Problem

När du bläddrar igenom filer med panelen Mini Bridge i Photoshop, InDesign och InCopy visas följande meddelande i fältet Innehåll:

"Väntar på Bridge."

Det visas inga filer eller mappar.

Mini Bridge utnyttjar en bakgrundsprocess som heter SwitchBoard för att kommunicera med Adobe Bridge. Om SwitchBoard inte kan öppna Adobe Bridge kan Mini Bridge inte visa dina filer. Problemet inträffar också om Photoshop, InDesign eller InCopy inte kan kommunicera med Adobe Bridge via SwitchBoard. Korrigering av denna SwitchBoard-kommunikation är ett exempel på åtgärder för felet Väntar på Bridge. Prova med följande lösningar i ordning och sluta när du har löst problemet.

Lösning 1: Återskapa inställningsfilerna för SwitchBoard.

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. I Finder (Mac OS) eller Windows Explorer (Windows) navigerar du till någon av följande mappar:

  • Mac OS X: /Användare/Ditt användarnamn/Bibliotek/Preferences/Adobe
  • Windows 7/Vista: C:\Users\Ditt användarnamn\AppData\Roaming\Adobe
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\Ditt användarnamn\Application Data\Adobe

  Obs! Ersätt ditt användarnamn ovan med namnet på ditt användarkonto för Mac OS eller Windows.

 3. Radera mappen SwitchBoard.
 4. Starta om datorn.
 5. Öppna Photoshop, InDesign eller InCopy och sedan panelen Mini Bridge.

Lösning 2: Lägg till SwitchBoard i undantagslistan i din brandväggsprogramvara.

Programvara för brandväggar används för att skydda datorn mot hot på Internet. Exempel på programvara för brandväggar är Mac OS Application Firewall, McAfee, Norton, Windows Firewall och ZoneAlarm.

Men Mini Bridge kan inte visa filerna om en brandväggsprogramvara hindrar SwitchBoard från att kommunicera med Adobe Bridge. De flesta programvaror för brandvägg kan spara en undantagslista som är en lista med program som kan komma åt nätverksresurser. Kanske heter dessa listor i din programvara för brandvägg exempelvis "white list" eller "allow list".

För instruktioner om hur du lägger till undantag till programvaran för brandvägg ska du läsa programvarans dokumentation eller kontakta dess tillverkare.

SwitchBoard finns installerat på någon av följande platser:

 • Mac OS X: /Bibliotek/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app
 • 32-bitars versioner av Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
 • 64-bitars versioner av Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

När du lagt till SwitchBoard i undantagslistan i programvaran för brandvägg startar du om datorn. Öppna Photoshop, InDesign eller InCopy och öppna därefter Mini Bridge-panelen.

Lösning 3: (Windows) Se till att Windows hosts-fil innehåller sina standardvärden.

SwitchBoard pekar till servern localhost, som är det interna namnet på din dator, för att kommunicera med Adobe Bridge. Som standard innehåller Windows OS "hosts"-fil en referens till localhost. Om hosts-filen saknar detta värde, eller om värdet är felaktigt, kan inte Mini Bridge komma åt ditt innehåll.

Läs Microsoft Support-artikel 972034 för att se vilken information som krävs i hosts-filen i din version av Windows. Artikeln innehåller även information om hur du återställer hosts-filen till sitt standardvärde.

Lösning 4: (Windows) Rensa Windows kryptografiska databas och återställ SwitchBoard.

Första gången som SwitchBoard körs på datorn använder det information från Windows kryptografiska databas för att skapa värden i registret och för switchboard.ini-filen. Om SwitchBoard inte kan läsa databasen kommer registervärden och data i switchboard.ini-filen att alla vara ogiltiga. Dessa ogiltiga filer hindrar då att SwitchBoard fungerar som det ska.

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Välj Start > Kör (Windows XP) eller klicka på Start (Windows Vista eller Windows 7), skriv in "%appdata%\Microsoft\Crypto" (inklusive citattecknen) och tryck på returtangenten.
 3. Döp om mappen RSA till exempelvis gammal_RSA.
 4. Välj Start > Kör (Windows XP) eller klicka på Start (Windows Vista eller Windows 7) och skriv in regedit och tryck sedan på returtangenten. Registereditorn öppnas.
 5. I den vänstra panelen i Registereditorn navigerar du till HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\IAC. Markera IAC-nyckeln.
 6. I den högra panelen högerklickar du på värdet MD5ID och väljer Radera. Klicka Ja i bekräftelserutan för att ta bort registervärdet.
 7. I den högra panelen högerklickar du på värdet för användaridentiteten och väljer Ta bort. Klicka Ja i bekräftelserutan för att ta bort registervärdet.

 8. Stäng Registereditorn.
 9. Välj Start > Kör (Windows XP) eller klicka på Start (Windows Vista eller Windows 7), skriv in "%appdata%\Adobe\SwitchBoard" (inklusive citattecknen) och tryck på returtangenten.
 10. Radera switchboard.ini-filen. Om filnamnstillägget .ini inte visas raderar du den fil som är av typen konfigurationsinställningar. Den filen har en ikon som ser ut som ett anteckningsblock med en spak upptill.)
 11. Starta om datorn, öppna Photoshop, InDesign eller InCopy, öppna sedan Mini Bridge-panelen.

Lösning 5: Skapa ett annat användarkonto.

Ibland kan ett användarkonto skadas och det kan hindra SwitchBoard från att komma åt eller skapa de filer som krävs. Skapa ett nytt användarkonto med samma behörigheter som ditt befintliga konto, logga in med det nya kontot och kör sedan dina Adobe-program.

Information om att skapa ett nytt användarkonto finns i följande dokument:

Kontakta systemets administratör om du behöver ytterligare hjälp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy