Grunder om filter i Photoshop | Självstudiekurser för Adobe Photoshop
Du kan lägga på snabba effekter i en bild med filter i Adobe Photoshop CC. Filter kan också kombineras för att skapa unika resultat.

Bläddra i Filtergalleriet

Lägg på kreativa filter med hjälp av Filtergalleriet.

 

I denna lektion: Använda Filtergalleriet

 1. Välj ett lager som innehåller material du vill förändra.
 2. Gå till menyraden och välj Filter > Filtergalleri.
 3. Testa de olika filtren och justera inställningarna så du får önskat resultat.
 4. Experimentera genom att lägga till flera filter från Filtergalleriet och ändra deras
  ordningsföljd.
 5. Klicka på OK för att stänga Filtergalleriet och tillämpa de filter du valt. Du kan också filtrera efter att du skapat en markering för att lägga på filter endast på det markerade området.

Lägg på oskärpa med smarta filter

Lägg på ett oskärpefilter som ett redigerbart smart filter.

 

I denna lektion: Använda ett smart filter för att göra bakgrunden oskarp.

 1. Välj ett lager som innehåller material du vill göra oskarpt, som en bakgrund.
 2. Välj Filter > Konvertera för smarta filter. Klicka på OK. Detta konverterar det markerade lagret till ett
  lager som har stöd för ändringsbara filter.
 3. Ha samma lager markerat och välj Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa.
 4. I dialogrutan Gaussisk oskärpa flyttar du radiereglaget tills du blir nöjd med mängden oskärpa som syns i förhandsvisningen. Klicka på OK för att tillämpa filtret Gaussisk oskärpa.
 5. Observera det smarta filter som kopplats till bildlagret på lagerpanelen. Det ger flexibilitet att redigera filterinställningarna senare. Då dubbelklickar du på det smarta filtret Gaussisk oskärpa på lagerpanelen. Gör ändringen i dialogrutan Gaussisk oskärpa och klicka på OK.
 6. Spara bilden i Photoshop-format (PSD) så du behåller lagret med det smarta filtret.

 

Gå tillbaka: Kombinera bilder

05/24/2023

 

Presentatör: Jan Kabili

Fotograf: Joel Grimes

Var den här sidan till hjälp?