Lär du hur du gör en markering, arbetar med vanliga markeringsverktyg och hur du finjusterar kanterna på en markering i Adobe Photoshop.

Lär dig grunderna om markering

Använd en markering för att redigera en del av en bild.

 

I denna lektion: Göra en markering och bara justera det markerade området

En markering isolerar en del av en bild så att du kan arbeta i det området utan att resten av bilden påverkas.

 1. verktygspanelen väljer du verktyget Rektangulär markeringsram. Dra en rektangulär markering runt bilden. Området inuti den animerade ramen representerar din markering.
 2. Om du vill markera mer klickar du på ikonen Lägg till i markering i alternativfältet eller håller ned Skift och drar. Om du vill markera mindre klickar du på ikonen för att ta bort från markering i alternativfältet eller så trycker du på Alt (Windows) eller Option (macOS) och drar.
 3. Markera det lager du vill justera. Prova sedan att använda några justeringar (Bild > Justeringar). Justeringar påverkar bara det markerade området i lagret när en markering är aktiv. Detsamma gäller om du använder ett filter, målar, fyller, kopierar eller gör andra redigeringar.
 4. När du är klar avmarkerar du genom att välja Markera > Avmarkera eller så trycker du på Ctrl+D (Windows) eller Cmd+D (macOS).

Lär dig hur du använder snabbmarkerings- och lassoverktygen

Använda markeringsverktyg.

 

I denna lektion: Använda snabbmarkeringsverktyget

 1. verktygspanelen väljer du verktyget Snabbmarkering.
 2. Dra över det område du vill markera. Verktyget försöker hitta bildkanter där markeringen sedan stoppas automatiskt.
 3. Efter den första markeringen växlar verktyget automatiskt till alternativet Lägg till i markering. Dra över andra områden om du vill markera mer.
 4. Om du vill markera mindre håller du ned Alt-tangenten (Windows) eller Option-tangenten (macOS) samtidigt som du drar över områden som ska tas bort från markeringen.
 5. Experimentera genom att justera storleken och hårdheten på snabbmarkeringsverktyget i alternativfältet.


Använda lassoverktyget

 1. verktygspanelen väljer du lassoverktyget. Verktyget är bra att använda om du vill rensa en markering som du har gjort med ett annat verktyg.
 2. Om du vill lägga till i en markering som gjorts med ett verktyg trycker du på Skift och drar runt det område du vill lägga till.
 3. Om du vill ta bort från en markering markerar du Dra ifrån från markeringsalternativet i alternativfältet eller så trycker du på Alt (Windows) eller Option (macOS) och drar runt det område du vill ta bort.
 4. Avmarkera genom att hålla ned Ctrl+D (Windows) eller Cmd+D (macOS).

Finjustera en markering

Så här finjusterar du en markering i arbetsytan Markera och maskera.

 
I denna lektion: Förbättra en markering
 1. Gör en markering med ett markeringsverktyg som till exempel snabbmarkeringsverktyget.
 2. Klicka på Markera och maskera i alternativfältet så öppnas arbetsytan Markera och maskera.
 3. Gå till menyn Visa till höger om arbetsytan och välj ett av visningsalternativen, till exempel Övertäckning, så får du en mer exakt vy över markeringen. I vyn Övertäckning är det markerade området klart och det ej markerade området genomskinligt rött som standard.
 4. verktygspanelen väljer du penselverktyget. Måla på bilden som du vill lägga till i det markerade området. Om du vill ta bort från det markerade området håller du ned Alt (Windows) eller Option (macOS) och målar på det område du vill ta bort.
 5. Bläddra ned på den högra sidan i arbetsytan till Utdatainställningar > Utdata till och välj Markering som utdatatyp.
 6. Klicka på OK om du till stänga arbetsytan Markera och maskera.

 

 

Gå tillbaka: Ändra bildkvalitet

 

01/13/2020

 

Presentatör: Jan Kabili

Fotograf: Martin Hoang, Ryan Heffernan

Mönstermakare: Wil Ortanez

Var den här sidan till hjälp?