningar som skapas i Adobe Capture sparas som linjära. 

 1. Övertoningar skapas i färgmodulen i Capture Starta Adobe Capture. Om kameran inte startas automatiskt trycker du på kameraikonen när du vill ta en bild.  Tryck på bildikonen för att välja en befintlig bild från din Kamerarulle, Lightroom-katalog, Adobe Stock eller Creative Cloud.

 2. Välj färger med modulreglaget längst ner på skärmen.

 3. Om du vill fånga övertoningar trycker du på modulikonen uppe till höger och väljer övertoningsikonen. Appen väljer automatiskt en relevant och intressant övertoning från ditt motiv.

 4. För att frysa skärmen trycker du på skärmen och sveper för att välja en ny övertoning. Dra pekarna för att välja nya enskilda färger.

 5.  Nyp med två fingrar på övertoningslisten för att lägga till eller dra ifrån färger från 2 till 15. Du kan även justera stegen genom att välja triangelikonen och flytta mittpunkten mellan två färger.

 6. Tryck på filterikonen längst upp på bilden för att göra bildjusteringar så att bilden blir mera korrekt.

 7. Tryck på slutaren om du vill gå till nästa steg.

 8. Gå till fliken Färgrutor för att justera färgvärdena och fliken Harmonier för att redigera färgerna med färgmodellreglagen. Du kan även redigera direkt genom att välja nya färger från källbilden.

 9. Tryck på Spara (->) i skärmens övre högra hörn. 

 1. Tryck på den övertoning du vill redigera i ditt bibliotek. Välj pennikonen för att öppna redigeringsarbetsflödet.

 2. Gå till fliken Färgrutor för att justera färgvärdena och fliken Harmonier för att redigera färgerna med färgmodellreglagen. Du kan även redigera direkt genom att välja nya färger från källbilden.

 3. Tryck på Spara (->) i skärmens övre högra hörn.

Övertoningar kan exporteras från Adobe Capture för användning i andra program:

 Exportera som bild: Exportera din övertoning i PNG-format med skärmupplösningsstorlek.

 Exportera som SVG: Exportera din övertoning i SVG-format med inbäddad övertoningsprofil.

Om du vill läsa in övertoningen i den aktiva färgrutan öppnar du filen i Adobe Illustrator och markerar arbetsytan. Härifrån kan du lägga till den i dina färgrutor eller använda övertoningsverktyget för att ändra och förfina den.

Om du vill lägga till den i dina resurser öppnar du filen i Adobe XD och väljer övertoningselementet, alternativt väljer Fyll för att redigera övertoningen.

 Exportera som CSS: Exportera din övertoning i CSS-format för att använda i upplevelsedesign.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?