Guidad redigering: Fartpanorering

Det finns en ny guidad redigering i Photoshop Elements 15: Fartpanorering. Du kan använda funktionen Fartpanorering till att lägga till rörelse till huvudmotivet i fotot genom att göra bakgrunden oskarp.

 1. Öppna fotot.

 2. Gå till läget Guidad och välj Roliga redigeringar > Fartpanorering.

 3. Klicka på verktyget Snabbmarkering och rita markering runt huvudmotivet i fotot. Du kan använda följande alternativ:

  • Du kan använda skjutreglaget Penselstorlek till att ändra storlek på penseln.
  • Du kan använda knapparna Lägg till och Subtrahera till att välja olika delar i fotot.
 4. Använd fartpanoreringseffekten genom att klicka på Lägg till panoreringsoskärpa. Du kan använda följande alternativ:

  • Du kan använda skjutreglaget till att ändra intensiteten på effekten.
  • Du kan använda kontrollen Vinkel till att ange vinkelriktningen för rörelseoskärpan. Den här vinkeln är vanligtvis den riktning i vilken ditt huvudmotiv rör sig.
 5. (Valfritt) Om du vill ta bort överflödig oskärpa klickar du på Finjustera oskärpa och sedan drar du pekaren över det område du vill ta bort överflödig oskärpa från.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy