Skapa och använda tecken- och styckeformat

Läs om hur du skapar, bevarar och återanvänder tecken- och styckeformat i Adobe Muse.

I Adobe Muse finns det en intuitiv funktion för att spara och återanvända format som har använts på objekt. Genom att skapa och återanvända format kan du på ett enkelt sätt få en enhetlig design och ett enhetligt utseende på alla webbplatsens sidor. Med hjälp av format kan du även snabbt uppdatera din webbplats utan att behöva göra om färg, teckensnitt, textformat osv.

Med formatfunktionen i Muse kan du få:

 • Ett enhetligt utseende på webbplatsens alla sidor
 • Ökad produktivitet genom att använda befintliga format eller skapa format och återanvända dem på webbplatser

Formatfunktionen inkluderar bland annat fyllningsfärg, linjefärg, effekter. Du kan använda format på alla typer av objekt i Muse, som bilder, grafik, former, text och tecken. Format i Muse är indelade i:

 • Grafikformat
 • Styckeformat
 • Teckenformat

Vad är teckenformat och styckeformat?

Ett teckenformat är en uppsättning med attribut för teckenformat som kan användas på en markerad text i ett enda steg. Ett styckeformat innehåller attribut för både tecken- och styckeformat. Styckeformatet kan användas på ett eller flera stycken. Styckeformat och teckenformat finns på separata paneler. Styckeformat och teckenformat kallas ibland textformat. När du ändrar formateringen för ett format uppdateras alla förekomster av text som är associerad med formatet.

Skapa och använda teckenformat

 1. Välj det objekt du vill formatera på webbplatsen.
 2. Öppna panelen Fönster > Teckenformat.
 3. Skapa ett teckenformat genom att klicka på . Du kan även högerklicka (Kommando-klicka i OS X) i panelen Teckenformat och välja Nytt teckenformat på snabbmenyn.
 4. Dubbelklicka på det nya teckenformatet så att dialogrutan Alternativ för teckenformat visas.
 5. Ange ett passande namn i fältet Formatnamn. 
 6. Ange en omfångstagg för teckenformatet.
 7. Granska fältet med formatinställningar och se till att teckenformatsinställningarna är rätt.

Skapa och använda styckeformat

 1. Öppna panelen Styckeformat genom att klicka på dess flik eller välja Fönster > Styckeformat.
 2. Klicka på Nytt styckeformat (sidikon) längst ned i panelen för att spara den här uppsättningen teckensnittsformat. När du sparar en uppsättning format kan du använda dem på andra textelement senare.
 3. Dubbelklicka på det nya format du just skapade i panelen Styckeformat, som har fått standardnamnet Styckeformat. Ändra namnet till: top-nav-normal.
Skapa och ändra namn på styckeformat i Adobe Muse
Skapa och ändra namn på ett styckeformat

Obs!

Om du högerklickar (eller Ctrl-klickar) på namnet på ett format i panelen Styckeformat visas en meny med alternativ för att kopiera, ta bort eller ta bort länkar till format. Om du väljer Formatalternativ på menyn visas ett nytt fönster där du kan välja en styckeetikett (p, h1, h2, h3 osv.) som formatet automatiskt används för. När du har öppnat Formatalternativ klickar du på Avbryt för att stänga dem.

Om du tittar i panelen Lägen kommer du att se att alla lägen, Normal, Över, Musknapp nedtryckt och Aktiv, använder samma teckensnittsformatering för menyobjektens etiketter.

 1. Klicka på Förhandsvisa för att återge sidan i Muse som den kommer att visas i en webbläsare. Muse använder en version av Webkit för att visa sidan som används av många moderna webbläsare. När du interagerar med menyn kan du lägga märke till att knapparna bara visas sina etiketter (menyobjektens behållare är genomskinliga). Lägg också märke till att etiketterna inte ändras när du svävar med markören eller klickar på knapparna i menyn.
 2. När du har testat och förhandsvisat menyn klickar du på Design för att återgå till att redigera huvudmallsidan.

Kopiera och klistra in tecken- eller styckeformat

Du kan kopiera och klistra in alla eller valda attribut för ett tecken- eller styckeformat. Genom att kopiera format kan du använda samma format på olika element med ett enda klick.

 1. Öppna den sida som du vill kopiera ett format på.

 2. Markera det källelement som du vill kopiera ett format från.

 3. Högerklicka och välj Kopiera attribut.

  Kopiera tecken- och styckeformat i Adobe Muse
  Kopiera tecken- och styckeformat i Adobe Muse

 4. Markera det målelement som du vill klistra in tecken- eller styckeformatet på.

 5. Högerklicka och välj ett av följande alternativ:

  • Klistra in attribut: klistra in alla attribut från källelementet på målelementet. Alla formatattribut kopieras från källelementet till målelementet.
  • Klistra in selektiva attribut: klistra endast in de attribut du väljer. I panelen Klistra in selektiva attribut väljer du de attribut du vill kopiera och klistra in. Du kan till exempel välja endast alternativ för text, teckensnitt, storlek och punkt när du kopierar textattribut från ett styckeformat. I det här fallet kopieras endast de valda attributen från källelementet.
  Klistra in valda styckeformatattribut på målelementet
  Klistra in valda styckeformatattribut på målelementet

Bryta länken till ett tecken- eller styckeformat

Så här tar du bort associationen mellan ett tecken/stycke och ett format:

 1. Markera det tecken eller stycke du vill bryta länken till formatet från.
 2. Välj Fönster > Teckenformat eller Styckeformat.
 3. Klicka på i panelen Teckenformat eller Styckeformat.

Omdefiniera ett format

Om du vill uppdatera formatinställningar för ett tecken-/styckeformat kan du omdefiniera det. Det är en vanlig designmetod att ändra formatattribut och därigenom skapa formatåsidosättningar. Den typen av åsidosättningar visas med tecknet + i Adobe Muse.

Du kan bevara eller rensa formatåsidosättningar i Adobe Muse. Du kan bevara åsidosättningar genom att omdefiniera ett format.

Gör så här:

 1. Välj Fönster > Teckenformat eller Styckeformat.
 2. Markera det tecken- eller styckeformat du vill omdefiniera.
 3. Klicka på .

Rensa formatåsidosättningar

Det är en vanlig designmetod att ändra formatattribut och därigenom skapa formatåsidosättningar, som anges med tecknet +. Du kan ångra oavsiktliga ändringar av ett tecken- eller styckeformat i Adobe Muse genom att rensa formatåsidosättningar.

Så här rensar du formatåsidosättningar:

Rensa åsidosättningar av ett teckenformat

Så här rensar du åsidosättningar av ett teckenformat:

 1. Välj Fönster > Teckenformat.
 2. Markera det teckenformat du vill rensa formatåsidosättningar från.
 3. Klicka på .

Rensa åsidosättningar av ett styckeformat

Så här rensar du åsidosättningar av ett styckeformat:

 1. Välj Fönster > Styckeformat.
 2. Markera det styckeformat du vill rensa formatåsidosättningar från.
 3. Klicka på .

Ta bort all formatering

Med hjälp av det nya alternativet Ta bort all formatering kan du ta bort alla formatattribut som har använts på ett tecken eller stycke och återställa det till standardformatet.

Så här tar du bort alla format:

 1. Markera den textram du vill rensa textformatering från.
 2. Högerklicka och välj Ta bort all formatering på snabbmenyn.
Obs!

Du kan endast använda alternativet Ta bort all formatering på textramar, inte på enskilda tecken eller stycken.

Spåra användning av format på Muse-webbplatser

Nu kan du spåra och hantera användning av format på webbplatsen. Du kan använda det nya alternativet Visa användning av stil till att visa den fullständiga listan med sidor på webbplatsen där ett tecken- eller styckeformat används.

 1. Välj Fönster > Teckenformat eller Styckeformat.
 2. Högerklicka på ett format och välj Visa användning av stil.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto