Kopiera format och attribut i Adobe Muse

Läs om hur du kopierar och klistrar in tecken- och styckeformat, länkformat och grafikformat i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Som webbdesigner är en enhetlig design ett av de viktigaste kraven för din webbplats. Du kan uppnå det genom att återanvända format eller genom att justera format manuellt med hjälp av kontrollpanelen. Det går endast att ange format manuellt för mindre webbplatser med ett litet antal repetitioner. Om du vill ange format manuellt eller om du vill kopiera format manuellt med hjälp av panelen Format kräver det mycket tid och arbete, och dessutom kan det uppstå fel när du anger formatet för ett element manuellt.

Du kan undvika de här problemen genom att kopiera format från ett element och klistra in dem på ett annat. Du kan kopiera och klistra in teckenformat, styckeformat, punkter och länkformat. Om du vill kopiera ett format från ett element till ett annat högerklickar du på och kopierar formatet från källelementet. Markera det målelement du vill klistra in formatet på, högerklicka och välj Klistra in attribut

Kopiera och klistra in attribut i Adobe Muse
Kopiera och klistra in attribut i Adobe Muse

Du kan dessutom kopiera och klistra in selektiva attribut från ett element till ett annat.

Om du vill ha mer information om de här arbetsflödena för att kopiera och klistra in i Adobe Muse läser du nedan.

Kopiera och klistra in alla attribut

Så här kopierar du alla attribut för ett element till ett annat:

 1. Öppna den sida du vill kopiera ett format på. Du kan endast kopiera och klistra in följande format:

  • Teckenformat
  • Styckeformat
  • Punktformat
  • Länkformat
 2. Markera det källelement du vill kopiera ett format från.

 3. Högerklicka och välj Kopiera attribut.

  Kopiera attribut från källelementet
  Kopiera attribut från källelementet

 4. Markera det målelement du vill kopiera det valda formatet till.

 5. Högerklicka på målelementet och klicka på Klistra in attribut.

  Klistra in attribut på målelementet
  Klistra in attribut på målelementet

  Alla formatattribut från källelementet används på källelementet.

Kopiera och klistra in selektiva attribut

Du kan använda den här proceduren till att endast kopiera valda attribut från ett element till ett annat. Du kan till exempel välja att kopiera endast textfärgen från en textram till en annan, utan att välja effekt- eller fyllningsattribut. Alternativt så kan du kopiera opaciteten från en bild till en annan.

Så här kopierar och klistrar du in selektiva attribut:

 1. Öppna den sida du vill kopiera ett format på. Du kan endast kopiera och klistra in följande format:

  • Teckenformat
  • Styckeformat
  • Punktformat
  • Länkformat
 2. Markera det källelement du vill kopiera ett format från.

 3. Högerklicka och välj Kopiera attribut.

  Kopiera attribut från källelementet
  Kopiera attribut från källelementet

 4. Markera det målelement du vill kopiera det valda formatet till.

 5. Högerklicka på målelementet och klicka på Klistra in selektiva attribut.

 6. Välj de attribut du vill klistra in i panelen Klistra in selektiva attribut. Som standard är alla attribut i panelen markerade. Avmarkera de attribut du inte vill kopiera.

  Lägg märke till attributen Lägen, Hyperlänk, Lägesövergångar och Opacitet i panelen. När du väljer attributet Lägen kopieras formatattributen för det aktuella läget från källelementet till målelementet. När du väljer Opacitet kopieras opaciteten, eller genomskinlighetsgraden, från källelementet till målelementet. Den här opaciteten är inte samma opacitet som opaciteten för bakgrundsfyllningar. 

  Förutom de här attributen kan du även välja underattribut för Fyllning, Linje, Textformat, Effekt och Rullningseffekter. Attributen Fyllning, Linje och Effekt är tillämpbara när du kopierar grafikformat från källelementet till målelementet.

  Klistra in selektiva attribut på målelementet i Adobe Muse
  Klistra in selektiva attribut på målelementet

  Obs!

  Om du vill kopiera alla formatattribut för alla lägen från källelementet till målelementet markerar du kryssrutan Lägen. Om du inte markerar kryssrutan klistras endast attributen i det aktuella läget in.

  De alternativ du väljer sparas till nästa gång du kopierar och klistrar in attribut.

 7. Klicka på OK.

  Endast de selektiva attributen klistras in på målelementet.

  De valda attributen används på målelementet
  De valda attributen används på målelementet

  När du kopierar ett länkformat kopieras endast formatattributen. URL-adressen eller texten i källänken kopieras inte.

  Obs!

  Det går eventuellt inte att använda arbetsflödet för att kopiera och klistra in för externa element som tredjepartswidgetar, iFrame-ramar osv.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto