In-Browser Editing med Business Catalyst

När du designar webbplatser för webbplatsägare är en av de första åtgärderna att skapa ett system så att de kan uppdatera sitt eget webbplatsinnehåll. Det är också praktiskt att ha ett sätt att göra snabba ändringar när du inte befinner dig vid din arbetsstation och vill ändra en webbplats.

Muse innehåller nu funktionen In-Browser Editing som du, webbplatsägare och gruppens medlemmar kan använda till att ändra text- och bildinnehåll via gränssnittet Business Catalyst Administrator. Redigerare som använder In-Browser Editing behöver inte installera Adobe Muse.

Det är enkelt att använda In-Browser Editing. Personer som saknar tidigare erfarenhet av webbdesign kan göra ändringar (när de har fått redigeringsåtkomst) eftersom redigeringen äger rum i en webbläsare.

I den här artikeln finns det information om hur du konfigurerar en Adobe Muse-webbplats och aktiverar In-Browser Editing så att inbjudna webbplatsanvändare kan uppdatera webbplatsen. Här visas en översikt över de steg du ska följa när du använder gränssnittet In-Browser Editing så att du kan lära andra hur de ska göra använda det för att göra ändringar. Slutligen får du också se hur du ska synkronisera din .muse-fil med aktuell version när ändringarna har använts på den aktiva webbplatsen, via gränssnittet In-Browser Editing.

Vilket innehåll kan jag redigera med hjälp av In-Browser Editing?

Innehåll Redigerbart? Klicka på länkar?
Vågrät text Ja Nej
Bildramar Ja Ja
Lodrät text Nej Nej
Bild - bakgrundsfyllning (rektanglar, bildramar och widgetar) Nej Nej
Bildspelsräknare Nej Nej
Knappar för att lämna in formulär Nej Nej
Dynamiska menyetiketter (i menywidgetar som inte har angetts till Manuell) Nej Nej
Rastrerade sidobjekt (rundade hörn, avfasade kanter, inre glöd eller rotation, textramar som använder systemteckensnitt och roterade textramar med effekter) Nej Nej
Hyperlänkad text Ja Ja
Textetiketter - dragspelswidgetar  Ja Ja
Textetiketter - flikpanelswidgetar Ja Ja
Textetiketter - manuella menywidgetar Ja Ja

Knappar - dragspelswidgetar

 

Ja Ja
Knappar - kompositionswidgetar Ja Ja

Miniatyrbilder i bildspel

Ja Ja
Text- och bildramar i "utlösarområden" i dispositionswidgetar Ja Ja

Ställa in Redigering i webbläsare

Processen med att ställa in funktionen Redigering i webbläsare är uppdelad i två delar. Först aktiverar du inställningen i Webbplatsegenskaper och publicerar webbplatsen till Adobes värdservrar. Du kan sedan bjuda in nya användare till webbplatsen så att de kan logga in via någon webbläsare för att göra ändringar.

Som nämnts ovan kan bakgrundsbilder inte redigeras med hjälp av In-Browser Editing. Om webbplatsen innehåller bilder, som är viktiga för designen och som du vill skydda så att webbplatsägaren inte ska kunna ändra dem, lägger du till dem som bakgrundsbilder innan du aktiverar In-Browser Editing och beviljar redigeringsåtkomst.

Obs!

Om du vill använda In-Browser Editing måste testwebbplatsen eller den aktiva webbplatsen finnas på någon av värdservrarna för Adobe Business Catalyst.

 1. Starta Adobe Muse och öppna den webbplats du vill redigera.

  Markera kryssrutan Aktivera In-Browser Editing i dialogrutan Webbplatsegenskaper.

 2. Klicka på Arkiv > Webbplatsegenskaper. Klicka på fliken Avancerat och bekräfta att alternativet Aktivera In-Browser Editing är markerat.

  Aktivera kryssrutan In-Browser Editing, om den inte är aktiverad.

 3. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Webbplatsegenskaper.

 4. Klicka på Publicera > Business Catalyst i huvudnavigeringsfältet.

  Publicera webbplatser med hjälp av Business Catalyst
  Publicera webbplatser med hjälp av Business Catalyst

  Välj alternativ i dialogrutan Publicera och överför sedan alla webbplatsfiler till Adobe Business Catalyst-värdservern genom att klicka på Publicera.

  Obs!

  Du kan skapa en testwebbplats eller överföra en aktiv webbplats med ett anpassat domännamn. In-Browser Editing fungerar för både testwebbplatser och aktiva webbplatser, så länge de finns på Adobes värdservrar.

 5. När publiceringen har slutförts uppdateras dialogrutan Publicera med en fråga om du vill lägga till en In-Browser Editing-användare för webbplatsen.

  Om du vill att andra ska kunna redigera den aktiva webbplatsen måste du lägga till In-Browser Editing-användare. Du använder gränssnittet för att administrera användare till att skapa konton för användarna. När du har gjort det kan de logga in och börja redigera webbplatsen.

  I dialogrutan kan du välja mellan att klicka på en länk eller klicka på OK.

 6. Om du vill lägga till användare klickar du på länken Lägg till In-Browser Editing-användare, om du vill stänga dialogrutan klickar du på OK.

  I det här exemplet klickar du på OK.

  Om du klickar på länken Lägg till In-Browser Editing-användare visas det gränssnitt som beskrevs i steg 9.

 7. Klicka på länken Lägg till In-Browser Editing-användare enligt beskrivningen i steg 5 eller välj Arkiv > Hantera Business Catalyst-webbplats.

  Business Catalyst-gränssnittet för webbplatsen öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

  Hantera Business Catalyst-plats
  Lägg till en ny In-Browser Editing-användare för webbplatsen.

  Obs!

  När du har publicerat webbplatsen kan du klicka på Hantera och bjuda in en administratörsanvändare samtidigt som du gör andra uppdateringar för att hantera webbplatsen.

 8. Klicka på Webbplatsinställningar > Administratörsanvändare i den vänstra navigeringsrutan i Business Catalyst-användargränssnittet.

 9. Klicka på Bjud in administratörsanvändare.

  Bjud in en ny administratör till webbplatsens administratörsgränssnitt.

  Avsnittet Admin-användare uppdateras med ett nytt gränssnitt.

 10. I de fält som visas anger du den nya användarens e-postadress, förnamn och efternamn. Om du vill kan du också ange deras mobiltelefonnummer. Ställ in Användarroller på värdet Användare.

  Ange användarens namn och e-postadress i respektive fält.

 11. Klicka på Bjud in om du vill lägga till den nya användaren till Adobe Muse-webbplatsen.

  Obs!

  När du har lämnat in informationen skickas automatiskt inloggningsuppgifterna i ett e-postmeddelande till den person du har bjudit in. De får meddelandet och klickar på länken för att ange ett unikt lösenord av eget val. När de har skapat ett lösenord för kontot kan de logga in i funktionen för webbplatsredigering i valfri webbläsare.

Uppdatera en webbplats med hjälp av In-Browser Editing

I det här avsnittet beskrivs de steg som alla som har fått åtkomst till en Adobe Muse-webbplats kan använda till att uppdatera den. Du kan hämta instruktionerna om du vill skicka en kopia av de här stegen till dem.

 1. Öppna en webbläsare och ange något av följande:

  • min-webbplats.businesscatalyst.com/admin (testwebbplats)
  • min-webbplats.com/admin (aktiv webbplats)
 2. Ange e-postadressen och lösenordet för att logga in på Business Catalyst.

  Du bör ha fått de inloggningsuppgifterna i e-postmeddelandet.

  Du kan använda valfri webbläsare för att logga in på ditt webbplatskonto.

 3. Klicka på Redigera om du vill visa webbplatsen i redigeringsgränssnittet.

  Börja redigera genom att klicka på Redigera.

  Webbplatsens startsida hämtas till gränssnittet In-Browser Editing.

Redigera text med hjälp av In-Browser Editing

När du gör ändringar av en webbplats måste du komma ihåg att du arbetar i ett webbläsarfönster. Det är viktigt att publicera de ändringar du gör innan du lämnar aktuell sida eller stänger webbläsarfönstret, om du inte ändrar dig och vill ta bort ändringarna.

Så här redigerar du textinnehåll på webbplatsen:

 1. När du loggar in på webbplatsen med hjälp av Business Catalyst visas en blå övertäckning runt texten. Markera eller ta bort texten och börja skriva innehållet.

  Redigera text med hjälp av In-Browser Editing
  Markera den text du vill redigera och börja skriva den uppdaterade texten.

  När du håller pekaren över text i en textruta visas den formatering som har använts på texten. Som standard används samma formatering på all text du skriver i textrutan.

  Textformatering i In-Browser Editing
  Formateringen visas när du håller pekaren över texten.

 2. Om du inte vill använda dina ändringar och vill återställa till den ursprungliga texten klickar du på ikonen Ångra längst upp på sidan.

   

  Återställ till den ursprungliga texten genom att klicka på Ångra
  Om du vill återställa till den ursprungliga texten klickar du på ikonen Ångra.

 3. När du är klar med textredigeringen klickar du på Publicera.

  Klicka på Publicera när du vill aktivera dina ändringar.

  De ändringar du gör i redigeringsgränssnittet används inte för den aktiva webbplatsen förrän du klickar på Publicera längst upp på sidan. Om du inte vill göra några ändringar stänger du webbläsarfönstret.

Redigera bilder som har monterats på eller klistrats in på en sida

Med hjälp av In-Browser Editing kan du redigera vissa av bilderna på webbplatsen, om de infogas som förgrundsbilder. Om bilder på webbplatser har angetts som bakgrundsbilder kan de inte redigeras. Om du stöter på bilder som inte kan redigeras och som du vill ändra kontaktar du den person som designade webbplatsen.

 1. Dubbelklicka på det foto du vill redigera.

  Knappen Redigera foto visas bredvid fotot.

  Redigera foton med hjälp av In-Browser Editing
  När du håller pekaren över ett redigerbart foto visas knappen Redigera foto.

 2. Klicka på Redigera foto.

  En snabbmeny med alla resurser i projektet visas Välj ett foto bland de befintliga resurser eller använd knappen Överför foto till att överför ett foto från datorn.

  Redigera ett foto med hjälp av In-Browser Editing
  Om du vill byta det befintliga fotot använder du gränssnittet Redigera foto.

  Om du väljer alternativet Överför fot överförs det foto på datorn som du väljer automatiskt till webbplatsen.

  Den markerade filen överförs till de webbservrar som är värdar för webbplatsen.

 3. Om du vill kan du ange ett verktygstips i fältet Verktygstips för bild. Vi rekommenderar den här proceduren eftersom den hjälper till att förbättra optimering av sökmotorer och åtkomst till webbplatsen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara ändringarna klickar du på bockmarkeringen.
  • Om du vill avbryta uppdateringen klickar du på korssymbolen.

  När du byter ett foto och det nya fotot har andra proportioner än det ursprungliga fotot anpassas storleken på det nya fotot. Du bör därför endast byta ut ett befintligt foto mot ett annat foto med samma dimensioner, eller ett större foto med samma höjd/bredd-förhållande.

  Om du planerar att byta ut en viss bild med jämna mellanrum kan du be den person som ursprungligen skapade webbplatsen att överföra flera olika bilder i samma storlek så att du kan välja en bild som redan finns på webbplatsen. Webbdesignern kan exempelvis överföra fyra bilder med samma dimensioner: vår, sommar, höst och vinter. Vartefter tiden går kan du välja alternativet Från webbplats och byta till bilden för aktuell årstid.

 5. När du är klar med alla ändringar publicerar du dem genom att klicka på Publicera.

Redigera bilder som har placerats i textramar

Om en bild på sidan har klistrats in i en textram kan du ändå redigera den.

 1. Markera textramen. Markera fotot i textramen. 

Knappen Redigera foto visas bredvid det markerade fotot.

Redigera ett foto i en textruta
Markera textramen och markera sedan fotot i textrutan.

 1. Klicka på Redigera foto. Välj en befintlig resurs eller överför ett foto från datorn genom att klicka på Överför foto.
 2. När du är klar med alla ändringar publicerar du dem genom att klicka på Publicera.

Redigera delat innehåll

Visst innehåll på webbplatsen kan ha lagts till på en mallsida när webbplatsen designades. Element som läggs till på mallsidan visas på alla de övriga webbsidor som är länkade till den här mallsidan. Det innebär att om du ändrar ett element på en sida uppdaterar du alla förekomster av det innehållet.

När du markerar ett delat element för redigering visas objektet i fönstret Redigera delad bild.

Redigera innehåll som delas över flera sidor i fönstret Redigera delad bild.

Var försiktig när det här fönstret visas eftersom också andra sidor på webbplatsen kan uppdateras när du gör ändringar. Det är bäst att fortsätta med stor försiktighet, genom att klicka på Avbryt. Besök den aktiva webbplatsen i ett nytt webbläsarfönster och granska sidorna för att se var elementet visas. Se till att du är säker på att du vill ändra alla förekomster av elementet innan du återgår till gränssnittet In-Browser Editing för att uppdatera det.

Redigera hyperlänkar

Mer information om hur du redigerar hyperlänkar finns i Redigera hyperlänkar.

Klicka på länkar på startsidan för att redigera andra webbplatssidor

När du första gången loggar in på ditt konto visas en redigerbar version av webbplatsens startsida. När du är klar med ändringarna av startsidan kan du gå till andra länkade sidor på webbplatsen som du vill redigera.

 • Om länken visas utanför en textram klickar du bara på den för att gå till den länkade sidan på webbplatsen. Externa länkar (till webbsidor som inte finns på aktuell webbplats) hämtas inte till redigeringsgränssnittet eftersom funktionen In-Browser Editing inte kan användas för att redigera sidor på andra webbplatser.
 • Om det finns länkar i textramar kan du visa en knapp genom att hålla pekaren över dem. Om du vill gå till den länkade webbsidan klickar du på knappen. Du kan till exempel gå till hemsidan för webbplatsen genom att klicka på Hem.
 • Om du har använt en länk på en hel textram kan du visa den knapp som innehåller länken eller fästpunktstaggen genom att klicka på hela ramen.
Om du vill få åtkomst till den länkade sidan eller platsen för fästpunktstaggen klickar du på knappen.

När du är klar med redigeringen av sidorna på webbplatsen ser du till att klicka på Publicera om du vill spara ändringarna. När du är klar med all redigering av webbplatsen stänger du webbläsarfönstret.

Förhandsvisa ändringarna i In-Browser Editing

Det finns stöd för responsiva layouter i In-Browser Editing. Det innebär att du kan förhandsvisa dina ändringar och visa hur de ser ut för alla brytpunkter. Om du har använt alternativa layouter för webbplatsen kan du använda listrutan till att förhandsvisa ändringarna för alla enheter.

Så här förhandsvisar du dina ändringar:

 1. Ändra webbplatsinnehållet.

  Lägg märke till brytpunkten vid 1 200 pixlar, där du har uppdaterat innehållet. Förhandsvisa ändringen vid den brytpunkten.

 2. Använd listrutan till att välja de andra brytpunkterna och förhandsvisa ändringen för varje brytpunkt.

 3. Om du har skapat webbplatsen med hjälp av alternativa layouter väljer du enheten i listrutan och förhandsvisar ändringarna.

Synkronisera redigeringar till .Muse-filen

När In-Browser Editing används har din lokala .muse-fil inte längre samma innehåll som den aktiva webbplatsen. I det här avsnittet får du lära dig hur du kan godkänna eller avvisa gjorda ändringar för att uppdatera filen .Muse så att den matchar aktuell webbplatsdesign.

 1. Starta Muse och öppna webbplatsens .muse-fil.

  Ett varningsmeddelande visas som indikerar att den publicerade webbplatsen har ändrats.

  Förutom att ett meddelande visas första gången du öppnar en .muse-fil visas även ett meddelande när du börjar publicera en .muse-fil, som inte är synkroniserad med den aktiva webbplatsen, och påminner dig om att granska ändringarna innan du publicerar webbplatsen igen.

  Obs!

  Om du vill visa ett gränssnitt som du kan använda till att granska skillnaderna mellan .muse-filen och den aktiva webbplatsen väljer du Arkiv > Synkronisera med Adobe Business Catalyst-webbplats.

 2. Klicka på Granska när du vill granska ändringarna.

  Fönstret Granska och sammanfoga ändringar visas.

 3. Använd gränssnittet för att granska varje ändring. Ändringarna är markerade för varje redigering. Nytt innehåll är markerade med grönt och objekt som har tagits bort är markerade med rött. Du kan alltså direkt se vad som lagts till eller tagits bort.

 4. Använd listmenyalternativen (Sammanfoga inte eller Sammanfoga i Muse) för att avvisa eller godkänna den specifika ändringen eller alla ändringar.

  Använd menyalternativen för att sammanfoga eller ta bort ändringarna.

  Obs! Om du inte sammanfogar ändringarna skriver du över de ändringar som används för den aktiva webbplatsen nästa gång du publicerar .muse-filen. Den här funktionen hjälper dig att rätta stavfel och andra webbplatsproblem som kan inträffa när webbplatsen redigeras med hjälp av In-Browser Editing.

 5. Om du vill jämföra den aktiva webbplatsens version av text och bilder med den lokala .muse-filen aktiverar eller avaktiverar du kryssrutan Förhandsvisa på sida.

  Dölj eller visa de senaste ändringarna i vyn Design genom att markera eller avmarkera kryssrutan Förhandsvisa på sida.

  När du är klar med synkronisering och redigering av filen .muse publicerar du den för att aktivera dina ändringar. Alla ändrade objekt som markerats som Sammanfoga inte skrivs över av aktuell design av filen .muse när du publicerar webbplatsen igen.

Spara publicerade förekomster av webbplatsen

Eftersom andra personer kan göra ändringar av den aktiva webbplatsen samtidigt som du ändrar .muse-filen rekommenderar vi att du sparar kopior av webbplatsen när du har synkroniserat ändringarna och publicerar den senaste versionen.

Omedelbart efter att du har publicerat webbplatsen väljer du Arkiv > Spara webbplatsen som och sparar en kopia av din .muse-fil. Om du vill kan du ta med aktuellt datum i filnamnet när du skapar nya kopior. Det blir då lätt att hitta den .muse-fil som du publicerade ett visst datum.

Du kan till exempel skapa en mapp som innehåller din senaste arbetskopia av .muse-filen och flera andra arkiverade versioner som innehåller tidigare publicerade förekomster av webbplatsdesignen. Listan över filer i mappen kan se ut så här:

min-webbplats.muse

min-webbplats_2013-01-04.muse

min-webbplats_2013-02-23.muse

min-webbplats_2013-04-07.muse

Förutom att det blir lättare att återgå till en tidigare webbplatsdesign hjälper den här proceduren Muse att korrekt fastställa eventuella ändringar som gjorts av webbplatsen med hjälp av In-Browser Editing. När du sparar säkerhetskopior av en webbplats blir det också lättare att kontrollera om din aktuella .muse-fil och den aktiva webbplatsen fortfarande är synkroniserade.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto