Beskära och ändra storlek på bilder | Självstudiekurser för Adobe Photoshop
Lär dig att ändra storlek på en bild, beskära och räta upp samt lägga till mer bildyta i Adobe Photoshop CC.

Ändra storlek på en bild

Ändra storlek på en bild.

 

I denna lektion: Ändra storlek på en bild

 1. Välj Bild > Bildstorlek.
 2. Mät höjd och bredd i pixlar på de bilder du vill använda på webben och i tum eller cm på bilder du vill skriva ut. Ha länkikonen aktiv så att proportionerna behålls. Då ändras höjden automatiskt när du ändrar bredd och tvärtom.
 3. Välj Ändra för att ändra antalet pixlar i bilden. Då ändras bildstorleken.
 4. Klicka på OK.

Ange upplösning

Ändra upplösning på en bild.

 

I denna lektion: Ändra bildupplösning

 1. Välj Bild > Bildstorlek. Upplösning i den här dialogrutan avser det antal bildpixlar som tilldelas varje tum när bilden skrivs ut.
 2. Ange bredd och höjd i tum när du ska skriva ut.
 3. Avmarkera Ändra för att behålla det ursprungliga antalet bildpixlar.
 4. I fältet Upplösning sätter du antalet pixlar per tum till 300 när du ska skriva ut på en vanlig bläckstråleskrivare. Då ändras även siffrorna i fälten Bredd och Höjd.
 5. Klicka på OK.

Beskära och räta upp en bild

Använda beskärningsverktyget.

 

I denna lektion: Beskära och räta upp en bild

 1. Välj beskärningsverktygetverktygspanelen. En beskärningsram visas.
 2. Dra något av hörnen eller kanterna på beskärningsramen för att ändra storlek på ramen.
 3. Dra inuti beskärningsramen för att positionera bilden rätt inuti ramen.
 4. Dra utanför ett hörn på beskärningsramen om du vill rotera eller räta upp.
 5. Klicka på bockmarkeringen på alternativfältet eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (macOS) för att bekräfta beskärningen.

Utvidga bildytan

Lägga till lite utrymme på bildytan.

 

I denna lektion: Ändra storlek på bildytan

 1. Välj Bild > Storlek på arbetsyta
 2. Ange hur mycket du vill lägga till i bredd och höjd. Mät bredd och höjd i pixlar om du ska använda bilden på webben och i tum eller cm om du ska skriva ut.
 3. Välj Relativ och markera sedan en förankringspunkt i rutnätet. Pilarna pekar åt det håll bildytan kommer att läggas till.
 4. Klicka på OK.

 

Gå tillbaka: Bekanta dig med Photoshop | Härnäst: Arbeta med lager

 

05/24/2023

 

Presentatör: Jan Kabili

Fotograf: Martin Hoang

Florist: Kiana Underwood

Mönstermakare: Wil Ortanez

Var den här sidan till hjälp?