Skapa en webbplats med hjälp av Adobe Muse

Kom igång med Adobe Muse. Läs om .muse-filer, hur du anger sidegenskaper, lägger till favoritikoner och mer.

Komma igång med Adobe Muse

När du har loggat in öppnas Adobe Muse-arbetsytan. Välkomstskärmen för Adobe Muse visas. Gör något av följande:

 • Klicka på Skapa ny för att skapa en ny webbplats.
 • Klicka på Öppna och bläddra efter en befintlig .muse-fil på datorn.
Välkomstskärmen i Adobe Muse
Använd välkomstsidan för att skapa en ny webbplats.

När du skapar en ny webbplats öppnas dialogrutan Ny webbplats. Välj Variabel bredd om du vill aktivera responsiv layout eller välj Fast bredd om du vill välja alternativ layout. Den innehåller fält som du använder till att ange värden för största sidbredd, spalter och spaltmellanrum.

Välj Arkiv > Ny webbplats för att skapa en ny webbplats.

Klicka på Avancerade inställningar om du vill ange mått-, marginal-, kolumn- och utfyllnadsvärdena för webbplatsen (numeriskt, i pixlar). Du kan också välja upplösning och språk i det här fönstret.

Du kan uppdatera de här inställningarna genom att välja Arkiv > Webbplatsegenskaper.

Dialogrutan Webbplatsegenskaper för att ange egenskaper för webbplatsen.
Ange webbplatsegenskaperna i dialogrutan Ny webbplats.

Klicka på OK för att stänga dialogrutan när du är klar.

Det vanliga är nu att vyn Planera öppnas med två objekt redan skapade. Hemsidan längst upp till vänster är den sida som ska läsas in först när en användare besöker den publicerade webbplatsen. A-mallssidan därunder fungerar som en mall. Placera de objekt i A-mallen som du vill ska visas på alla sidor på din webbplats. Detta medför att du bara behöver uppdatera de gemensamma elementen för webbplatsen på ett ställe.

I Adobe Muse genereras automatiskt en hemsida och en mallsida.

Längs överkanten finns det fyra länkar som anger de olika avsnitten i gränssnittet: Planera, Design och Publicera.

Om du vill ha mer information om hur du använder gränssnittet och utformar en webbplats med hjälp av Adobe Muse läser du i Komma igång med Adobe Muse och Bygga din första webbplats med Muse.

.muse-filer

När du skapar designen för webbplatser i andra program, till exempel Dreamweaver, skapar du en mapp som innehåller undermappar och filer med allt webbplatsinnehåll som finns på datorn. Det kan vara svårt att hantera en hel uppsättning med element och kontrollera att det inte finns några brutna länkar på webbplatsen.

När du skapar en ny webbplats i Adobe Muse och väljer Arkiv > Spara skapas en enda .muse-fil. Det påminner om att skapa en PSD-fil i Photoshop, som kan innehålla alla lager, grafiken och länkade resurser. Den enskilda .muse-filen är den enda fil som du behöver för att utforma en webbplats, eftersom den innehåller den/de bilder, länkar, kod och filer som krävs. Om du vill samarbeta med andra, när du skapar webbplatsen, kan du skicka en kopia av .muse-filen som du skapade till dem så att de kan öppna den, göra ändringar och publicera ändringarna som de lägger till.

Vanligtvis är det bäst att endast en person åt gången tillåts arbeta med .muse-filen. När du har lagt till ditt innehåll på webbplatsen kan du publicera den och skicka kollegorna en kopia av .muse-filen så att de kan redigera den och lägga till mer innehåll. När de är klara kan de skicka tillbaka den uppdaterade .muse-filen (med ändringarna) till dig. På detta sätt förhindrar du att ni att skriva över varandras arbeta.

Du kan också skapa en .muse-fil och publicera den på en tillfällig webbplats. Dela sedan .muse-filen med kollegorna. De kan öppna den genom att välja Arkiv > Spara som och göra ändringar i kopian som de har medan du fortsätter att arbeta på din kopia, med insikten om att de kommer att publicera sina egna nya tillfälliga webbplatser. Om du emellertid använder det här arbetsflödet kommer webbplatserna inte att vara synkroniserade; din version av .muse-filen uppdateras inte med de ändringar som dina kollegor har gjort i sina och vice versa.

När du vill göra större ändringar i en befintlig webbplats är det bäst att alltid öppna .muse-filen och välja Arkiv > Spara som. Skapa en ny .muse-fil med ett något annorlunda filnamn och behåll sedan alla .muse-filerna i samma mapp på datorn. Detta innebär att om kunden föredrar den ursprungliga versionen av webbplatsen, kan du alltid öppna den tidigare versionen av .muse-filen med en äldre design och publicera den på nytt för att återställa webbplatsen till det läge som gällde tidigare.

Det är dessutom bra att spara .muse-filen ofta. Om Adobe Muse kraschar öppnas vanligtvis den återställda versionen av .muse-filen med de senaste ändringarna när du startar Adobe Muse igen. Om detta inträffar ska du spara den återställda versionen av .muse-filen omedelbart och sedan börja arbeta med den igen. Se till att spara .muse-filerna som du skapar på ett säkert ställe och säkerhetskopiera dem eftersom varje fil innehåller hela webbplatsen. Om du tappar bort .muse-filen och inte har en säkerhetskopia kan du inte återskapa en .muse-fil genom att hämta webbplatsfilerna som finns på värdservern.

Många webbutvecklare tycker om att spara .muse-filerna med beskrivande namn, till exempel min_plats_v1.muse och min_plats_v2.muse. Du kan också lägga till datumet till .muse-filnamnet så att du enkelt kan avgöra vilken version som är äldre, till exempel min_plats_2012-04-13.muse och min_plats_2012-04-30.muse. Du kan ge filerna det namn som du tycker passar bäst.

Ange webbplatsegenskaper när du skapar en ny webbplats i Adobe Muse

Så här skapar du en webbplats och definierar egenskaper för webbplatsen:

 1. Välj Skapa ny > Webbplats på välkomstskärmen. Klicka på Variabel bredd för en responsiv layout eller Fast bredd för en alternativ layout.

 2. I dialogrutan Ny webbplats som visas anger du sidbredden till 950 och höjden till 800. Ange Spalter till 3 och Spaltmellanrum till 20. Ange alla fyra värden till 50 i marginalområdet. Ange utfyllnadsvärdena till 36.

  Du anger attribut för webbplats från dialogrutan Webbplatsegenskaper.
  Du anger platsattribut genom att skriva värden direkt i fälten eller genom att klicka på pilknapparna för varje inställning.

  Obs!

  Om du designar din webbplats för mobiltelefoner och surfplattor gör alternativet Omdirigera från dator att du kan stänga av eller slå på omdirigering från mobila layouter. Den här funktionen är användbar för layouter som inte är färdiga och som omdirigeringar inte ska göras till än. Tänk på att layouten kommer att exporteras även om alternativet för omdirigering är avstängt. Men mobila webbläsare kommer inte att omdirigera till mobilsidor och den exporterade filen kommer inte att inkluderas i sitemap.xml förrän det här alternativet är aktiverat i dialogrutan Sidegenskaper för webbplatsen.

 3. När du vill spara inställningarna klickar du på OK och stänger dialogrutan.

 4. Välj Arkiv > Webbplatsegenskaper. Klicka på mappikonen bredvid favoritikonbilden. Gå till mappen "Kevins_Koffee_Kart" med exempelbilder och välj filen favicon.png. Klicka på OK.

  Favoritikoner är ikoner som visas bredvid URL-adressen till din webbplats i webbläsaradressfältet.

 5. Välj Arkiv > Spara. Ange ett unikt namn för den nya platsen, till exempel YourNameKoffeeKart.muse. (Webbplatsen i den här självstudiekursen heter 01KevinsKoffeeKart.muse.)

Lägga till en favoritikon i panelen Webbplatsegenskaper

En favoritikonbild är en liten, kvadratisk bild som du skapar, lägger till på en webbplats och överför, så att du kan anpassa bokmärken och internetadresser. Även om beteendet varierar beroende på vilken webbläsare du använder, visas favoritikonbilden generellt i webbläsarens adressfält, intill internetadressen för den webbplats som visas. I många fall visas den också intill ett sidnamn när den görs till bokmärke, eller i en flik som innehåller en inläst webbplats. Du kan använda vilket bildredigeringsprogram du vill, till exempel Photoshop eller Illustrator, för att skapa en kvadratisk bildfil att använda som favoritikonbild. I den här självstudiekursen får du en PNG-fil.

Så här gör du för att lägga till en favoritikonbild på webbplatsen:

 1. Välj Arkiv > Webbplatsegenskaper. Dialogrutan webbplatsegenskaper visas.

 2. Klicka på fliken Layout och sedan på mappikonen till höger om Favoritikonbild. I dialogrutan Välj en favoritikonbild bläddrar efter exempelfilmappen och väljer filen favicon.png.

  Välj filen favicon.png i Webbplatsegenskaper.

  Obs!

  Om du använder Adobe Muse 2015.0.2 eller tidigare kan du lägga till en favoritikon till din webbplats genom att klicka på Arkiv > Webbplatsegenskaper > fliken Layout.

 3. Klicka på Öppna för att välja filen och stänga dialogrutan Välj en favoritikonbild. Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Webbplatsegenskaper.

 4. Välj Arkiv > Förhandsvisa webbplatsen i webbläsare. Om du tittar på toppen av webbläsarfönstret ser du att favoritikonbilden visas i adressfältet. Om webbplatsen läses in på en flik kan den också visas där. Du kan också experimentera med att bokmärka sidan. Ikonen bör då visas intill sidnamnet i listan över bokmärken.

  Nu när webbplatsen är klar är nästa steg att överföra den till Adobe Business Catalyst-värdservrarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto