Lär dig hur du ansluter till Photoshop inifrån Photoshop Express.

Obs!

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för iOS-användare.

Aktivera fjärranslutning i Photoshop

Så här ansluter du till Photoshop med Photoshop Express:

 1. Starta Adobe Photoshop på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Redigera > Fjärranslutningar.

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Skapa ditt lösenord och klicka på OK.

  kvlr_1

  Obs!

  Om du inte kan ansluta till Photoshop:

  • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.
  • Se till att din version av Photoshop är 16.0 eller senare. Så här kontrollerar du det:

  1. Starta Photoshop.

  2. Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

  3. För att uppdatera till den senaste versionen, välj Hjälp > Uppdateringar i Photoshop.

  4. Starta om Photoshop Express-appen och tryck på ikonen Photoshop Effects i panelen längst ned för att återansluta.

  • Se till att Fjärranslutning är aktiverad i Photoshop.

Anslut till Photoshop från Photoshop Express

 1. Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma WiFi-nätverk.

 2. Öppna Photoshop Express och klicka på ikonen Photoshop Effects  i panelen längst ned på skärmen.

 3. Tryck på den effekt du vill tillämpa. Photoshop Express söker sedan efter tillgängliga servrar.

  Image1
  Välj önskad effekt från den nedre panelen.
  connect_to_adobeps

 4. Välj servern (Tjänstenamn) som anges på den andra skärmen med anvisningar.

  connect_to_photoshop
 5. Ange lösenordet du skapade i Photoshop så är du redo att börja arbeta med Photoshop Effects. Den valda effekten appliceras sedan på ditt foto.

  password_entry_screen
  Ange ditt lösenord. Du kan också välja Spara lösenord och automatisk anslutning för att undvika att logga in varje gång du använder funktionen.
  Image5
  Välj önskad effekt för ditt foto och se förändringen i realtid.

  Obs!

  Inaktivera Spara lösenord och anslut automatiskt för att inaktivera inställningen för automatisk anslutning i Photoshop Express. 
  Om du redan har aktiverat automatisk anslutning, väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar och klickar på Ja.

Ange lösenord

password_entry_screen

Inaktivera Spara lösenord och automatisk anslutning i Photoshop Express för att inaktivera automatisk anslutning.
Om du redan har aktiverat automatisk anslutning, väljer du Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar och klickar på Ja.

Uppstår problem när du använder Photoshop Effects?

Problem: Det går inte att identifiera att Photoshop körs på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Säkerställ att din version av Photoshop är 16.0 eller senare. Så här gör du:
 1. Starta Photoshop på Windows- eller Mac-datorn.

 2. Välj Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjälp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Om du har en tidigare version än 14.0 uppdaterar du till den senaste versionen genom att välja Hjälp > Uppdateringar i Photoshop CC.

Kontrollera om fjärranslutningen är aktiverad i Photoshop. Så här gör du:

 1. Välj Redigera i Photoshop.

 2. Välj Fjärranslutningar..

 3. Välj Aktivera fjärranslutningar.

 4. Lägg till namn på tjänsten och lösenordet.

 5. Klicka på OK och starta om Photoshop.

Problem: Det går inte att ansluta till Photoshop på Windows- eller Mac-datorn

Lösning

 • Se till att datorn som kör Photoshop och den mobila enheten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Starta om Photoshop Express och tryck på ikonen Anslut till Photoshop för att återansluta.
 • Starta om Photoshop och anslut på nytt.
 • Se till att Photoshop inte blockeras av dina brandväggsinställningar.
 • Återställ anslutningsinställningen i Photoshop Express. Så här gör du: Välj Appinställningar > Inställningar > Återställ Photoshop-anslutningar > Ja och återanslut till Photoshop.

Problem: Du får felmeddelandet Bilden verkar inte längre vara öppen i Photoshop.’

Lösning

 • Öppna bilden igen och försök på nytt.
 • Öppna bilden igen i Photoshop Express och tryck på ikonen Anslut till Photoshop.

Problem: Det går inte att tillämpa Photoshop-effekter

Lösning

Kontrollera om någon modal dialog, som en verktygsmeny, snabbmeny eller ett valt verktyg är öppet i Photoshop. Om det är så, stänger du dialogen och tillämpar effekten på nytt i Photoshop Express.