Lägga till, kopiera och använda resurser i Adobe Muse

Läs om hur du lägger till och hanterar resurser i Adobe Muse.

När du skapar webbplatser i Adobe Muse visas de filer du lägger till i panelen Resurser. På den här panelen finns många användbara funktioner för att uppdatera, optimera och byta ut grafik när du skapar din design.

Du öppnar panelen Resurser genom att välja Fönster > Resurser. Om du vill aktivera panelen Resurser i en paneluppsättning klickar du på fliken Resurser.

Panelen Resurser

Om du högerklickar på valfri resurs (eller flera markerade resurser) i panelen Resurser visas tillhörande menyalternativ. Beroende på vilken typ av fil du klickar på kan olika menyalternativ visas. Du kan välja följande alternativ:

 • Bädda in länk: ta bort referenslänken till den ursprungliga fil du monterade. När du väljer den här inställningen avaktiveras många av filhanteringsfunktionerna i panelen Resurser men .muse-filen blir fristående och färre varningar visas när du delar Adobe Muse-filer med andra utvecklare.
 • Länka om: Om du har flyttat eller ändrat namn på en resurs sedan du monterade den kan du skapa en ny länk till resursfilen. Bläddra efter och välj filen igen i dialogrutan som visas. Med den här åtgärden tas även tillhörande varningsikon bort från panelen Resurser.
 • Gå till Resurs/Gå till resursanvändning: när du arbetar med Adobe Muse kan det ibland vara svårt att spåra var du har använt en överförd resurs eller bakgrundsbild. Nu kan du använda alternativet Gå till resursanvändning till att spåra användningen av bakgrundsbilder och överförda resurser på din webbplats.
 • Redigera original: Öppnar den ursprungliga bilden (som finns i datorn) så att du kan göra ändringar i huvudfilen. Beroende på filtyp och datorns inställningar för filtillägg öppnas filen i ett externt redigeringsprogram så att du kan göra ändringar i resursen.
 • Lägg till rubrik: Öppnar dialogrutan Bildegenskaper, som innehåller fält där du kan ange både en rubrik och alternativ text för den valda resursen. Det här är korta beskrivningar som ingår i webbplatsens kod när du publicerar den. Rubriker innehåller ytterligare information om en resurs. Rubriker ska vara beskrivande, lätta att komma ihåg och kortfattade. I en del webbläsare visas rubriktexten som ett verktygstips när du hovrar över en bild.
 • Lägg till alternativ text: Öppnar dialogrutan Bildegenskaper, som innehåller fält där du kan ange både en rubrik och alternativ text för den valda resursen. Det här är korta beskrivningar som ingår i webbplatsens kod när du publicerar den. Alternativ text är en alternativ informationskälla för användare som har avaktiverat bilder i sin webbläsare, och för besökare med synnedsättning som surfar med hjälp av skärmläsare och andra hjälpmedel. Många sökmotorer använder alternativ text när webbplatser indexeras. Genom att lägga till alternativ text kan du förbättra webbplatsens rankning i sökresultat.
 • Visa i Finder: visar sökvägen till den ursprungliga filen på datorn i Finder i OS X respektive Utforskaren i Windows.
 • Kopiera fullständig sökväg: kopiera platsen för den ursprungliga resursen på hårddisken till Urklipp med ett format som liknar följande: file:///Users/<användarnamn>/<mappnamn>/<undermappsnamn>/foto.jpg

Hantera filer med hjälp av panelen Resurser

Du kan dra sidorna eller nederkanten i panelen Resurser om du vill expandera den och visa mer av listan.

Du kan sortera om listan med resurser genom att klicka på den övre rubriklisten. Du kan sortera om listan i stigande eller fallande ordning med avseende på resursnamn, felikon eller sidnamn. Varje rubrik fungerar som en omkopplare för att sortera objekten i motsvarande kolumn.

Om du montearr fler än en förekomst av samma bildfil visas den ursprungliga resursen med den nya förekomsten direkt under. Du kan expandera och komprimera en resursuppsättning genom att klicka på pilen till vänster om namnet på den ursprungliga resursen. Det här är användbart om du vill göra resurslistan kortare och enkelt kunna navigera bland objekten i panelen Resurser.

Klicka på pilen till vänster om bildnamnet om du vill expandera eller komprimera uppsättningen förekomster.

Obs!

Om du monterar en bild, duplicerar den och sedan gör ändringar i den (som att rotera eller beskära den), exporteras den nya bilden med ett annat filnamn när du exporterar eller publicerar webbplatsen. Om du monterar en bild och duplicerar eller ändrar storlek på den utan att beskära den kommer alla mindre bilder att referera till den största bilden, och förekomstens mått justeras med hjälp av kod.

I det vanligaste arbetsflödet länkas monterade resurser till .muse-filen som en referens till den originalfil du valde. Om du till exempel väljer Arkiv -> Montera, bläddrar efter en bild på datorn och placerar den på en sida läggs bilden till i sidans design, bildens namn läggs till i panelen Resurser och en referenslänk skapas som pekar på den ursprungliga bilden på datorn.

Därför är det bäst att använda ett bildredigeringsprogram som Photoshop, Illustrator eller Fireworks och exportera webboptimerade bilder till en mapp på datorn, som även innehåller webbplatsens .muse-fil. På så sätt finns alla element för webbplatsen organiserade i en lokal mapp (vilket också gör projektet portabelt om du arbetar med andra utvecklare och vill lämna ifrån dig projektet till någon annan).

När du monterar filer används referenslänken i Adobe Muse till att hålla reda på filens plats och status. Du får varningar i panelen Resurser i följande fall:

Bild saknas: den ursprungliga resursen för en länkad fil har flyttats eller namnet på den har ändrats sedan du monterade den. Om du öppnar en Adobe Muse-projektfil och har ändrat namn på eller flyttat de ursprungliga bilderna klickar du på OK i den varningsdialogruta som visas och sedan använder du panelen Resurser till att länka om resurserna.

Klicka på OK för att stänga varningsrutan om saknade resurser.

Inaktuell resurs: den ursprungliga resursen för en länkad fil har redigerats utanför Adobe Muse sedan du monterade den. Om du öppnar en Muse-projektfil när du har ändrat originalbilder kan du också klicka på OK i den dialogruta som visas och automatiskt uppdatera de ändrade länkade resurserna.

Klicka på OK för att uppdatera en länkad resurs som ändrats utanför Muse.

Uppskalad resurs: En länkad fil har monterats och sedan gjorts större än tillgängliga data för visning, så att bilden får lägre kvalitet och ser grynig ut. I avsnittet Optimera bilder för visning på webben nedan finns mer information om hur du löser det här problemet.

För stor projektfil: En större länkad bildfil har monterats och sedan gjorts mycket mindre i en siddesign, så att .muse-filen innehåller mer data än vad som krävs för visning av bilden (.muse-filen blir onödigt stor). Beroende på projektfilens storlek kan exporten ta lång tid, eller så kan det uppstå fel vid export eller publicering.

Om du vill ha mer information om hur du löser det här problemet läser du i avsnittet nedan om hur du använder varningsikonen för uppskalade resurser.

Kopiera och klistra in resurser i ditt Adobe Muse-projekt

Du kan också lägga till innehåll i Adobe Muse genom att kopiera det och klistra in det direkt på sidan. Det här är ett mycket snabbt arbetsflöde när du skapar en testwebbplats åt en potentiell kund, eftersom du kan kopiera resurser från en befintlig webbplats direkt från ett webbläsarfönster, e-postmeddelande eller bildredigeringsprogram.

I allmänhet ska du kanske inte klistra in innehåll när du skapar en slutlig version av en webbplats, eftersom många av funktionerna i panelen Resurser inte fungerar med innehållet (t.ex. alternativen Gå till resurs, Redigera original, Visa i Finder och Importera större storlek som beskrivs nedan). Det innebär också att de filer du klistrar in inte behåller någon referenslänk till en mallfil i datorn. Dessa inklistrade resursfiler är "inbäddade" snarare än länkade.

Om du vill kan du konvertera monterade resurser till inbäddade resurser genom att välja alternativet Bädda in länk. Under vissa förhållanden kan det vara användbart att bädda in alla resurser för en Adobe Muse-webbplats. Du kanske till exempel arbetar med en webbplats tillsammans med en annan utvecklare och vill undvika de inaktualitetsfel som uppstår när originalbilderna ändras. Sådana varningar visas då inte längre eftersom referenslänken till källfilen tas bort. Kom dock ihåg att du inte längre kan använda många av de användbara funktionerna i panelen Resurser.

Extrahera resurser till en enda mapp

Du kan kopiera alla resursfiler för Adobe Muse-webbplatsen i en och samma mapp, antingen lokalt på datorn eller på en extern hårddisk. Det är användbart spara resurser i en enda mapp när du vill säkerhetskopiera alla dina resurser eller när du vill flytta projekt från en dator till en annan.

Så här samlar du in alla resurser:

 1. Klicka på ikonen Samla in alla resurser i panelen Resurser.

  Ikonen Samla in alla resurser
  Samla in alla resurser på en plats

 2. Spara resurserna i en mapp på datorn eller på hårddisken.

  Resurserna sparas på den angivna platsen. En sammanfattning av insamlingen med det totala antalet hämtade resurser visas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto