Användarhandbok Avbryt

Skapa fotoprojekt

Knappen Skapa och lista med tillgängliga alternativ

Obs!

Om du skapar stora fotoprojekt med många sidor måste du ha minst 1 GB RAM-minne för optimala prestanda.

Skapa fotokollage

Skapa fotokollage som du kan använda till att hålla dina minnen levande.  

Exempel på fotokollage

Skapa fotokollage

Så här skapar du fotokollage:

 1. Öppna två eller fler foton i Photoshop Elements.

  Obs!

  Du kan också välja foton i Elements Organizer. Du kan skapa fotokollage med högst 8 foton.

 2. Klicka på Skapa > Fotokollage.

  Ett kollage skapas automatiskt baserat på antalet foton. Med intelligent automatisk beskärning hamnar den mest framträdande delen av fotot (ansiktet) i fokus och placeras i kollageramarna.  

 3. (Valfritt) Välj en layout för fotokollaget.

  Layoutförslagen visas beroende på hur många foton som ingår i kollaget. Det finns fyra olika layoutkategorier: Liggande, Stående, Facebook-omslag och Instagram.

 4. (Valfritt) Lägg till, ta bort, byt och flytta foton i kollaget.

  • Lägga till ett foto: klicka på Dator om du vill lägga till foton på datorn. Du kan också klicka på Organizer och välja foton i katalogen eller album.
    
  Lägga till foton från datorn eller Organizer

  • Ersätta ett foto: högerklicka på det foto du vill ersätta. Välj Ersätt foto på snabbmenyn om du vill öppna dialogrutan Välj foto och välja ett ersättningsfoto på datorn.
  Ta bort eller ersätta ett foto

  • Ta bort ett foto: högerklicka på det foto du vill ta bort. Välj Ta bort foto på snabbmenyn.
  • Byt foton: du kan flytta foton mellan de olika ramarna i fotokollaget. Högerklicka på det foto du vill byta plats på och välj Byt foto genom att dra. Dra sedan fotot till den fotoram som du vill byta fotot med. När du ser en dubbelpil släpper du fotot. Bilderna i de två ramarna byter plats.
  Flytta foton i kollaget

  När du lägger till eller tar bort ett foto från kollaget får kollaget automatiskt en ny layout.  

 5. (Valfritt) Dubbelklicka på ett foto om du vill visa HUD-väljaren (heads-up-display). Du kan använda HUD-väljaren till att rotera fotot åt höger eller vänster, zooma in och ut, byta ut fotot eller ta bort det. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.

  Rotera, zooma, byt ut och ta bort foton med hjälp av HUD-väljaren

 6. (Valfritt) Klicka på Grafik längst ned till höger om du vill välja en bakgrund eller en ram.  Dubbelklicka på den bakgrund eller ram du vill använda i kollaget.

  Använda önskad bakgrund eller ram

 7. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 8. Spara fotokollaget genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet. Du kan spara fotokollaget i olika format, som Photoshop, BMP, JPEG, PNG.
  • Klicka på Arkiv Spara. Standardinställningen är att kollaget eller projektet sparas i mappen Mina bilder, men du kan välja en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (Mac OS).
 9. Skriv ut fotokollaget genom att göra något av följande:

  • Klicka på Skriv ut i åtgärdsfältet.
  • Klicka på Arkiv Skriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).

Skapa fotokollage i PSE 2018 och tidigare versioner

Så här skapar du fotokollage i Elements 2018 och tidigare versioner:

 1. Välj SkapaFotokollage.

 2. Gör följande i dialogrutan Fotokollage och klicka sedan på OK:

  • Välj en storlek för fotokollaget.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i fotokollaget
  • Layout: visa layouten för fotokollaget
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder för fotokollaget

  Gör så här:

  • Lägg till foton i fotokollaget.
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs. 
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara fotokollaget genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (Mac OS).
 6. Skriv ut fotokollaget genom att göra något av följande:

  • Välj ArkivSkriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).
  Obs!

  Du kan inte skriva ut fotokollaget om du flyttar ett foto som används i fotokollaget från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa fotoböcker

Du kan använda fotoböcker till att bevara dina minnen. Det finns olika alternativ för storlekar och teman i Photoshop Elements, vilket gör det enkelt att skapa fotoböcker.

 1. Välj Skapa > Fotobok.

 2. Gör följande i dialogrutan Fotobok och klicka sedan på OK:

  • Välj en storlek för fotoboken.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
  • Ange antal sidor (2 till 78) för fotoboken.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i fotoboken
  • Layout: visa layouten för fotoboken
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder för fotoboken

  Gör så här:

  • Lägg till foton i fotoboken.
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs. 
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara fotoboken genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv > Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 6. Skriv ut fotoboken genom att göra något av följande:

  • Välj Arkiv > Skriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).
  Obs!

  Du kan inte skriva ut fotoboken om du flyttar ett foto som används i fotoboken från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa gratulationskort

Du kan skapa egna gratulationskort med några enkla steg.

Exempel på fotogratulationskort

 1. Välj SkapaGratulationskort.

 2. Gör följande i dialogrutan Gratulationskort och klicka sedan på OK:

  • Välj en storlek för gratulationskortet.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i gratulationskortet
  • Layout: visa layouten för gratulationskortet
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder i gratulationskortet

  Gör så här:

  • Lägg till foton i gratulationskortet.
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs. 
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara gratulationskortet genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 6. Skriv ut gratulationskortet genom att göra något av följande:

  • Välj ArkivSkriv ut och klicka sedan på OK.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS) och klicka sedan på OK.
  Obs!

  Du kan inte skriva ut gratulationskortet om du flyttar ett foto som används i gratulationskortet från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa fotokalendrar

Visa upp dina foton genom att skapa fotokalendrar med hjälp av Photoshop Elements. 

 1. Välj Skapa Fotokalender.

 2. Gör följande i dialogrutan Fotokalender och klicka sedan på OK:

  • Välj startmånad och år.
  • Välj en storlek för kalendern.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i fotoboken
  • Layout: visa layouten för fotoboken
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder för fotoboken

  Gör så här:

  • Lägg till foton i kalendern.
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs. 
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara kalendern genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (Mac OS).
 6. Skriv ut kalendern genom att göra något av följande:

  • Välj Arkiv Skriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).
  Obs!

  Du kan inte skriva ut kalendern om du flyttar ett foto som används i kalendern från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa cd- och dvd-fodral 

Gäller för 2022 och tidigare versioner.

Du kan skapa fodral (konvolut) för cd- och dvd-skivor.

Exempel på cd- och dvd-fodral

 1. Gör så här:

  • Om du vill skapa ett cd-fodral väljer du Skapa > Cd-fodral.
  • Om du vill skapa ett dvd-fodral väljer du Skapa > Dvd-fodral.
 2. Ange följande i dialogrutan och klicka sedan på OK:

  • Välj en storlek för fodralet.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i cd-/dvd-fodralet
  • Layout: visa layouten för fotoboken
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder för fotoboken

  Gör så här:

  • Lägg till foton i cd-/dvd-fodralet
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs. 
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara cd-/dvd-fodralet genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 6. Skriv ut cd-/dvd-fodralet genom att göra något av följande:

  • Välj Arkiv Skriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).
  Obs!

  Du kan inte skriva ut cd-/dvd-fodralet om du flyttar ett foto som används i cd-/dvd-fodralet från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa cd- och dvd-etiketter

Gäller för 2022 och tidigare versioner.

Du kan använda Photoshop Elements till att skapa skivetiketter som kan fästas på cd- och dvd-skivor, eller etiketter på skrivbara cd- och dvd-skivor med en bläckstråleskrivare. 

Exempel på cd- och dvd-etiketter

 1. Välj Skapa > Cd-/dvd-etikett.

 2. Gör följande i dialogrutan Cd-/dvd-etikett och klicka sedan på OK:

  • Välj en storlek för cd-/dvd-etiketten.
  • Välj ett tema.
  • Välj Fyll automatiskt med de valda bilderna om du vill använda de bilder du har valt i fotobehållaren.
 3. Projektet öppnas med följande alternativ längst ned till höger:

  • Sidor: visa sidorna i fotoboken
  • Layout: visa layouten för fotoboken
  • Grafik: ändra bakgrund, ramar och bilder för cd-/dvd-etiketten

  Gör så här:

  • Lägg till foton i cd-/dvd-etiketten.
  • Lägg till bakgrunden.
  • Lägg till ramar om du vill lägga till fler foton på en sida.
  • Lägg till bilder, om det behövs.
 4. (Valfritt) Klicka på Avancerat läge eller Grundläggande läge för att ange i vilket läge du vill visa och ändra foton.

  I Grundläggande läge kan du lägga till text och flytta text och bilder.

  I Avancerat läge får du tillgång till den fullständiga verktygslådan och alla lageralternativ. Du kan använda alternativen till att retuschera bilder och redigera lager. 

 5. Spara cd-/dvd-fodralet genom att göra något av följande:

  • Klicka på Spara i åtgärdsfältet.
  • Välj Arkiv Spara. Som standard sparas projekten i mappen Mina bilder, men du kan välja att spara projekt på en annan plats.
  • Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 6. Skriv ut cd-/dvd-etiketten genom att göra något av följande:

  • Välj Arkiv Skriv ut.
  • Tryck på Ctrl+P (Windows) respektive Kommando+P (macOS).
  Obs!

  Du kan inte skriva ut cd-/dvd-etiketten om du flyttar ett foto som används i cd-/dvd-etiketten från dess ursprungliga plats på datorn. Du kan fortfarande spara projektet.

Skapa bildspel

Bildspel är ett trevligt sätt att dela med sig av mediefiler på. Med Photoshop Elements kan du anpassa bildspelen och lägga till musikklipp, grafik, text och t.o.m. en berättelse.  

När du skapar ett bildspel öppnas Elements Organizer för ytterligare bearbetning. Se Skapa bildspel för mer information.

Obs!

Om du vill titta på en videofilm om bildspel går du till www.adobe.com/go/lrvid913_pse_se

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Du kan använda fotoprojekt till att enkelt skapa professionella fotoböcker, gratulationskort, fotokalendrar, fotokollage, cd-/dvd-fodral och cd-/dvd-etiketter (gäller för 2022 och tidigare versioner ) på ett ögonblick. Du kan använda knappen Skapa längst upp till höger i Photoshop Elements till att visa de tillgängliga fotoprojekten. 

Fotoprojekt sparas i fotoprojektformatet (.pse). Du kan skriva ut fotoprojekt på skrivaren, spara dem på hårddisken samt dela dem med hjälp av e-post.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online