Grundläggande information om Adobe Muse-arbetsytan

Du kan anpassa arbetsytan i Adobe Muse genom att ordna dokumentfönstren sida vid sida, docka och avdocka paneler och skapa panelgrupper.

Översikt över arbetsytan

Arbetsytor i Adobe Muse består av olika element, till exempel paneler, verktygsfält och fönster. Hur dessa element ordnas kallas för en arbetsyta. Med Adobe Muse kan du anpassa arbetsytan så att den passar dina designbehov. Du kan avdocka och omorganisera paneler och öppna flera fönster i vyn Design för att kunna designa sida vid sida. Det går även att dra och släppa designelement mellan fönster eller layouter. Det kan vara användbart när du arbetar med layout för både datorer och mobila enheter samtidigt och vill återanvända vanligt innehåll i olika layouter.

Användargränssnittet i Adobe Muse är optimerat för högupplösta skärmar som stöder HiDPI. HiDPI-utseendet i Adobe Muse gör att paneler, verktyg och andra delar av användargränssnittet ser skarpare och renare ut.

Även om standardlayouten för arbetsytor varierar i olika Creative Cloud-produkter kan du hantera elementen i dem på ungefär samma sätt.

Vilka verktyg och andra element som är aktiverade i arbetsytan i Adobe Muse beror på vilken vy som är vald för tillfället. När du arbetar med Adobe Muse är det nödvändigt att du växlar mellan olika vyer. Adobe Muse innehåller vyerna Planera, Design, Förhandsvisa, Publicera och Hantera för att underlätta de olika stegen i webbdesign.

Vyn Planera

Adobe Muse visar alltid vyn Planera när du skapar en webbplats eller öppnar en befintlig. Med vyn Planera kan du bygga webbplatskartor och därmed skapa en hierarkisk struktur på webbplatsen. Du kan även använda vyn Planera för att associera individuella sidor på din webbplats med mallsidor.

Vyn Planera i Adobe Muse
Vyn Planera i Adobe Muse

A. Dokumentfönster med flikar B. Visa webbplatskartan horisontellt C. Visa webbplatskartan vertikalt D. Arbetsytelayouter E. Webbplatskarta F. Mallsidor G. Panelen Verktyg 

 • (A) Dokumentfönster med flikar: den fil du arbetar med visas i dokumentfönstret. Du kan ordna dokumentfönstren med flikar, och placera flera fönster sida vid sida så att det blir enkelt att få tillgång till dem och utforma i flera fönster samtidigt.
 • (B) Visa webbplatskartan horisontellt: visa webbplatskartan horisontellt. Det här är standardbeteendet i Adobe Muse.
 • (C) Visa webbplatskartan vertikalt: visa webbplatskartan vertikalt. Det här är särskilt användbart för komplicerade webbplatser med sidor och underordnade sidor.
 • (D) Layouter för arbetsytan: växla mellan olika layouter för arbetsytan (lägen) när du arbetar i Adobe Muse.
 • (E) Webbplatskarta: område som du kan använda till att skapa en webbplatskarta för din webbplats. Lägg till eller ta bort sidor och skapa en hierarki för webbplatsen.
 • (F) Mallsidor: du kan använda det här området till att skapa nya mallsidor för webbplatsen eller uppdatera befintliga webbplatsen.
 • (G) Panelen Verktyg: du kan använda panelen Verktyg till att välja och arbeta med olika verktyg. I kontrollpanelen visas alternativ för det valda verktyget.

Vyn Design

Vyn Design är den viktigaste vyn och är central för att arbeta med Adobe Muse. I vyn Design finns verktyg, widgetar och funktioner som gör att du kan utforma komplexa webbplatser utan att skriva kod.

Vyn Design innehåller webbsidearbetsytan där du kan utforma dina sidor med olika verktyg, widgetar och andra designmöjligheter som finns i Adobe Muse. Webbsidearbetsytan innehåller stödlinjer och linjaler som hjälper dig att använda ytorna på webbsidan på bästa sätt.

Som standard finns panelerna längst till höger i vyn Design. Men du kan docka och avdocka paneler i Adobe Muse och placera dem där det passar dig bäst.

I verktygsfältet kan du välja verktyg att formge din webbplats med, till exempel Bakgrundsfyllning, Webbläsarfyllning, Linjer och Effekter. Verktygsfältet har även andra verktyg beroende på vilken panel som är vald för tillfället.

Programfältet har även alternativ för att styra visningen inom Adobe Muse.

Vyn Design i Adobe Muse
Vyn Design i Adobe Muse

A. Markeringsindikator B. Listrutor C. Kontrollpanelen D. Arbetsytelayouter E. Paneler F. Linjaler G. Stödlinjer H. Panelen Verktyg 

 • (A) Markeringsindikator: Visar din nuvarande markering på webbsidearbetsytan. 
 • (B) Listrutor: Programfältet längst upp innehåller lägesväxlaren, menyer och visningsalternativ.
 • (C) Kontrollpanel: Innehåller verktyg som gör att du kan formge och ändra hur din webbplats ser ut, till exempel Linjer, Fyllningar och Effekter.
 • (D) Layouter för arbetsytan: Växla mellan olika layouter för arbetsytan när du jobbar med Adobe Muse.
 • (E) Paneler: Gör att du kan få åtkomst till och arbeta med nyckelfunktioner i Adobe Muse.
 • (F) Linjaler: Gör att du kan ställa in stödlinjer på rätt positioner. 
 • (G) Stödlinjer: Ange övre och nedre kanten av webbsidan och webbläsaren. Du kan använda stödlinjer effektivt för att ange sidhuvuds- och sidfotsområdena på webbsidan.
 • (H) Verktygspanel: används till att få tillgång till och använda olika verktyg som Markering, Rektangel, Hand osv.

Läget Förhandsvisa

Du kan använda läget Förhandsvisa till att testa din webbplats. Utseendet på din webbplats i läget Förhandsvisa påminner mycket om hur den ser ut i de nyaste webbläsarversionerna. Läget Förhandsvisa visas som ett dokumentfönster som kan tas loss och flyttas i arbetsytan i Adobe Muse. Du kan uppdatera förhandsvisningen för att se ändringar du gjort på din webbsida.

Läget Förhandsvisa i Adobe Muse
Läget Förhandsvisa i Adobe Muse

A. Uppdatera B. Arbetsytelayouter C. Webbsideförhandsvisning 

 • (A) Arbetsytelayouter: växla mellan olika layouter för arbetsytan (lägen) när du arbetar med Adobe Muse.
 • (B) Uppdatera: klicka på Uppdatera om du vill läsa in förhandsvisningen av webbplatsen igen.
 • (C) Förhandsvisa: i förhandsvisningsområdet visar den senast uppdaterade versionen av webbplatsen.

Vyn Publicera

Läget Publicera gör att du kan publicera webbplatsen till Business Catalyst. När du väljer läget Publicera visas dialogrutan Publicera. I dialogrutan Publiceringsinställningar anger du följande:

 • Platsnamn: Ge webbplatsen ett lämpligt namn. Adobe Muse föreslår ett domännamn för din webbplats baserat på webbplatsens namn. Men du kan välja ett annat domännamn än förslaget.
 • Publicera till: Du kan välja en befintlig webbplats från listrutan Publicera till. Det gör att du kan publicera till en befintlig webbplats på Business Catalyst.
 • URL: Ange en unik URL till din webbsida.
 • Datacenter: Adobe Muse upptäcker datorns aktuella position och väljer automatiskt närmaste datacenter där värdfilerna ska placeras. Men om din kund finns i ett annat land kan du välja det datacenter som ligger närmast kunden.
Publicera din Adobe Muse-webbplats
Publicera din Adobe Muse-webbplats i vyn Publicera

Menyn Dela

Du kan använda menyn Dela i Adobe Muse till att enkelt dela URL-adressen till publicerade webbplatser. Du kan dela URL-adressen till den publicerade webbplatsen eller URL-adressen för In-Browser Editing med hjälp av menyn Dela.  

Publicera webbplatsen och klicka sedan på Dela. En dialogruta med en länk till den publicerade webbplatsen och för In-Browser Editing visas.

Dela URL-adressen till en publicerad webbplats
Dela URL-adressen till en publicerad webbplats

Två URL-adresser genereras för alla webbplatser: en för den publicerade webbplatsen och en för In-Browser Editing.

Klicka på Kopiera länk för den URL-adress du vill dela. URL-adressen kopieras till Urklipp. Du kan skicka de här URL-adresserna via e-post eller på något annat sätt till de du vill dela dem med.

Vyn Hantera

Läget Hantera gör att du kan hantera och uppdatera webbplatser på Business Catalyst. Du kan använda läget Hantera om du använder Adobe Business Catalyst som värdtjänsteleverantör. När du väljer läget Hantera dirigerar Adobe Muse om dig till http://businesscatalyst.com/. Logga in med dina Creative Cloud-uppgifter så kan du börja redigera webbplatsen. Mer information finns i hjälpen för Business Catalyst.

Hantera dokumentfönster med flikar

När du arbetar med flera webbplatser och webbsidor skapar Adobe Muse flikar för alla öppna fönster. Du kommer åt respektive sida genom att helt enkelt markera den.

 • Om du vill ändra ordning på flikarna (dokumentfönstren) drar du en fönsterflik till en ny plats i gruppen.
 • Om du vill avdocka ett fönster (ta loss det) från en grupp fönster så drar du fönstrets flik bort från gruppen eller högerklickar på fliken och väljer Sväva i fönster.
 • Om du vill ta loss alla fönster för att kunna se dem sida vid sida väljer du Fönster > Ordna > Sida vid sida.
 • Om du vill docka ett dokumentfönster vid en separat grupp med dokumentfönster drar du fönstret till den gruppen.
 • Om du vill skapa grupper med grupperade eller upprepade dokument drar du fönstret till något av de släppningsområden som finns överst, nederst eller vid sidan i ett annat fönster.
 • Om du vill växla till ett annat dokument i en grupp med flikar när du drar en markering drar du markeringen över fliken för dokumentet en kort stund.

Visa dokumentfönster sida vid sida

Med Adobe Muse kan du ordna dokumentfönster genom att lägga dem sida vid sida på arbetsytan. Att lägga dokument sida vid sida är ett enkelt sätt att arbeta med flera layouter och kunna jämföra deras design. Du kan även kopiera innehåll från en sida till andra dokument som ligger sida vid sida. Att ordna dokument sida vid sida är särskilt användbart när du arbetar med flera layouter. Du kan designa en gång och helt enkelt kopiera innehåll till andra layouter.

Om du vill ordna dokumentfönstren sida vid sida väljer du Fönster > Ordna > Sida vid sida.

Ordna dokumentfönster med hjälp av alternativet Sida vid sida.
Visa dokumentfönster sida vid sida i Adobe Muse

Om du vill återställa dokument till standardvyn väljer du Fönster > Ordna > Slå ihop alla efter webbplats.

Dra och släppa vanligt innehåll mellan fönster med flikar

Med Adobe Muse kan du enkelt återanvända vanligt innehåll på flera sidor och layouter. När du arbetar med Adobe Muse är det vanligt att du placerar dokumentfönster med flikar sida vid sida eller gör dem flytande. Det är brukligt inom webbdesign att återanvända designelement på webbsidor och layouter för att hålla webbplatsens utseende enhetligt. I Adobe Muse kan du dra vanliga designelement som logotyper, text, rubriker, bakgrundsbilder och annat mellan sidor och layouter. 

 1. I Adobe Muse kan du flytta runt dokumentfönster med flikar på ett sätt som är bekvämt för dig när du vill flytta innehåll mellan sidor eller layouter. Mer information finns i Hantera dokumentfönster med flikar.

  Dra och släppa innehåll mellan fönster med flikar
  Dra och släppa innehåll mellan fönster med flikar

 2. Dra och släpp din markering till en annan layout eller sida.

  Dra din markering till en annan sida eller layout.
  Dra din markering till en annan sida eller layout.

 3. När du har släppt ditt val på en annan sida väljer du Fönster > Ordna > Slå ihop alla efter webbplats.

  Välj och släpp vanligt innehåll mellan sidor med Slå ihop alla efter webbplats.
  Välj och släpp vanligt innehåll mellan sidor med Slå ihop alla efter webbplats.

