Lär dig hur du använder lager på panelen Lager, ändrar storlek på innehållet i ett lager, lägger till bilder i en lageruppbyggd fil och hur du arbetar med bakgrundslager i Adobe Photoshop CC.

Förstå lager

Lär dig vad lager är och varför de är så användbara.

 

I denna lektion: Visa och välja lager på panelen Lager

 • Lager innehåller bilderna eller objekten som utgör en lageruppbyggd fil. Du kan flytta, redigera och arbeta med innehåll i ett lager utan att innehåll i andra lager påverkas.
 • Lager är ordnade i en trave på panelen Lager som oftast finns längst ner till höger på arbetsytan. Om panelen Lager inte visas väljer du Fönster > Lager.
 • Klicka på ögonikonen till vänster om ett lager på panelen Lager om du vill dölja lagrets innehåll. Klicka igen på samma plats om du vill visa innehållet. Detta är bra att använda när du vill komma ihåg vad som finns på ett särskilt lager.
 • Ett lager måste markeras om det ska gå att göra ändringar i det. Du markerar ett lager genom att klicka en gång till höger om ett lagernamn på panelen Lager. Om du vill lägga till fler lager håller du ned Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) samtidigt som du klickar på andra lager.

Lär dig grunderna om lager

Ändra lagerordning, skapa ett nytt lager, ändra lageropacitet och ta bort ett lager.

 

I denna lektion: Arbeta med lager på panelen Lager

 • Dra ett lager upp eller ned på panelen Lager för att ändra ordningen på lageruppbyggda objekt i bilden.
 • Klicka på ikonen för att skapa ett nytt lager längst ned på panelen Lager och ett nytt lager skapas. Lagret är transparent tills något läggs till i det.
 • Om du vill ge ett namn till lagret dubbelklickar du på det aktuella lagernamnet. Ange ett nytt namn för lagret. Tryck på Retur.
 • Om du vill ändra opaciteten på ett lager väljer du ett lager på panelen Lager och drar i opacitetsreglaget som du hittar långt upp på lagerpanelen och gör lagret mer eller mindre transparent.
 • Om du vill ta bort ett lager markerar du lagret på panelen Lager och trycker på Backspace (Windows) eller Delete (macOS).

Ändra storlek på ett lager

Ändra storleken på innehållet i markerade lager.

 

I denna lektion: Ändra storlek på lager

 1. På panelen Lager markerar du ett eller flera lager som innehåller bilder eller objekt som du vill ändra storlek på.
 2. Välj Redigera > Omforma fritt. En omformningsram visas runt hela innehållet i de valda lagren. Håll ned Skift om du inte vill att innehållet ska förvrängas och dra i hörnen eller kanterna till önskad storlek. Dra inuti omformningsramen om du vill flytta innehållet runt bilden. Dra utanför omformningsramen om du vill rotera innehållet.
 3. Klicka på bockmarkeringen på alternativfältet eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (macOS) för att bekräfta ändringen.

Lägga till bilder i en lageruppbyggd design

Lägg till fler bilder i en design, varje bild på ett eget lager.

 

I denna lektion: Lägga till bilder i en design

 1. Välj Arkiv > Montera Inbäddad, navigera till en bildfil i Utforskaren (Windows) eller Finder (macOS) och klicka på Montera.
 2. Håll ned Skift om du inte vill förvränga bilden och dra i hörnen på bildramen om du vill ändra storlek på den tillagda bilden.
 3. Placera den tillagda bilden där du vill ha den genom att dra inuti ramen.
 4. Klicka på bockmarkeringen på alternativfältet för att bekräfta placeringen. Ett nytt lager som innehåller den tillagda bilden skapas automatiskt.

Låsa upp bakgrundslagret

Lär dig hur ett särskilt bakgrundslager fungerar.

 

I denna lektion: Konvertera ett bakgrundslager till ett vanligt lager

 • Eftersom bakgrundslagret är låst går det inte att flytta i dokumentfönstret eller arrangeras om på panelen Lager och vissa redigeringsfunktioner fungerar inte på det.
 • Om du vill ändra bakgrundslagret till ett vanligt lager klickar du på låsikonen till höger om lagernamnet på panelen Lager.

 

Gå tillbaka: Ändra bildstorlek | Härnäst: Justera bildkvaliteten

 

03/27/2018

 

Presentatör: Jan Kabili

Fotograf: Martin Hoang

Mönstermakare: Wil Ortanez

Var den här sidan till hjälp?