Problem

Du startar Adobe Photoshop CS5 (eller CS4, CS3) på Mac OS och får följande felmeddelande:

"En eller flera filer i Adobe-programmets supportmapp som behövs för att köra Photoshop saknas. Kör installationsprogrammet för Photoshop och installera om programmet."

Lösning

Använd Lösning 1 om du körde Arkivera och installera innan felet uppstod och inte har tagit bort den arkiverade systemmappen. I annat fall kan du använda Lösning 2. (Den sparade systemmappen finns i /Bibliotek/Tidigare system.)

Lösning 1: Kopiera Adobe Unit Types.osax från mappen ScriptingAddition.

 1. Avsluta Photoshop.
 2. I Finder väljer du Gå till > Dator.
 3. Dubbelklicka på ikonen för startenheten.
 4. Öppna mappen Tidigare system.
 5. Öppna den senaste av mapparna som finns i mappen Tidigare system.
 6. Öppna mappen Bibliotek. (Du ska öppna en sparad biblioteksmapp, inte den aktuella mappen Bibliotek.)

 7. Öppna mappen ScriptingAdditions.
 8. I ScriptingAdditions väljer du Adobe Unit Types.osax.
 9. Välj Redigera > Kopiera.
 10. Välj Gå till > Dator.
 11. Dubbelklicka på ikonen för startenheten.
 12. Öppna mappen Bibliotek. (Detta är den aktuella mappen Bibliotek.)
 13. Sök efter mappen ScriptingAdditions i mappen Bibliotek. Gör sedan något av följande:
  • Om mappen ScriptingAdditions finns i biblioteket, öppnar du den.
  • Om mappen ScriptingAdditions inte finns i biblioteket, väljer du Arkiv > Ny mapp och döper den nya mappen till ScriptingAdditions (utan mellanrum). Sedan öppnar du den nya mappen ScriptingAdditions.
 14. Välj Redigera > Klistra in. Adobe Unit Types.osax återställs på rätt plats.

Lösning 2: Återställ Adobe Unit Types.osax genom att installera Photoshop på nytt.

Photoshop CS5 eller CS4

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Gör något av följande:

  • Om du har köpt Photoshop CS5, CS4, Creative Suite 5 eller 4 som programvara på DVD, placerar du installationsskivan i datorns DVD-enhet.
  • Om du har laddat ned Photoshop CS5, CS4, Creative Suite 5 eller 4 från Adobe Store, dubbelklickar du på diskavbildningen (.dmg-filen eller filerna) som du har laddat ned. (Om du inte behöll diskavbildningsfilerna efter den ursprungliga installationen kan du hämta dem på nytt.) Logga in på www.adobe.com/membership, klicka på Visa orderhistorik och sök efter din order i listan.)
 3. Dubbelklicka på filen Inställningar på din installations-DVD-ROM eller diskavbildningen.
 4. Välj Adobe Photoshop i listan över installerade produkter.
 5. Klicka på Installera och följ anvisningarna på skärmen.

Photoshop CS3

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Gör något av följande:
  • Om du har köpt Photoshop CS3 eller Adobe Creative Suite 3 som programvara på DVD, placerar du installationsskivan i datorns DVD-enhet.
  • Om du har laddat ned Photoshop CS3 eller Adobe Creative Suite 3 från Adobe Store, dubbelklickar du på diskavbildningen (.dmg-filen eller filerna) som du har laddat ned. (Om du inte behöll diskavbildningsfilerna efter den ursprungliga installationen kan du hämta dem på nytt.) Logga in på www.adobe.com/membership, klicka på Visa orderhistorik och sök efter din order i listan.)
 3. Dubbelklicka på filen Inställningar på din installations-DVD-ROM eller diskavbildningen.
 4. Klicka på Installera eller Installera om.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Gör något av följande:
  • Om du har köpt Photoshop CS3 som enda produkt går du direkt vidare till Steg 7.
  • Om Photoshop CS3 ingår i Adobe Creative Suite 3 väljer du Adobe Photoshop CS3 i avsnittet Välj komponenter som ska installeras om. Avmarkera övriga program i det här avsnittet. Avmarkera de objekt som eventuellt visas i avsnittet Välj komponenter som ska installeras.
 7. Klicka på Nästa.
 8. Klicka på Installera och följ anvisningarna på skärmen.

Ytterligare information

Felet anger att en supportfil i Photoshop – Adobe Unit Types.osax – inte finns på förväntad plats, /Library/ScriptingAdditions.

Det här felet kan visa sig efter att du har använt metoden Arkivera och installera för att uppgradera eller installera om Mac OS X. Installationsprogrammet i Mac OS X flyttar befintliga systemfiler till en ny mapp och skriver sedan nya systemfiler. Det här felet uppstår eftersom installeraren i Mac OS X flyttar Adobe Unit Types.osax och sedan inte återskapar filen.

Det här felet kan uppstå även om du inte kört Arkivera och installera. Du kan exempelvis köra avinstallationsprogrammet på en annan version av Photoshop på samma dator.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy