Tillämpa Photoshop-effekter

Lär dig hur du ansluter till Photoshop inifrån Photoshop Express.

Obs!

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för iOS-användare.

Aktivera fjärranslutning i Photoshop

Så här ansluter du till Photoshop med Photoshop Express:

 1. Starta Adobe Photoshop på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Redigera > Fjärranslutningar.

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Skapa ditt lösenord och klicka på OK.

  Obs!

  Om du inte kan ansluta till Photoshop:

  • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.
  • Se till att din version av Photoshop är 16.0 eller senare. Så här kontrollerar du det:

  1. Starta Photoshop.

  2. Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

  3. För att uppdatera till den senaste versionen, välj Hjälp > Uppdateringar i Photoshop.

  4. Starta om Photoshop Express-appen och tryck på ikonen Photoshop Effects i panelen längst ned för att återansluta.

  • Se till att Fjärranslutning är aktiverad i Photoshop.

Anslut till Photoshop från Photoshop Express

 1. Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.

 2. Öppna Photoshop Express och klicka på ikonen Photoshop Effects  i panelen längst ned på skärmen.

 3. Tryck på den effekt du vill tillämpa. Photoshop Express söker sedan efter tillgängliga servrar.

  Photoshop Express-effekter
  Välj önskad effekt från den nedre panelen.

 4. Välj servern (Tjänstenamn) som anges på den andra skärmen med anvisningar.

  Anslut till Photoshop

 5. Ange lösenordet du skapade i Photoshop så är du redo att börja arbeta med Photoshop Effects. Den valda effekten appliceras sedan på ditt foto.

  Välj önskad effekt för ditt foto och se förändringen i realtid.
  Välj önskad effekt för ditt foto och se förändringen i realtid.

  Obs!

  Inaktivera Spara lösenord och anslut automatiskt för att inaktivera inställningen för automatisk anslutning i Photoshop Express. 
  Om du redan har aktiverat automatisk anslutning, väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar och klickar på Ja.

Ange lösenord

Inaktivera Spara lösenord och automatisk anslutning i Photoshop Express för att inaktivera automatisk anslutning.
Om du redan har aktiverat automatisk anslutning, väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar och klickar på Ja.

Uppstår problem när du använder Photoshop Effects?

Problem: Det går inte att identifiera att Photoshop körs på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Säkerställ att din version av Photoshop är 16.0 eller senare. Så här gör du:
 1. Starta Photoshop på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Om du har en tidigare version än 14.0 uppdaterar du till den senaste versionen genom att välja Hjälp > Uppdateringar i Photoshop CC.

Kontrollera om fjärranslutningen är aktiverad i Photoshop. Så här gör du:

 1. Välj Redigera i Photoshop.

 2. Välj Fjärranslutningar..

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Lägg till namn på tjänsten och lösenordet.

 5. Klicka på OK och starta om Photoshop.

Problem: Det går inte att ansluta till Photoshop på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Starta om Photoshop Express och tryck på ikonen Anslut till Photoshop för att återansluta.
 • Starta om Photoshop och anslut på nytt.
 • Se till att Photoshop inte blockeras av dina brandväggsinställningar.
 • Återställ anslutningsinställningen i Photoshop Express. Så här gör du: Välj Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar > Ja och återanslut till Photoshop.

Problem: Du får felmeddelandet Bilden verkar inte längre vara öppen i Photoshop.’

Lösning

 • Öppna bilden igen och försök på nytt.
 • Öppna bilden igen i Photoshop Express och tryck på ikonen Anslut till Photoshop.

Problem: Det går inte att tillämpa Photoshop-effekter

Lösning

Kontrollera om någon modal dialog, som en verktygsmeny, snabbmeny eller ett valt verktyg är öppet i Photoshop. Om det är så, stänger du dialogen och tillämpar effekten på nytt i Photoshop Express.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online