Med en av de mest kraftfulla funktionerna i Adobe Photoshop går det att kombinera bilder och forma fantasirika montage.

Lägga till textur i en bild

Skapa en texturerad look med blandningslägen.

 

I denna lektion: Lägga till textur i en bild

 1. Börja med två lager. Bilden med den textur du vill lägga till ska vara på det övre lagret och huvudbilden på det nedre lagret.
 2. Kontrollera att det övre lagret (textur) har markerats på panelen Lager.
 3. Längst upp till vänster på lagerpanelen ändrar du blandningsläget på rullgardinsmenyn från Normal till Överlägg. Detta styr hur färgerna i texturlagret interagerar med färgerna på lagret nedan. Prova några andra blandningslägen och ta reda på vilket som ser bäst ut på dina bilder.
 4. Längst upp på panelen Lager kan du experimentera genom att minska opaciteten med opacitetsreglaget och ändra utseendet på texturen i bilden.

Lägga till ett objekt i en bild med en lagermask

Använd en lagermask om du vill lägga till ett objekt i en bild.

 

I denna lektion: Lägga till ett objekt i en bild med hjälp av en lagermask

 1. Börja med två lager. Bilden med det objekt du vill lägga till ska vara på det övre lagret
  och huvudbilden på det nedre lagret.
 2. Kontrollera att det övre lagret (objektet som du vill lägga till) har markerats på panelen Lager.
 3. Längst ned på lagerpanelen klickar du på ikonen Lägg till lagermask. En vit rektangel eller miniatyrbild som är länkad till det övre lagret läggs till. Den vita rektangeln är lagermasken. Lagermasken avgör vilken del av det länkade lagret som är synligt och vilken del som är dold. Det vita på masken representerar synliga områden. Det svarta på masken representerar dolda områden.
 4. verktygspanelen väljer du penselverktyget. Markera masken genom att klicka på maskminiatyrbilden på lagerpanelen och måla med svart eller vitt på de områden i det länkade lagret som är dolda eller synliga.

Byta ut en bakgrund med hjälp av en lagermask

Använd en lagermask om du vill byta ut en bakgrund mot en annan. 

 

I denna lektion: Använda en lagermask för att dölja en bakgrund

 1. Börja med två lager. Den ursprungliga bilden ska vara på det övre lagret och en bild med utbytt bakgrund på det nedre lagret.
 2. Kontrollera att det övre lagret (den ursprungliga bilden) har markerats på panelen Lager.
 3. På panelen Verktyg väljer du verktyget Snabbmarkering och använder det för att markera alla områden i den ursprungliga bilden som du vill behålla till det färdiga resultatet, allt utom bakgrunden i den ursprungliga bilden.
 4. Längst ned på panelen Lager klickar du på ikonen Lägg till lagermask. En lagermaskminiatyrbild länkad till det övre lagret läggs till. Lagermasken döljer allt utom det som du markerar. I de dolda områdena i det övre lagret kan du se ned genom lagerhögen till den utbytta bakgrunden i det nedre lagret.

 

Gå tillbaka: Lägga till text och former | Härnäst: Använda filter

 

01/13/2020

 

Presentatör: Jan Kabili

Fotograf: Martin Hoang

Träslöjdare: Matt Ritchie

Var den här sidan till hjälp?