Photoshop Elements 14.0

Windows

 • processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare med stöd för SSE2
 • Microsoft Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8 eller Windows 10 (32-bitarsversioner installeras på 32-bitarssystem, 64-bitarsversioner installeras på 64-bitarssystem)
 • 2 GB RAM-minne
 • 5 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 (med skalningsfaktorn 100 %)
 • Microsoft DirectX 9- eller 10-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet (för installation från dvd)
 • QuickTime 7
 • en Internetanslutning krävs för produktaktivering och hämtning av innehåll*

macOS

 • 64-bitars Intel-processor med flera kärnor
 • OS X 10.9 eller 10.10
 • 2 GB RAM-minne
 • 5 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 (med skalningsfaktorn 100 %)
 • dvd-enhet (för installation från dvd)
 • QuickTime 7
 • en Internetanslutning krävs för produktaktivering och hämtning av innehåll*

* Internetanslutning krävs. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part ("onlinetjänster"). Onlinetjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (se www.adobe.com/go/terms_se). Onlinetjänster är bara tillgängliga i vissa länder och på vissa språk, användaren kanske måste registrera sig och tjänsterna kan upphöra eller ändras helt eller delvis utan föregående meddelande. Ytterligare avgifter eller prenumerationsavgifter kan tillkomma.

Photoshop Elements 13.0

Förbättringar

 • Stöd för HiDPI och Retina-skärmar
 • 64-bitarsstöd för Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements, Elements Organizer och Adobe Photo Downloader

Windows

 • processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare (inklusive stöd för en kärna)
 • Microsoft Windows 7.x eller Windows 8.x (32-bitarsversioner installeras på 32-bitarssystem, 64-bitarsversioner installeras på 64-bitarssystem)
 • 2 GB RAM-minne
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • färgbildskärm med grafikadapter med 16-bitarsfärg
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • Microsoft DirectX 9- eller 10-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • Internetanslutning krävs för produktaktivering*

macOS

 • 64-bitars Intel-processor med flera kärnor
 • OS X 10.8 till 10.10
 • 2 GB RAM-minne
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för produktaktivering*

* Internetanslutning krävs. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part ("onlinetjänster"). Onlinetjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (se www.adobe.com/go/terms_se). Onlinetjänster är bara tillgängliga i vissa länder och på vissa språk. Du måste eventuellt registrera dig och tjänsterna kan upphöra eller ändras helt eller delvis utan föregående meddelande. Ytterligare avgifter eller prenumerationsavgifter kan tillkomma. 

Photoshop Elements 12.0

Windows

 • processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare (inklusive stöd för en kärna)
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista med Service Pack 2, Windows 7 eller Windows 8 och 8.1 (Obs! Camera Raw-funktionerna i Windows XP är begränsade)
 • 2 GB RAM-minne
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • Internetanslutning krävs för produktaktivering*

macOS

 • 64-bitars Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.7 till OS X 10.9
 • 2 GB RAM-minne
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för produktaktivering*

Photoshop Elements 11.0

Windows

 • processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare (inklusive stöd för en kärna)
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • Microsoft DirectX 9- eller 10-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

macOS

 • Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.6 till OS X 10.8
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

Photoshop Elements 10.0

Windows

 • processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare (inklusive stöd för en kärna)
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista eller Windows 7
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 576
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

macOS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X 10.5.8 till 10.7
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

Photoshop Elements 9.0

Windows

 • Processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller 3, Windows Vista eller Windows 7
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 3 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1024 x 576 vid 96 dpi eller lägre
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 (krävs för import av QuickTime-format)
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

macOS

 • Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.5.8 till 10.6
 • 1 GB RAM-minne (2 GB för HD-videofunktioner)
 • 3,4 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 (krävs för import av QuickTime-format)
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

Photoshop Elements 8.0

Windows

 • Processor med hastigheten 1,6 GHz eller snabbare
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller 3, Windows Vista eller Windows 7 (körs i 32-bitarsläge på 64-bitarssystem)
 • 1 GB RAM-minne
 • 2 GB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 576 vid 96 dpi eller lägre
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • dvd-enhet
 • för webbfunktioner krävs Microsoft Internet Explorer 6 till 8 eller Mozilla Firefox 1.5 till 3.x

macOS

 • Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.4.11 till 10.5.8 eller 10.6
 • 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
 • grafikkort med 64 MB RAM-minne
 • 2 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

Språk

Adobe Photoshop Elements 8.0 för Windows är tillgängligt på följande språk:

 • Tjeckiska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Ryska
 • Spanska
 • Spanska (Latinamerika)
 • Svenska
 • Turkiska 

Adobe Photoshop Elements 8.0 för macOS är tillgängligt på följande språk:

 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Japanska

Äldre versioner

Photoshop Elements 7.0

Windows

 • processor med hastigheten 2 GHz eller snabbare
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller 3 eller Windows Vista
 • certifierat för 32-bitarsversionen av Windows
 • 1 GB RAM-minne
 • 1,5 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 vid 96 dpi eller lägre
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • cd-enhet
 • för webbfunktioner krävs Microsoft Internet Explorer 6 eller 7 eller Mozilla Firefox 1.5 till 3.x

Språk

Adobe Photoshop Elements 7.0 för Windows är tillgängligt på följande språk:

 • Tjeckiska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Spanska (Latinamerika)
 • Svenska
 • Turkiska

Photoshop Elements 6.0

Windows

 • Intel Pentium 4-, Pentium M- eller Intel Centrino-processor med hastigheten 1,3 GHz (eller kompatibel)
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Vista
 • 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)
 • 1,5 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 vid 96 dpi eller lägre
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • cd-enhet
 • För webbfunktioner krävs Microsoft Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7.0 eller Mozilla Firefox 1.5

Språk

Adobe Photoshop Elements 6.0 för Windows är tillgängligt på följande språk:

 • Tjeckiska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Spanska (Latinamerika)
 • Svenska
 • Turkiska

macOS

 • PowerPC G4- eller G5-processor eller Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.4.8 till 10.5.2
 • 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
 • grafikkort med 64 MB RAM-minne
 • 1 GB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen)
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • dvd-enhet
 • QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
 • Internetanslutning krävs för Internetbaserade tjänster

Körs nu internt på PowerPC- och Intel-baserade Apple-datorer.

Få processorprestanda på Intel- och PowerPC-baserade Apple-datorer.

Språk

Adobe Photoshop Elements 6.0 för macOS är tillgängligt på följande språk:

 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Japanska

Photoshop Elements 5.0

Windows

 • Intel Pentium 4- eller Intel Celeron-processor (eller kompatibel) med hastigheten 1,3 GHz (processorer med två kärnor och flertrådsteknik stöds)
 • Microsoft Windows Vista (endast 32-bitarsversioner), Windows XP eller Windows Media Center Edition (för Windows XP och MCE krävs Service Pack 2)
 • Windows XP: 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)
 • Windows Vista: 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
 • 1,5 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 vid 96 dpi eller lägre
 • grafikdrivrutin som är kompatibel med Microsoft DirectX 9 eller 10
 • cd-enhet

macOS

(Ingen macOS-version)

Photoshop Elements 4.0

Windows

 • Intel Pentium III- eller 4- eller Intel Centrino-processor (eller kompatibel) med hastigheten 800 MHz
 • Microsoft Windows XP Professional, Home Edition eller Media Center Edition 2005 med Service Pack 2
 • 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)
 • 900 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med 16-bitarsfärggrafikkort
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768
 • Microsoft DirectX 9-kompatibel grafikdrivrutin
 • Cd-enhet
 • För handdatorer: Palm OS 4.0, 4.1 eller 5.0 och Palm Desktop 4.0 eller 4.01 krävs

macOS

 • PowerPC med G3-, G4- eller G5-processor
 • Mac OS X 10.3 eller 10.4
 • 256 MB RAM-minne
 • 750 MB ledigt hårddiskutrymme
 • 16-bitarsbildskärm med upplösningen 1 024 x 768 (XGA)
 • cd-enhet

Photoshop Elements 3.0

Windows

 • Intel Pentium III- eller 4-processor på 800 MHz (snabbare rekommenderas)
 • Microsoft Windows XP Home eller Professional med Service Pack 1 eller Windows 2000 med Service Pack 4
 • 256 MB RAM-minne (512 MB eller mer rekommenderas)
 • 800 MB ledigt hårddiskutrymme
 • Adobe Reader 6.0.1 och Microsoft DirectX 9.0 (medföljer på programskivan och installeras om det inte redan finns)
 • 16-bitarsfärgbildskärm med upplösningen 1 024 x 768 (XGA) eller högre
 • cd-enhet
 • Kompatibla filformat: JPEG, TIFF, PSD, PDF, BMP, GIF och andra filformat  

macOS

 • PowerPC G3-, G4- eller G5-processor
 • Mac OS X 10.2.8 eller 10.3
 • 256 MB RAM-minne
 • 200 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med grafikkort som kan hantera tusentals färger
 • bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 eller högre
 • cd-enhet
 • Kompatibla filformat: JPEG, TIFF, PSD, PDF, BMP, GIF och andra filformat

Photoshop Elements 2.0

Windows

 • Intel Pentium-processor
 • Microsoft Windows 98, NT 4.0, 2000, Me eller XP
 • 128 MB RAM-minne (512 MB eller mer rekommenderas)
 • 150 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm som kan hantera tusentals färger
 • cd-enhet
 • Internet Explorer 5.0, 5.5 eller 6.0 (för hjälpmenyer)  

macOS

 • Systemkrav för Mac
 • PowerPC-processor
 • OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X 10.1.3 till 10.1.5
 • 128 MB RAM-minne
 • 350 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med grafikkort som kan hantera tusentals färger
 • cd-enhet
 • Internet Explorer 5.0, 5.5 eller 6.0 (för hjälpmenyer)

Photoshop Elements 1.0

Windows

 • Intel Pentium-processor
 • Microsoft Windows 98, NT 4.0, 2000, Me eller XP
 • 128 MB RAM-minne (512 MB eller mer rekommenderas)
 • 150 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm som kan hantera tusentals färger
 • cd-enhet
 • Internet Explorer 5.0, 5.5 eller 6.0 (för hjälpmenyer)  

macOS

 • Systemkrav för Mac
 • PowerPC-processor
 • OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X 10.1.3 till 10.1.5
 • 128 MB RAM-minne
 • 350 MB ledigt hårddiskutrymme
 • färgbildskärm med grafikkort som kan hantera tusentals färger
 • cd-enhet
 • Internet Explorer 5.0, 5.5 eller 6.0 (för hjälpmenyer)  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy