Lär dig hur du ansluter till Photoshop CC inifrån Photoshop Express.

Obs!

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för iOS-användare.

Aktivera fjärranslutning i Photoshop CC

Så här ansluter du till Photoshop CC med Photoshop Express:

 1. Starta Adobe Photoshop CC på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Redigera > Fjärranslutningar.

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Skapa ditt lösenord och klicka på OK.

  kvlr_1

  Obs!

  Om du inte kan ansluta till Photoshop CC:

  • Se till att datorn som kör Photoshop CC och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.
  • Se till att din version av Photoshop CC-versionen är 16.0 eller senare.Så här kontrollerar du det:

  1. Starta Photoshop CC.

  2.Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

  3. För att uppdatera till den senaste versionen, välj Hjälp > Uppdateringar i Photoshop CC.

  4.Starta om Photoshop Express-appen och tryck på ikonen Photoshop Effects i panelen längst ned för att återansluta.

  • Se till att Fjärranslutning är aktiverad i Photoshop CC.

Anslut till Photoshop CC från Photoshop Express

 1. Se till att datorn som kör Photoshop CC och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.

 2. Öppna Photoshop Express och klicka på ikonen Photoshop Effects  i panelen längst ned på skärmen.

 3. Tryck på den effekt du vill tillämpa. Photoshop Express söker sedan efter tillgängliga servrar.

  Image1
  Välj önskad effekt från den nedre panelen.
  Image2
  Appen söker efter tillgängliga servrar.

 4. Välj servern (Tjänstenamn) som anges på den andra skärmen med anvisningar.

  IMage3
 5. Ange lösenordet du skapade i Photoshop CC så är du klar att börja arbeta med Photoshop Effects. Den valda effekten appliceras sedan på ditt foto.

  Image4
  Ange ditt lösenord. Du kan också välja Spara lösenord och automatisk anslutning för att undvika att logga in varje gång du använder funktionen.
  Image5
  Välj önskad effekt för ditt foto och se förändringen i realtid.

  Obs!

  Inaktivera Spara lösenord och anslut automatiskt för att inaktivera inställningen för automatisk anslutning i Photoshop Express.
  Om du redan har aktiverat automatisk anslutning väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop CC-anslutningar och klickar på Ja.

Ange lösenord

Image4

Inaktivera Spara lösenord och automatisk anslutning i Photoshop Express för att inaktivera automatisk anslutning.
Om du redan har aktiverat automatisk anslutning, väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop CC-anslutningar och klickar på Ja..

Uppstår problem när du använder Photoshop Effects?

Problem: Det går inte att identifiera att Photoshop CC körs på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att Photoshop CC körs på datorn och att den mobila enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Verifiera att Photoshop CC-versionen är 16.0 eller senare. Så här gör du:
 1. Starta Photoshop CC på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Om du har en tidigare version än 14.0 uppdaterar du till den senaste versionen genom att välja Hjälp > Uppdateringar i Photoshop CC.

Kontrollera om fjärranslutningen är aktiverad i Photoshop CC. Så här gör du:

 1. Välj redigera i Photoshop CC.

 2. Välj Fjärranslutningar..

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Lägg till namn på tjänsten och lösenordet.

 5. Klicka på OK och starta om Photoshop.

Problem: Det går inte att ansluta till Photoshop CC på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att Photoshop CC körs på datorn och att den mobila enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Starta om Photoshop Express och tryck på Anslut till Photoshop-ikonen för att återansluta.
 • Starta om Photoshop CC och anslut på nytt.
 • Se till att Photoshop CC inte blockeras av dina brandväggsinställningar.
 • Återställ anslutningsinställningen i Photoshop Express. Så här gör du: Välj Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop CC-anslutningar > Ja och återanslut till Photoshop CC.

Problem: Du får felmeddelandet Bilden verkar inte längre vara öppen i Photoshop CC.

Lösning

 • Öppna bilden igen och försök på nytt.
 • Öppna bilden igen i Photoshop Express och tryck på ikonen Anslut till Photoshop.

Problem: Det går inte att tillämpa Photoshop-effekter

Lösning

 • Kontrollera om någon modal dialog, som en verktygsmeny, snabbmeny eller ett valt verktyg är öppet i Photoshop CC. Om det är så, stänger du dialogen och tillämpar effekten på nytt i Photoshop Express.