Docka och avdocka paneler

En docka är en samling med paneler eller panelgrupper som visas vertikalt tillsammans. Du kan docka och avdocka paneler genom att flytta dem in och ut från en docka.

 • Om du vill docka en panel drar du den i fliken till dockan, högst upp, längst ned eller mellan andra paneler.

 • Om du vill docka en panelgrupp drar du den i namnlisten (det heltäckande tomma fältet ovanför flikarna) till dockan.

 • Om du vill ta bort en panel eller en panelgrupp drar du den ut från dockan i dess flik eller namnlist. Du kan dra den till en annan docka eller frigöra den.

Obs!

Du kan förhindra att panelerna fyller upp hela ytan i en docka. Dra uppåt i nederkanten på dockan så att den inte längre nuddar kanten på arbetsytan.

Flytta paneler

När du flyttar paneler visas blåmarkerade släppningsområden, områden dit du kan flytta panelen. Du kan till exempel flytta en panel uppåt eller nedåt i en docka genom att dra den till det smala blå släppningsområdet ovanför eller under en annan panel. Om du drar till ett område som inte är ett släppningsområde börjar panelen att flyta fritt i arbetsytan.

Obs!

Pekarens position (snarare än panelens position) aktiverar släppzonen, så om du inte ser släppzonen kan du försöka dra pekaren dit du vill att släppzonen ska vara.

 • Om du vill flytta en panel drar du i dess flik.

 • Om du vill flytta en panel drar du i namnlisten.

Obs!

Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du flyttar en panel om du inte vill att den ska dockas. Tryck på Esc medan du flyttar panelen om du vill avbryta åtgärden.

Lägga till och ta bort paneler

Om du tar bort alla paneler från en docka, försvinner dockan. Du kan skapa en docka genom att flytta paneler mot högerkanten av arbetsytan tills ett släppningsområde visas.

 • Om du vill ta bort en panel högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac) på fliken och väljer sedan Stäng, eller avmarkerar den direkt på Fönster-menyn.

 • Om du vill lägga till en panel väljer du den på menyn Fönster och dockar den där du vill ha den.

Hantera panelgrupper

 • Om du vill flytta en panel i en grupp drar du i panelens flik till det markerade släppningsområdet i gruppen.

 • Om du vill ordna om panelerna i en grupp drar du i fliken på en panel till en ny plats i gruppen. 
 • Om du vill ta bort en panel från en grupp så att den flyter fritt drar du panelen i dess flik till en plats utanför gruppen.
 • Om du vill flytta en grupp drar du i namnlisten (området ovanför flikarna).
 • Om du vill stänga en panelgrupp så högerklickar du på panelgruppen och väljer Stäng flikgrupp.

Stapla flytande paneler

När du drar en panel till en plats utanför dockan men inte till ett släppningsområde, flyter panelen fritt. En flytande panel kan du placera var som helst på arbetsytan. Du kan stapla flytande paneler eller panelgrupper så att de flyttas som en enhet när du drar i den översta namnlisten.

 • Om du vill stapla flytande paneler drar du panelen i dess flik till släppzonen längst ned på en annan panel.

 • Om du vill ändra skiktordning drar du en panel uppåt eller nedåt i dess flik.

Obs!

Kontrollera att du släpper fliken över det smala släppningsområdet mellan panelerna, och inte i det breda släppningsområdet i en namnlist.

 • Om du vill ta bort en panel eller panelgrupp från skiktet, så att den kan börja flyta fritt drar du den i fliken eller namnlisten.

Ändra storlek på paneler

 • Om du vill minimera eller maximera en panel, panelgrupp eller ett skikt med paneler dubbelklickar du på en flik. Du kan också dubbelklicka på flikområdet (det tomma utrymmet bredvid flikarna).

 • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i sidan i panelen. Vissa paneler, till exempel panelen Färg i Photoshop, kan du inte ändra storlek på genom att dra.

Komprimera eller expandera panelikoner

Du kan komprimera panelerna till ikoner om du vill rensa arbetsytan. I vissa fall är panelerna komprimerade till ikoner på standardarbetsytan.

 • Om du vill komprimera eller expandera alla panelikoner i en kolumn klickar du på dubbelpilen högst upp i dockan.
 • Om du vill expandera en enskild panelikon klickar du på den.
 • Om du vill ändra storlek på panelikonerna så att bara ikonerna (och inte etiketterna) visas justerar du bredden på dockan tills texten försvinner. Om du vill visa ikontexten igen gör du dockan bredare.
 • Om du vill komprimera en expanderad panel till en ikon igen, klickar du på fliken, på ikonen eller på dubbelpilen i panelens namnlist.
 • Om du vill lägga till en flytande panel eller panelgrupp i en ikondocka drar du i dess flik eller namnlist. (Paneler komprimeras automatiskt till ikoner när de läggs till i en ikondocka.)

 • Om du vill flytta en panelikon (eller panelikongrupp) drar du i ikonen. Du kan dra panelikoner uppåt och nedåt i dockan, till andra dockor (där de visas i den dockans panelformat) eller utanför dockan (där de visas som flytande ikoner).

Mörkt användargränssnitt

I Adobe Muse kan du ställa in färgteman för arbetsytan. Du kan välja mellan de fyra färgteman som finns i Adobe Muse.

De mörka användargränssnitten gör att du kan fokusera på designen tack vare kontrasten mellan gränssnittet och webbsidearbetsytan.

Så här väljer du ett färgtema:

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. I dialogrutan Inställningar väljer du ett färgtema.
Välj färgtema för Adobe Muse-arbetsytan.
Välj färgtema för Adobe Muse-arbetsytan.

 1. Klicka på OK.

Söka och ersätta

I Adobe Muse kan du söka efter och ersätta text på en sida eller på hela webbplatsen.

Söka efter och ersätta text i Adobe Muse
Söka efter och ersätta text i Adobe Muse

A. Sök B. Ersätt C. Ersätt/sök D. Ersätt alla E. Hela ord F. Bakåt G. Matcha gemener/VERSALER H. Sök I. Ersätt text J. Sök efter text 

Söka efter text

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. I dialogrutan Sök och ersätt väljer du:
  • Sök: ange den text du vill söka efter på en sida eller webbplats.
  • Ersätt: ange den text du vill ersätta texten i textfältet Sök med.
  • Sök: välj om du vill söka på en sida eller på hela webbplatsen.
  • Matcha gemener/VERSALER: om du markerar det här alternativet söker du endast efter ord som har samma skiftläge som i det ord eller den fras du har angett i textfältet Sök.
  • Hela ord: om du markerar det här alternativet söker du efter hela det ord eller hela den fras du har angett i textfältet Sök.
  • Bakåt: om du markerar det här alternativet söker du bakåt.
 3. Klicka på Sök.

Söka efter och ersätta text

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. I dialogrutan Sök och ersätt väljer du:
  • Sök: Ange den text du vill hitta på en sida eller webbplats.
  • Ersätt: Ange den text du vill ersätta texten i textfältet Sök med.
  • Sök: Välj att söka på en sida eller hela webbplatsen.
  • Matcha gemener/VERSALER: Om alternativet matcha gemener/VERSALER är markerat söker du bara efter ord som matchar versaler och gemener i det ord eller den fras du angav i textfältet Sök.
  • Hela ord: Om alternativet Hela ord är valt söker du efter hela ordet eller frasen du angav i textfältet Sök.
  • Bakåt: Om alternativet Bakåt är valt söker du åt andra hållet.
 3. Klicka på Ersätt. Klicka på Ersätt/sök för att ersätta en omedelbar förekomst av texten och fortsätta sökningen. Klicka på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av texten på en sida eller hela webbplatsen.

Panelen Varningar

När du arbetar med Adobe Muse genereras varningar för handlingar som kan orsaka fel eller inte kommer att ge väntat resultat. De varningarna visas i panelen Varningar. När du designar webbplatsen är det bra att ha panelen Varningar öppen.

Om du vill visa panelen Varningar väljer du Fönster > Varningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto